UNIT 1 GETTING STARTED LỚP 11

     

Find other compound nouns in the conversation. Use a dictionary lớn look up their meanings, if necessary.

Bạn đang xem: Unit 1 getting started lớp 11


1. Listen và read 

(Hãy nghe cùng đọc.) 

Our falimies

Sam: vị you visit your grandparents every weekend?

Ann: Well, just my mom"s parents, but I don"t need khổng lồ visit my other grandparents. You see, I live in a big house with my dad"s parents & my uncle"s family.

Sam: I see. You"re part of an extended family then. You certainly have more fun than me. I live in a nuclear family with just my parents & my younger brother.

Ann: That"s right. I think my parents are luckier than others because they don"t have khổng lồ worry about childcare. My sister & I also learn a lot of skills from my grandmother.

Sam: So, are there any problems between the generations in your family?

Ann: You mean a generation gap? Well, there are. My grandma has her own beliefs about things lượt thích hairstyles, appearance and table manners. She thinks women must vày all the housework while my parents believe family members should mô tả the chores.

Sam: What about your grandpa?

Ann: He‘s the most conservative person in my family. He thinks that I ought to get a job in a state-owned organisation after university. He says I should follow in his footsteps.

Sam: Oh, really? bởi vì your parents share his viewpoints?

Ann: No, they don‘t. My parents are more open-minded. They just give us advice, but they never try lớn impose their decisions on us.

Sam: You mean there"s no generation gap between you và your parents?

Ann: Well, sometimes conflicts vày happen, but we sit together and discuss. We all think we need khổng lồ understand each other better.

Sam: Lucky you! You must be so happy to lớn have such a great relationship with your parents!

Ann: Thank you!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:


Sam: Cuối tuần nào các bạn cũng về viếng thăm ông bà mình chứ?

Ann: Ừ, nhưng mà chỉ thăm ông bà ngoại mình thôi. Chúng ta thấy đấy, mình sống trong một gia đình đông fan với ông bà nội và cả gia đình chú bản thân nữa.

Sam: Mình hiểu rồi. Bạn là 1 trong những thành viên của một mái ấm gia đình đa núm hệ. Chắc chắn là là chúng ta vui hơn mình rồi. Bản thân sống trong một mái ấm gia đình hạt nhân chỉ có phụ huynh và em trai bản thân thôi

Ann: Đúng vậy. Mình cho rằng bổ bà bầu mình như ý hơn những người dân khác vì họ ko phải băn khoăn lo lắng về việc quan tâm con cái. Chị mình và mình còn đề xuất học tương đối nhiều kỹ năng chăm lo gia đình từ bỏ bà mình đấy.

Sam: Vậy tất cả phải là có rất nhiều vấn đề giữa những thế hệ trong gia đình bạn đề nghị không? 

Ann: Bạn muốn nói tới khoảng biện pháp giữa các thế hệ? Đúng vậy đấy. Bà mình có các phương pháp nghĩ riêng biệt về phần đông việc chẳng hạn như kiểu tóc, nước ngoài hình, cung cách. Bà mình mang lại rằng thanh nữ phái làm hết câu hỏi nhà trong khi ba mẹ mình lại đến rằng các thành viên trong gia đình phải thuộc nhau share việc nhà.

Sam: Thế còn ông bạn nghĩ vậy nào?

Ann: Ông mình là fan bảo thủ nhất nhà. Ông mình cho rằng mình yêu cầu có việc làm ở phòng ban nhà nước sau khi giỏi nghiệp đại học. Ông còn nói mình đề xuất đi theo con đường của ông.

Sam: Ồ vậy à? gắng ba mẹ bạn gồm cùng cách nhìn với ông bạn không?

Ann: Không. Ba mẹ mình thoáng hơn. Ba chị em chỉ khuyên răn mình chứ không cần áp đặt đưa ra quyết định của ba bà mẹ lên bọn chúng mình.

Sam: Bạn nói thế tức là không có khoảng cách giữa chúng ta và ba bà bầu bạn cần không?

Ann: Ừ. Đôi lúc cũng có thể có xung đột nhiên xảy ra, nhưng anh chị em mình ngồi lại với nhau với thảo luận. Cả gia đình mình đều nhận định rằng chúng mình yêu cầu hiểu nhau hơn.

Sam: Bạn thật là may mắn. Chắc rằng bạn cực kỳ vui khi đã đạt được mối quan lại hệ tuyệt vời như thể với ba bà mẹ mình.

Ann: Cám ơn bạn.


Bài 2


Video khuyên bảo giải


2. Read the conversation again. Are the following sentences true (T) or false (F)?

(Hãy hiểu lại đoạn hội thoại. đa số câu tiếp sau đây đúng hay sai?)

 

T

F

1. Sam is part of an extended family.

 

 

2. Ann is part of a nuclear family.

 

 

3. Ann"s grandparents look after their grandchildren.

 

 

4. Ann"s grandma thinks that all family members should mô tả housework.

 

 

5. Ann"s grandpa wants her to bởi the same job and things in life as he did.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

1 – F. Sam is part of an extended family.

(Sam là một trong những phần trong triệu phú đình.)

Thông tin: Sam: I live in a nuclear family with just my parents & my younger brother. => Vậy Sam sinh sống trong gia đình nhỏ tuổi hạt nhân (a nuclear family), chứ chưa phải là gia đình đa vắt hệ (an extended family) như thông tin ở câu hỏi. Vì vậy câu đã cho rằng Sai.

2 – F. Ann is part of a nuclear family.

(Ann là 1 phần của một gia đình hạt nhân.)

Thông tin: Ann: I live in a big house with my dad"s parents và my uncle"s family. => Vậy Ann sinh sống trong đại mái ấm gia đình (a big house) chứ không hẳn là mái ấm gia đình hạt nhân (a nuclear family) như thông tin ở câu hỏi. Chính vì như vậy câu đã chỉ ra rằng Sai.

3 – T. Ann"s grandparents look after their grandchildren.

(Ông bà của Ann chăm lo cháu của họ.)

4 – F. Ann"s grandma thinks that all family members should cốt truyện housework.

(Bà của Ann suy nghĩ rằng toàn bộ các member trong gia đình nên phân tách sẻ quá trình nhà.)

Thông tin: Ann"s parents think that, not her grandma

5 – T.

Xem thêm: Ngữ Văn 6 Thực Hành Tiếng Việt Trang 96, Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Trang 96

Ann"s grandpa wants her to bởi the same job and things in life as he did.

(Ông nội của Ann mong muốn bạn ấy làm các bước và gần như thứ trong cuộc sống thường ngày tương từ bỏ như ông sẽ làm.)


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


3. Complete the following definitions, using the highlighted compound nouns in the conversation.

(Dùng gần như danh từ kép trong khúc hội thoại để ngừng các tư tưởng dưới đây.)

1. A(n) __________ is a family that consists of parents and children.

2. __________ is the care of children, especially while parents are at work.

3. A(n) __________ is the difference in attitudes or behaviour between younger và older age groups, which can cause a lack of understanding.

4. __________are the rules of behaviour that are typically accepted while people are eating at a table.

5. A(n) __________ is a person"s opinion about a subject.

6. A(n) __________ is a big family that includes not only the parents and children, but also grandparents, uncles, aunts and cousins, all living under the same roof.

Lời giải chi tiết:

1. A nuclear family

2. Childcare

3. A generation gap

4. Table manners

5. A viewpoint

6. An extended family

1. A nuclear family is a family that consists of parents & children.

(Một gia đình nhỏ dại là một gia đình bao hàm cha chị em và con cái.)

2. Childcare is the care of children, especially while parents are at work.

(Chăm sóc trẻ con em là việc quan tâm hầu như đứa trẻ, nhất là trong khi bố mẹ chúng đi làm.)

3. A generation gap is a difference in attitudes or behaviour between younger and older age groups, which can cause a lack of understanding.

(Khoảng giải pháp thế hệ là sự khác biệt về cách biểu hiện hoặc hành động giữa những nhóm trẻ và lứa tuổi phệ hơn, có thể gây ra sự thiếu gọi biết.)

4. Table manners are the rules of behaviour that are typically accepted while people are eating at a table.

(Phép tắc nhà hàng trên bàn là những quy tắc nhưng thường được đồng ý trong khi mọi bạn đang ăn uống ở bàn.)

5. A viewpoint is a person’s opinion about a subject.

(Quan điểm là ý kiến của một fan về công ty thể.)

6. An extended family is a big family that includes not only the parents & children but also grandparents, uncles, aunts and cousins, all living under the same roof.

(Một mái ấm gia đình nhiều thế hệ là một mái ấm gia đình lớn bao gồm không chỉ cha mẹ và nhỏ cái, hơn nữa cả ông bà, chú bác, bác bỏ dì và bằng hữu họ, toàn bộ đều sinh sống dưới và một mái nhà.)


Bài 4


Video khuyên bảo giải


5. Read the conversation again & find the verbs used lớn express duty, obligation, advice or lack of obligation. 

(Hãy đọc lại đoạn hội thoại với tìm hầu hết động từ biểu đạt bổn phận, sự bắt buộc, lời răn dạy hoặc sự ko bất buộc.)

• Opinion & advice: _________

• Duty & obligation: _________

• Lack of obligation: _________

Lời giải bỏ ra tiết:

- Opinion & advice: should, ought to

(Ý kiến cùng lời khuyên: nên, nên)

- Duty & obligation: must, have to

(Nhiệm vụ cùng nghĩa vụ: phải, phải)

- Lack of obligation: (not) have to, (not) need to

 (Thiếu nghĩa vụ: (không) phải, (không) đề nghị phải)


Bài 6


Video lí giải giải


6. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Hãy thao tác làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. Are you part of a nuclear or an extended family?

(Bạn là một phần của mái ấm gia đình hạt nhân hay gia đình đa nắm hệ?)

2. What bởi vì you like and dislike about your type of family?

(Bạn thích với không mê thích điều gì về loại hình gia đình ở trong nhà mình?)

Lời giải chi tiết:

1. I live in a nuclear family, including my father, my mother, my sister & me. 

(Tôi sống trong một mái ấm gia đình hạt nhân bao gồm bố, bà mẹ và chị gái.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 11 Bài 1 1 Bài 1: Điện Tích Và Định Luật Cu

)

2. Everyone shares the household chores khổng lồ each one. My mother doesn"t take much time to lớn take care of all members, và there is no generation gap in my family. 

(Mọi tín đồ đều chia sẻ việc nhà với nhau. Bà bầu tôi không bắt buộc tốn nhiều thời hạn để quan tâm các thành viên, cùng không có khoảng cách thế hệ trong nhà của tôi.)