Vở bài tập tiếng việt lớp 4 trang 82 83

     

Luyện từ cùng câu - không ngừng mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực. 1. Xếp những từ có tiếng chí dưới đây vào hai đội : chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng việt lớp 4 trang 82 83


LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ : Ý CHÍ – NGHỊ LỰC

1. Xếp các từ có tiếng chí tiếp sau đây vào hai nhóm: chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí.

a. chí tức là rất, hết sức (biểu thị mức chiều cao nhất):

M : chí phải, .............................

b) Chí tức là ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích xuất sắc đẹp.

M: ý chí, .............................

2. ghi dấu X vào □ trước mẫu nêu đúng nghĩa của từ bỏ nghị lực :

□ thao tác liên tục, bền bỉ.

□ sức mạnh ý thức làm cho bé người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước phần đa khó khăn.

□ chắc chắn chắn, bền vững, cực nhọc phá vỡ.

□ gồm tình cảm siêu chân tình, sâu sắc.

3. Điền từ tương thích trong ngoặc đơn vào địa điểm trống (nghị lực, quyết tâm, nản chí, quyết chí, kiên nhẫn, nguyện vọng)

Nguyễn Ngọc Ký là 1 trong thiếu niên giàu ...... Bị liệt cả nhị tay, em bi lụy nhưng ko ...... Ở nhà, em từ bỏ tập viết bởi chân ...... của em làm giáo viên cảm động, dìm em vào học. Trong quy trình học tập, cũng có lúc Ký thiếu ...... nhưng được thầy giáo và chúng ta luôn tận tình góp đỡ, em càng ...... học hành. Cuối cùng, cam kết đã thừa qua hầu như khó khăn. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc ký kết đạt ...... Biến chuyển thầy giáo với được tặng kèm danh hiệu cao tay Nhà giáo ưu tú.

4.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Diện Tích Hình Tam Giác Đều, Công Thức, Ví Dụ Chi Tiết

Nối từng câu tục ngữ bên A với nghĩa tương thích bên B


A

B

a) Lửa test vàng, khó khăn thử sức.

1) Đừng sợ bắt đầu từ nhì bàn tay trắng vì chưng từ tay trắng mà tạo ra sự sự nghiêp thì mới có thể giỏi.

b) Nước lã nhưng vã nên hồ

Tay không cơ mà nổi cơ đồ new ngoan.

2) Phải chịu cực nhọc mới có thành công.

c) tất cả vất vả new thanh nhàn

Không dưng ai dễ thay tàn che cho.

3) Đừng sợ thủ thách, khó khăn vì qua test thách, khó khăn mới biết ai bao gồm tài, tất cả đức.

TRẢ LỜI:

1. Xếp các từ có tiếng chí dưới đây vào nhì nhóm: chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí.

a. Chí có nghĩa là rất, rất là (biểu thị mức độ dài nhất):

M : chí phải, chí phải, chí lí, chí thân, chí tình, chí công

b) Chí tức là ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích xuất sắc đẹp.

M: ý chí, chí khí, chí hướng, quyết chí

2. ghi dấu X vào ô trước chiếc nêu đúng nghĩa của tự nghị lực:

X sức mạnh tinh thần làm cho nhỏ người kiên quyết trong hành vi không lùi cách trước rất nhiều khó khăn.

3. Điền vào chỗ trống hầu như từ tương thích trong ngoặc đơn (nghị lực, quyết tâm, chán nản chí, quyết chí, kiên nhẫn, nguyện vọng).

Xem thêm: Lop 8 Unit 7 Skills 1 Lớp 8 : Skills 1, Tiếng Anh 8

Nguyễn Ngọc Ký là 1 trong thiếu niên nhiều nghị lực. Bị liệt cả nhì tay, em bi lụy nhưng không nản chí. Ở nhà, em từ tập viết bởi chân. Quyết tâm của em làm thầy giáo cảm động, dấn em vào học. Trong quy trình học tập, cũng có những lúc Ký thiếu thốn kiên nhẫn nhưng được cô giáo và chúng ta luôn tận tình giúp đỡ, em càng quyết chí học hành. Cuối cùng, cam kết đã quá qua phần nhiều khó khăn. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc ký đạt nguyện vọng trở thành thầy giáo với được tặng kèm danh hiệu cao cả Nhà giáo ưu tú.