Trong Các Khẳng Định Sau Khẳng Định Nào Là Sai

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong các khẳng định sau, xác minh nào sai?

A. 1 3 4 của 48 bởi 84

B. 25% của 48 bởi 12

C. 4 5 của 125 bằng 120

D.

Bạn đang xem: Trong các khẳng định sau khẳng định nào là sai

75% của 16 bằng 12


*

Đáp án là C

*


trong các khẳng định sau , xác minh nào đúng , xác minh nào sai . Với xác định sai hãy sửa lại mang lại đúng:

a) ƯC(12, 24)=1, 2, 3, 4, 6, 8, 12

b)ƯC(36, 12 , 48)= 1, 2, 3, 4, 6, 12

giúp bản thân với 


Câu 38: Khẳng định nào tiếp sau đây sai?

A. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.

B. Lục giác đều phải có 6 cạnh bởi nhau.

C. Hình thoi có bốn góc bởi nhau.

D. Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau.

Câu 39: Tìm tất cả các bội của 3 trong số số sau: 4; 18; 75; 124; 185; 258

A. 4; 75; 124 B. 18; 124; 258 C. 18; 75; 258 D. 75; 124; 258

Câu 40: Biết số bị chia là 128, yêu mến là 32 số dư bằng 0, vậy số phân chia bằng?

A. 6 B. 4 C. 3 D. 5


Trong những khẳng định sau,khẳng định nào là sai?Hình thoi có:

A.Bốn cạnh bằng nhau

B.Hai đường chéo cánh cắt nhau trên chung điểm của mỗi đường

C.Bốn góc bằng nhau

D.Hai đường chéo cánh cắt nhau

 


Câu 52: trong các khẳng định sau xác minh nào ĐÚNG?

A.7 là bội của 3 B.4 là cầu của -8

C.3 là cầu của 5. D.1 là bội của toàn bộ các số nguyên


Trong các khẳng định sau, xác minh nào sai.A. ƯC(5,20) = 0; 1; 5​​​​B. ƯC(5,20) = 1; 5C. ƯC(8,12) = 1; 2; 4​​​​D. ƯC(6,9) = 1; 3Câu 35: Tập hợp các ƯC(12,18,24) là.A. 1; 2; 3​​B. 1; 2; 3; 6​​​C. 1; 2; 3; 4​​​D. 1; 2; 3; 4; 6Câu 36: ƯCLN(12,30) là.A. 6​​​​B. 5​​​C. 2​​​D. 10Câu 37: ƯCLN(40, 60) là.A. 40​​​​B. 30​​​C. 20​​​D. 15Câu 38: BCNN(3,4,6) là.A. 72​​​​B. 36​​​C. 12​​​D. 6Giúp bản thân với nhé


Trong các xác minh sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào không nên ?a) nếu hai góc tất cả số đo đều nhau thì hai góc đó bằng nhau ;b) giả dụ hai góc tất cả số đo đều bằng nhau thì nhị góc đó trùng nhau ;c) trường hợp một góc là góc vuông thì số đo góc ấy bằng 90° ;d) Nếu > thì số đo góc xOy lớn hơn số đo góc mAn.

Xem thêm: Bài 47 Trang 98 Sgk Toán 7 Tập 1, Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập (Trang 98


Giúp Tôi Giải Hết khu vực Này_SOS

ĐỀ BÀI

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) hãy chọn đáp án đúng: Câu 1: Viết gọn tích sau dưới dạng một lũy thừa: 7.7.7.7.7.7

A. 75 B. 76 C. 77 D. 78

Câu 2. Tra cứu số tự nhiên n vừa lòng 4n = 43.45

A. N = 32 B. N = 16 C. N = 8 D. N = 4

Câu 3. Quý giá của biểu thức 24 - 30:15 + 13.7 bằng

A. 100 B. 95 C. 105 D. 80

Câu 4. Số tự nhiên và thoải mái x thỏa mãn 3(x + 5) = 33

A. X = 4 B. X = 5 C. X = 6 D. X = 7

Câu 5: trong các xác minh sau xác định nào không nên ?

A. 49 + 105 + 399 chia hết cho 7 B. 18 + 54 + 12 chia hết mang lại 9

C. 84 + 48 + 120 không phân chia hết đến 8 D. 18 + 54 + 15 không phân tách hết cho 9

Câu 6: gồm tổng M = 75 + 120 + x. Với cái giá trị nào của x bên dưới dây thì M ⋮ 3?

A. X = 7 B. X = 5 C. X = 4 D. X = 12

Câu 7: quý giá thập phân của số La Mã XXVIII là

A. 27 B. 28 C. 29 D. 30

Câu 8: trong số số sau, số như thế nào là cầu của 12?

A. 12 B. 8 C. 24 D. 5

Câu 9: trong số số sau, số nào phân chia hết mang đến 2 mà lại không phân tách hết mang đến 5?

A. 2141 B. 1345 C. 4620 D. 234

Câu 10: máy tự triển khai các phép tính so với biểu thức gồm dấu ngoặc là :

Câu 11: đến hình bình hành ABCD có chu vi là đôi mươi cm. Biết độ nhiều năm cạnh AB là 6cm. Độ lâu năm BC là

A. 4cm B. 5cm C. 8cm D. 10cm

Câu 12: đến hình bình hành MNPQ. Chọn đáp án ĐÚNG.

A. MN = MP, NQ = PQ B. MN = PQ, NP =MP

C. MN=MQ, NP = PQ D. MN = PQ, NP = MQ

Câu 13: Tam giác MNP đều phải có cạnh MN = 7cm, NP và MP có độ dài bởi bao nhiêu?

A. NP = 7cm, MP = 6cm B. NP = 6 cm, MP = 7 cm

C. NP = 7 cm, MP = 7 centimet D. NP = 6 cm, MP = 6 cm

Câu 14: hình vuông có chu vi là 24m, cạnh của hình vuông vắn bằng

A. 6m B. 4m C. 5m D. 3m

II. Trường đoản cú luận: (6 điểm)

Bài 1(1,5 điểm): triển khai phép tính phù hợp nếu tất cả thể:

a) 65 – 3. đôi mươi b) 45. 23 + 45. 77 – 2022o c) 20 – <30 – (5 - 1)2>

Bài 2(1,5 điểm): kiếm tìm số tự nhiên x, biết:

a) x + 7 = 9 b) 125 – 3.(x + 9) = 77 c) 32.3x = 81

Bài 3(1 điểm): hồi tháng 9 nhà bạn Nam dùng hết 120 số điện. Hỏi nhà của bạn Nam đề xuất trả hết từng nào tiền điện, biết giá điện được cách thức như sau:

- tầm giá cho 50 số trước tiên là: 1 678 đồng/ 1 số.

- giá tiền cho 50 tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là: 1 734 đồng/ 1 số.

- mức chi phí cho 100 tiếp theo (từ số 101 mang đến số 200) là: 2 014 đồng/ 1 số.

Xem thêm: Top 7 Những Trang Web Không Nên Truy Cập, 15 Website Đáng Sợ Nhất Trên Mạng Internet

Bài 4(1,5 điểm):

Một phòng họp hình chữ nhật có các kích cỡ như hình vẽ. Biết rằng cứ 5m2 người ta xếp vào kia 4 loại ghế làm thế nào cho đều nhau và kín đáo phòng họp.