VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 2 TRANG 9

     
Giải VBT Toán lớp 3 trang 9, 10 Tập 2 bài bác 93 đầy đủ, cung cấp các em học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng và phát âm rõ phương thức giải các dạng bài xích tập vào vở bài tập.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 9


Mời thầy cô và chúng ta học sinh xem thêm ngay Giải vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 9, 10 bao gồm xác được team ngũ chuyên gia biên soạn gọn gàng và không hề thiếu nhất dưới đây.

Giải bài 93 trang 9, 10 VBT Toán lớp 3 Tập 2​​​​​​​

Bài 1 trang 9 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Viết tên các điểm vào chỗ chấm:

a) trong hình mặt có:

- bố điểm ....., ....., ..... Thẳng hàng.

- tía điểm ....., ....., ..... Thẳng hàng.

- ba điểm ....., ....., ..... Thẳng hàng.

- tía điểm ....., ....., ..... Thẳng hàng.

b) - M là điểm ở giữa hai điểm ..... Và .....

- O là điểm ở giữa nhị điểm ..... Và ..... (hoặc ở giữa nhì điểm ..... Và .....).

- N là điểm ở giữa nhị điểm ..... Và ......

Lời giải:

a) vào hình mặt có:

- bố điểm A, M, B thẳng hàng.

- cha điểm D, N, C thẳng hàng.

- tía điểm D, O, B thẳng hàng.

- cha điểm M, O, N thẳng hàng.

b) - M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

- O là điểm ở giữa nhì điểm M và N (hoặc ở giữa nhì điểm D và B).

Xem thêm: Bài Tập Tập Hợp Lớp 10 - Phân Dạng Và Bài Tập Chuyên Đề Mệnh Đề Và Tập Hợp

- N là điểm ở giữa nhì điểm D và C.

Bài 2 trang 9 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

- M là trung điểm của đoạn thẳng CD. 

- O là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

- H là trung điểm của đoạn thẳng EG. 

- O là điểm ở giữa hai điểm A và B. 

- H là điểm ở giữa nhị điểm E và G. 

- M là điểm ở giữa nhì điểm C và D. 

Lời giải:

- M là trung điểm của đoạn thẳng CD. 

- O là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

- H là trung điểm của đoạn thẳng EG. 

- O là điểm ở giữa hai điểm A và B. 

- H là điểm ở giữa hai điểm E và G. 

- M là điểm ở giữa nhị điểm C và D. 

Bài 3 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) - Trung điểm của đoạn AB là điểm .....................

- M là ..................... Của đoạn CD.

- N là ..................... Của đoạn EG.

- I là trung điểm của đoạn thẳng ......................

b) vào các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK:

- Đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là ......................

- nhì đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là ......................

Lời giải:

a) - Trung điểm của đoạn AB là điểm O.

- M là trung điểm của đoạn CD.

- N là trung điểm của đoạn EG.

- I là trung điểm của đoạn thẳng HK.

b) trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK:

- Đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là EG.

- hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là CD và KH.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Trang 68, Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Trang 68

Bài 4 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Xem mẫu vẽ ở bài xích 3 rồi vẽ tiếp một ít hình còn lại

Lời giải:

Học sinh từ bỏ vẽ

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để mua về Giải VBT Toán lớp 3 trang 9, 10 Tập 2 bài bác 93 đầy đủ file PDF hoàn toàn miễn phí.