Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 49

     

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài luyện tập Trang 49 vbt toán 4 tập 2, để học xuất sắc toán 4 tập 2. Bài viết này giúp những em nắm rõ được lý thuyết cũng tương tự cách giải những bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, cụ thể và rõ ràng

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Bài tập 1: Trang 49 vbt toán 4 tập 2

 Viết hiệu quả vào ô trống:

Hướng dẫn giải:

Phân số trang bị nhất

 

 (3 over 7) (3 over 5) (8 over 15) (1 over 8) (1 over 5)

Phân số đồ vật hai

 

 (6 over 7) (9 over 10) (4 over 5) (1 over 6) (1 over 10)

Thương

 (21 over 42)

 (30 over 45)

 (40 over 60)

(6 over 8) 

 (10 over 5)

Rút gọn

 (1 over 2)

 (2 over 3)

 (2 over 3)

(3 over 4) 

2

 

 Bài tập 2: Trang 49 vbt toán 4 tập 2

Tính (theo mẫu)

Mẫu (2,,:,,2 over 3 = 2 imes 5 over 3 = 10 over 3)

a) (3:2 over 7 = 3 imes 7 over 2 = 21 over 2)

b) (2:1 over 3 = 2 imes 3 over 1 = 6)

c) (4:9 over 2 = 4 imes 2 over 9 = 8 over 9)

d) (3:1 over 4 = 3 imes 4 over 1 = 12)

 Bài tập 3: Trang 49 vbt toán 4 tập 2

Một hình chữ nhật có diện tích 2 m2, chiều rộng (1 over 2) m. Tính chiều nhiều năm của hình đó.

Hướng dẫn giải:

Theo bài xích ra ta bao gồm chiều dài của hình chữ nhật là:

(2:1 over 2 = 2 imes 2 over 1 = 4 (m) )

Đáp số: 4m

Bài tập 4: Trang 49 vbt toán 4 tập 2

Cho các phân số (1 over 2;1 over 3;1 over 6;1 over 18). Hỏi mỗi phân số kia gấp mấy lần (1 over 18)?

Mẫu: (1 over 2: 1 over 18 = 1 over 2 imes 18 over 1 = 18 over 2 = 9)

Vậy: (1 over 2) gấp 9 lần (1 over 18)

Hướng dẫn giải:

(1 over 3:1 over 18 = 1 over 3 imes 18 over 1 = 18 over 3 = 6)

Vậy (1 over 3) gấp 6 lần (1 over 18)

(1 over 6:1 over 18 = 1 over 6 imes 18 over 1 = 18 over 6 = 3)