VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 2 TRANG 125

     

Số? Viết số tương thích vào khu vực chấm. Một ao sen có 62 nụ sen. Sáng hiện nay đã có 35 nụ sen nở thành hoa. Hỏi bây giờ ao sen còn bao nhiêu nụ sen chưa nở?


Câu 1 (Bài 33, tiết 4) trang 125, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Số?

a)

*

b) 13 + 13 + 13 + 13 = ………

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =……….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 2 trang 125

Phương pháp:

Tính nhẩm công dụng các phép tính theo hướng mũi thương hiệu rồi điền số vào ô trống mang lại thích hợp.

Lời giải:

a) Em tiến hành trừ, cùng lần lượt tự trái sang phải:

 25 – 9 = 16

16 + 8 = 24

34 + 7 = 41

41 – 6 = 35

35 + 8 = 43

Em điền như sau:

*

b) Em tiến hành cộng trừ trái thanh lịch phải:

- 13 + 13 = 26 

26 + 13 = 39

39 + 13 = 52

Vậy 13 + 13 + 13 + 13 = 52

- 5 + 5 = 10

10 + 5 = 15

15 + 5 = 20

20 + 5 = 25

25 + 5 = 30

30 + 5 = 35

Vậy 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35

Câu 2 (Bài 33, huyết 4) trang 125, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Số?

*

Phương pháp:

Quan gần kề tranh ta thấy mỗi số ở hàng trên bằng tổng nhị số ở mặt hàng dưới. Từ đó ta điềm tiếp những ô trống còn thiếu.

Lời giải:

Em quan lại sát: 3 + 4 = 7 ; 4 + 2 = 6 đề nghị quy phép tắc của vấn đề là 2 số sinh sống dưới cộng lại ngay số ở trên. 

Em điền như sau:

*

Câu 3 (Bài 33, ngày tiết 4) trang 125, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho bảng bên:

*

a) Hiệu của số lớn số 1 và số nhỏ xíu nhất bao gồm trong bảng là: ...........

b) nhị số vào bảng có tổng là 24 là số: ......... Và ........

c) bố số trong bảng bao gồm tổng nhỏ xíu nhất là các số ....., ......., cùng .......

Phương pháp:

- tìm kiếm số lớn số 1 và số bé bỏng nhất gồm trong bảng rồi tính hiệu của hai số đó.

Xem thêm: Ở Nước Ta Đất Phù Sa Thích Hợp Canh Tác :, Đất Phù Sa Thích Hợp Canh Tác:

- quan tiền sát các số trong bảng để tìm nhị số tất cả tổng là 24 rồi điền vào chỗ chấm.

- cha số vào bảng có tổng bé xíu nhất là cha số thứ nhất thuộc đồ vật nhất.

Lời giải:

a) Số lớn nhất trong bảng là: 45; số bé xíu nhất là: 11.

Hiệu của số lớn số 1 và số bé nhỏ nhất bao gồm trong bảng là: 45 – 11 = 34.

b) nhì số vào bảng gồm tổng bởi 24 là số 11 với 13.

c) tía số trong bảng bao gồm tổng bé bỏng nhất là các số 11, 12 cùng 13.

Xem thêm: Soạn Bài Chí Phèo Lớp 11 Phần 1 (Trang 137), Soạn Bài Chí Phèo Phần 1: Tác Giả

Câu 4 (Bài 33, tiết 4) trang 125, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Một ao sen có 62 nụ sen. Sáng hiện nay đã có 35 nụ sen nở thành hoa. Hỏi từ bây giờ ao sen còn từng nào nụ sen không nở?

Phương pháp:

Số nụ sen không nở = Số nụ sen ban đầu – Số nụ sen vẫn nở thành hoa.

Lời giải:

Ao sen có 62 nụ sen, đã gồm 35 nụ sen nở thành hoa. Để biết ao sen còn sót lại bao nhiêu nụ sen không nở, em tiến hành phép trừ rước số nụ sen (62) trừ số nụ sen đang nở (35), em có phép tính: 62 – 35 = 27 nụ