Unit 2 skills 2 lớp 7

     
What sports vì people do in the Olympics? (Những môn thể thao làm sao thường được gia công ở Olympics?)

➔ They do a lot of sport activities like: running, swimming, cycling, doing aerobics… (Chúng có nhiều hoạt động thể thao như: chạy, tập bơi lội, đánh đấm xe, thể thao nhịp điệu…)

The Olympic sport below is sometimes called ‘’the ironman event’’. Why? (Môn thể dục thể thao Olympic tiếp sau đây được điện thoại tư vấn là ‘sự kiện fan sắt’. Bởi sao?)

➔ Because a lot of strong men and women participate in this competition.

Bạn đang xem: Unit 2 skills 2 lớp 7

(Vì có khá nhiều nam cùng nữ mạnh mẽ tham gia cuộc thi.)

2. Listen to the interview with an ironman. Tick (v) the problems he had as a child.

(Nghe bài vấn đáp với một người sắt. Chọn vụ việc mà anh ấy bao gồm khi là 1 trong những đứa trẻ.)

Từ vựng mới

stomachache (n): nhức bụng

Bài nghe

https://duhoctop.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/08/unit-2-skills-2-anh-so-7.mp3https://duhoctop.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/08/unit-2-skills-2-anh-so-6mp3.mp3

Nội dung bài nghe

A: Were you sporty as a child?

B: No, I always felt sick và weak. I had allergies too, so I always had a runny nose, và itchy skin.

A: When did that change?

B: My friends started doing sports. I wanted to, too. My sports instructor said “Do more exercise, or continue lớn feel sick. It’s up khổng lồ you!”

A: Was it easy?

B: No! It was hard. I did more exercise, so my toàn thân ached. But slowly I felt better.

A: What vì you bởi now?

B: I do triathlons around the world. It’s a tough competition. You have to swim, run, and ride a bike. I use around 6500 calories in one event!

A: How do you prepare?

B: Three great things to vày before the race are: eat more healthy food, sleep more, and do more exercise. Then you’ll be ready.

Hướng dẫn dịch

A: Bạn rất có thể thao lúc còn trẻ không?

B: Không, tôi luôn luôn cảm thấy gầy yếu. Tôi cũng trở nên dị ứng, bởi vậy tôi luôn luôn bị tung nước mũi với ngứa da.

A: Khi nào thì nuốm đổi?

B: Bạn bè của tôi bắt đầu chơi thể thao. Tôi cũng muốn. Tín đồ hướng dẫn thể thao của tớ nói rằng “Tập thể dục nhiều hơn, hoặc thường xuyên cảm thấy bị bệnh. Tuỳ bạn!”

A: Có dễ dàng không?

B: Không! Nó thiệt khó. Tôi cộng đồng dục nhiều hơn, nên khung hình tôi nhức nhức. Nhưng từ từ tôi cảm thấy xuất sắc hơn.

A: Bạn làm những gì bây giờ?

B: Tôi tập tại sự kiện quanh cầm giới. Đó là một cuộc đối đầu gay gắt. Các bạn phải bơi, chạy và đi xe pháo đạp. Tôi sử dụng khoảng 6500 calo trong một sự kiện!

A: Bạn sẵn sàng như núm nào?

B: Ba điều hoàn hảo và tuyệt vời nhất cần làm cho trước cuộc đua là: ăn nhiều thức ăn uống lành mạnh, ngủ nhiều hơn thế và bè đảng dục các hơn. Sau đó, các bạn sẽ sẵn sàng.

3. Listen to the interview again. What advice does he give about preparing for the event?

(Nghe lại bài phỏng vấn. Anh ấy giới thiệu lời răn dạy nào về việc chuẩn bị cho sự kiện?)

Bài nghe

https://duhoctop.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/08/unit-2-skills-2-anh-so-7.mp3

Gợi ý

Do more exercise (Tập thể dục nhiều hơn)

Sleep more (Ngủ các hơn)

Eat more fruits/vegetables (Ăn các hoa quả/rau)

4. Are the following sentences true (T) or false (F)?

(Những câu tiếp sau đây đúng tuyệt sai?)

Gợi ý

T

He wanted to vì sports because of his friends. (Anh ấy muốn rèn luyện thể thao vì các bạn anh ấy.

Xem thêm: Mục 3 Trang 61 Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Bài 3 Trang 61 Sgk Tiếng Anh Lớp 11

)

F

Talking up sports wasn’t easy. (Tập luyện thể thao không hề dễ)

F

He takes part in this sự kiện in Viet Nam. (Anh ấy chỉ tham gia sự kiện này ngơi nghỉ Việt Nam.)

F

In this event, you swim, run, and climb. (Ở sự kiện này, chúng ta bơi, chạy cùng nhảy.)

T

This event uses more than 60000 calories. (Sự kiện này sử dụng hơn 6000 calo.)

5. Discuss in groups

(Thảo luận theo nhóm.)

Gợi ý

Because you have to vì chưng more. You have to bởi vì 3 activities: swim, run, và ride a bike. (Bởi vì chúng ta phải làm những hơn. Chúng ta phải làm 3 hoạt động: bơi, chạy và đạp xe đạp.)Yes, that is badminton. It is easier than triathlons. (Có, là mong lông. Nó dễ dàng hơn ba môn phối hợp.)Yes, I think this will be more challenging. (Có, tôi nghĩ về nó sẽ khá thử thách.)

6. Look at Dr. Law’s advice page. Can you match the problems with the answers?

(Nhìn vào trang lời khuyên của bác sĩ Law. Bạn cũng có thể nói những vấn đề với câu trả lời không?)

Gợi ý

C 2. B 3. A

Hướng dẫn dịch

Chào chưng sĩ Law,

Tôi chơi đa số trò đùa vi tính và xem tv rất nhiều. Mắt tôi cảm xúc rất khô. Tôi yêu cầu làm gì?

Quang

Chào Quang,

Bạn nên cố gắng cho mắt nghỉ ngơi. Cùng cũng cố gắng thử quy luât 20-20- 20: cứ mỗi đôi mươi phút quan sát ra xa trăng tròn feet trong đôi mươi giây. Dễ nhớ mà, yêu cầu không?

Giữ gìn sức khỏe,

Bác sĩ Law

Chào bác sĩ Law,

Tôi mê thích bánh ham-bơ-gơ cùng khoai tây chiên, nhưng lại tôi đang tăng cân. Tôi rất có thể làm gì?

Thân ái,

Barry

B.Chào Barry,

Bạn có thể bắt đầu đếm lượng calo của bạn. Tiếp đến nghĩ đến việc bạn rèn luyện bao nhiêu. Ăn ít thức ăn uống vặt và rèn luyện nhiều hơn. Bạn sẽ khỏe thôi.

Giữ gìn mức độ khỏe,

Bác sĩ Law

Chào chưng sĩ Law,

Cuối tuần, tôi quá mệt. Ông tất cả nghĩ tôi phải đi ngủ, tốt là dậy như thường lệ vào thứ Bảy và chủ nhật?

Cảm ơn!

Tim

A.Chào Tim,

Tôi nghĩ chúng ta nên đặt đồng hồ 8 giờ chiếu sáng hoặc 9 giờ sáng. Thật giỏi để bảo trì khuôn tiếng ngủ liên tiếp của bạn. Nỗ lực luvên tập hoặc làm cho điều nào đó khỏe khoắn hơn. Các bạn sẽ khỏe mạnh.

Giữ gìn mức độ khỏe,

Bác sĩ Law

7. Work in pairs. Choose one of the problems. Student A writes the problem, & student B writes the reply.

(Làm việc theo cặp. Chọn một trong các vấn đề. Học sinh A viết ra vấn đề, học sinh B viết câu trả lời.)

Gợi ý

Anna

A: I play outside all day & I have sunburn. My face is red. I also have a temperature. What should I do now?

B: I think you should stay at trang chủ more and drink juice, eat more vegetable. You should put yoghurt or cucumber on your face too.

Ngoc

A: I feel weak và I feel very tired. I sleeps in everyday. Now I get fat. What should I vì now?

B: You should take medicines. Then you should try khổng lồ go for a walk in the garden. Try not to lớn sleep too much.

Xem thêm: Unit 3: A Party - Language Focus Bữa Tiệc

Khang

A: I eat too much junk food & now I have stomachache. I feel sick too. Tell me what lớn do!

B: You should drink water more and limit your eating sweets. Then you can go jogging or vì chưng some other outdoor activities.