Ứng dụng tích phân trong hình học

     

Ứng dụng tích phân vào hình học gồm những: Tính diện tích hình phẳng, tính thể tích trang bị thể.

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Nếu hàm số f(x) cùng g(x) cùng liên tục trên thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), y=g(x), x=a, x=b được xem theo bí quyết sau:


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ứng dụng của tích phân trong hình học là một trong ứng dụng quan trọng. Nó ko chỉ quan trọng trong giải bài bác tập toán. Nó còn giúp họ giải quyết các bài toán thực tiễn trong cuộc sống họ nữa. Sự việc này sẽ tiến hành đề cập vào một bài viết khác.