Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 102

     

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 VBT toán 4 bài bác 102 : rèn luyện với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Rút gọn những phân số :

(displaystyleeqalign& 21 over 28 = ;...,,,,,,,,,,quad quad quad quad quad quad 9 over 36 =; ... cr & 18 over 54 =; ...,,,,,,,,,,quad quad quad quad quad quad30 over 48 =; ... cr & 90 over 72 =; ...,,,,,,,,,,quad quad quad quad quad quad72 over 42 =; ... cr )

Phương pháp giải:

Cách rút gọn phân số:

- Xét coi tử số và mẫu số cùng chia hết mang lại số tự nhiên nào lớn hơn một

- chia tử số và mẫu mã số mang đến số đó.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 102

Cứ có tác dụng như thế cho đến khi nhận được phân số về tối giản (phân số không thể rút gọn được nữa).

Lời giải chi tiết:

(displaystyle 21 over 28 = dfrac21:728:7= 3 over 4) (displaystyle9 over 36=dfrac9:936 : 9 = 1 over 4)

 

(dfrac1854= dfrac18:1854:18= dfrac13) (displaystyle30 over 48 = dfrac30 : 648 : 6= 5 over 8 )

(displaystyle 90 over 72= dfrac90:1872:18 = 5 over 4) (displaystyle72 over 42 = dfrac72:642:6= 12 over 7 )


Bài 2

Khoanh vào đầy đủ phân số bởi (displaystyle3 over 4) :

(displaystyle9 over 12,,,,,;,,,,15 over 16,,,,,;,,,,,15 over 20,,,,;,,,,,18 over 25,,,,;,,,,18 over 24)

Phương pháp giải:

Rút gọn những phân số thành phân số buổi tối giản (nếu được). Các phân số bằng phân số (displaystyle3 over 4) thì rút gọn được thành phân số về tối giản là (displaystyle3 over 4).

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac912=dfrac 9: 3 12: 3=dfrac34) ; (dfrac1520=dfrac15 :5 20 :5 =dfrac34) ; 

(dfrac1824=dfrac18 : 624 :6 =dfrac34) ;

(dfrac1516) và (dfrac1825) là phân số tối giản.

Vậy ta có tác dụng như sau :

*


Bài 3

Khoanh vào gần như phân số bởi (displaystyle25 over 100) :

(displaystyle5 over 20,,,,;,,,,15 over 65,,,,;,,,,3 over 12,,,,;,,,,8 over 2,,,,;,,,,20 over 80)

Phương pháp giải:

Rút gọn những phân số thành phân số về tối giản (nếu được). Các phân số thuộc phân số tối giản thì bởi nhau.

Xem thêm: Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng Ở Rễ Cây Hút Nước Và Muối Khoáng Tại

Lời giải đưa ra tiết:

 (dfrac25100=dfrac 25: 25 100: 25=dfrac14) ; (dfrac520=dfrac5 : 520 : 5=dfrac14) ; 

 (dfrac1565=dfrac15 :5 65 :5 =dfrac313) ; (dfrac312=dfrac3 :3 12 :3 =dfrac14) ;

(dfrac82=dfrac 8:2 2 :2 =dfrac41=4) ; (dfrac2080=dfrac 20:20 80 : 20=dfrac14).

Vậy ta có kết quả như sau :

*


Bài 4

Tính theo mẫu:

Mẫu: (dfrac ot4 imes 7 imes ot9 ot4 imes 5 imes ot9 = dfrac7 5) 

a) (displaystyle2 imes 5 imes 11 over 3 imes 11 imes 5 = ....)

b) (displaystyle8 imes 12 imes 17 over 19 imes 12 imes 8 = ...)

c) (displaystyle6 imes 9 imes 11 over 11 imes 9 imes 12 = .....)

Phương pháp giải:

Cùng phân tách nhẩm tích làm việc trên cùng tích ở bên dưới gạch ngang cho những thừa số chung.

Lời giải đưa ra tiết:

 a) (displaystyle2 imes  ot5 imes ot11 over 3 imes  ot11  imes  ot5 = dfrac23)

b) (displaystyle ot8  imes  ot12  imes 17 over 19 imes  ot12  imes  ot8 = dfrac1719)

c) (displaystyle6 imes  ot9  imes  ot11 over ot11  imes  ot9  imes 12 = dfrac612=dfrac12)


Bài 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) (dfrac6 imes  ot2 +  ot47 imes  ot2 +  ot4 =dfrac67)

b) (dfrac6 imes 2 + 47 imes 2 + 4 = dfrac1618 = dfrac89)

Phương pháp giải:

Tính quý giá biểu thức làm việc tử số và mẫu mã số, sau đó rút gọn phân số thu được thành phân số tối giản.

Xem thêm: Loại Bào Quan Không Có Màng Bao Quanh Là ? Loại Bào Quan Không Có Màng Bao Quanh Là

Lời giải chi tiết:

 Ta có : (dfrac6 imes 2 + 47 imes 2 + 4 =dfrac12+414+4 = dfrac1618 = dfrac89).

Vậy ta có hiệu quả :

a) (dfrac6 imes  ot2 +  ot47 imes  ot2 +  ot4 =dfrac67) S