VÌ SAO ĐẾ QUỐC ĐỨC LÀ KẺ HUNG HĂNG NHẤT

     

Vì sao Đức là kẻ hung hăng nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

A. Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh nhưng lại có ít thuộc địa

B. Nước Đức có lực lượng quân dội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ

C. Nước Đức có nền kinh tế phát triển mạnh nhất Châu Âu

D. Giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác

Vì sao Đức là kẻ hung hăng nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

A. Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh nhưng lại có ít thuộc địa

B. Nước Đức có lực lượng quân dội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ

C. Nước Đức có nền kinh tế phát triển mạnh nhất Châu Âu

D. Giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác

Vì sao nói Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

A. Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh nhưng lại có ít thuộc địa

B.Nước Đức có lực lượng quân dội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ

C.Nước Đức có nền kinh tế phát triển mạnh nhất Châu Âu

D. Giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác

Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX vì

A. Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự nhưng lại ít thuộc địa, thị trường

B. Nước Đức có lực lượng quân đội hùng mạng, được huấn luyện đầy đủ

C. Nước Đức có nền kinh tế phát triển mạnh nhất châu Âu

D. Giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác

B. Nước Đức có lực lượng quân đội hùng mạng, được huấn luyện đầy đủ.

Bạn đang xem: Vì sao đế quốc đức là kẻ hung hăng nhất


C. Nước Đức có nền kinh tế phát triển mạnh nhất châu Âu

D. Giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác

Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX vì

A. Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự nhưng lại ít thị trường, thuộc địa

B. Nước Đức có lực lượng quân dội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ

C. Nước Đức có nền kinh tế phát triển mạnh nhất Châu Âu

D. Giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác

Kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. Pháp.

B. Đức.

C. Anh.

D. Mĩ.

Kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

A. Pháp.

Xem thêm: Một Bếp Điện Có Công Suất 1000W, Hoạt Động Trong 1 Giờ, Dùng Một Bếp Điện Loại 200V

B. Đức.

C. Anh.

D. Mĩ.

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước đế quốc đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, nhưng lại có quá ít thuộc địa là:

A. Pháp, Mĩ, Anh

B. Đức, Pháp, Nhật

C. Nhật, Anh, Mĩ

D. Mĩ, Đức, Nhật


Đức, Áo- Hung và Italia là những nước nằm trong phe nào?

Phe hiệp ước bao gồm những nước nào?

Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Sự kiện nổi bật nhất của tình hình châu Âu đầu thế kỉ XX là

Xây dựng lực lượng vũ trang: Cùng với việc xây dựng lực lượng chính trị, công tác xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng cũng được Đảng đặc biệt coi trọng. Sau khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại, theo chủ trương của Đảng, một bộ phận lực lượng vũ trang khởi nghĩa chuyển sang xây dựng thành những đội du kích, hoạt động ở căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. Bước sang năm 1941, những đội du Bắc Sơn lớn mạnh lên và thống nhất lại thành Trung đội Cứu quốc quân I (14 - 2 - 1941). Cứu quốc quân phát động chiến tranh du kích trong 8 tháng (từ tháng 7 - 1941 đến tháng 2 – 1942) để đối phó với sự vây quét của địch, sau đó phân tán thành nhiều bộ phận để chấn chỉnh lực lượng, gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Ngày 15 – 9 – 1941, Trung đội Cứu quốc quân II ra đời

- Xây dựng căn cứ địa: Công tác xây dựng căn cứ địa cách mạng cũng được Đảng quan tâm. Vùng Bắc Sơn – Võ Nhai được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 - 1940 chủ trương xây dựng thành căn cứ địa cách mạng. Năm 1941, sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa dựa trên cơ sở lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển. Đó là hai căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta.

Xem thêm: Thái Bình Với Cuộc Khởi Nghĩa Phùng Hưng Nổ Ra Năm Nào, Cuộc Khởi Nghĩa Phùng Hưng (766


Đáp án A

Trong cuộc đua giành giật thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, đế quốc Đức là kẻ hung hang nhất, vì có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa. Thái độ của Đức đã làm quan hệ quốc tế ở châu Âu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là quna hệ giữa các nước đế quốc với nhau.