TRẮC NGHIỆM BÀI 13 GDCD 11

     

Trắc nghiệm GDCD 11 bài bác 13 tất cả đáp án năm 2021

Với cỗ Trắc nghiệm GDCD 11 bài xích 13 tất cả đáp án năm 2021 để giúp đỡ học sinh hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học với ôn luyện nhằm đạt kết quả cao trong số bài thi môn giáo dục đào tạo công dân lớp 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 13 gdcd 11

*

Câu 1: Ở nước ta, giáo dục và đào tạo được đánh giá là

A. Quốc sách mặt hàng đầu.

B. Công vấn đề quan trọng.

C. Vấn đề đề nghị chú ý.

D. Mục tiêu quan lại trọng.

Đáp án:

Ở nước ta, giáo dục và đào tạo và đào tạo và huấn luyện được coi là quốc sách hàng đầu.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 2: mục đích của giáo dục và đào tạo và giảng dạy là

A. Nâng cao dân trí.

B. Đào chế tác nhân lực.

C. Giữ gìn, cải tiến và phát triển và truyền bá cao nhã nhân loại.

D. Bồi dưỡng nhân tài.

Đáp án:

Giáo dục và huấn luyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong bài toán giữ gìn, cải tiến và phát triển và truyền bá hiện đại nhân loại, là một trong những đoọng lực đặc biệt quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa, là điều kiện để phân phát huy nguồn lực nhỏ người.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: nội dung nào sau đây không cần là nhiệm vụ của cơ chế giáo dục với đào tạo?

A. Nâng cao dân trí.

B. Phát huy nguồn lực con người.

C. Đào sản xuất nhân lực.

D. Bồi chăm sóc nhân tài.

Đáp án:

Giáo dục và đào tạo và huấn luyện được xem như là quốc sách mặt hàng đầu, có nhiệm vụ: nâng cấp dân trí, đào tạo và giảng dạy nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 4: trách nhiệm của giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo là gì?

A. Giữ gìn, phát triển, truyền bá tao nhã nhân loại.

B. Tạo đk để vạc huy mối cung cấp lực bé người.

C. Nâng cao dân trí, đào tạo và giảng dạy nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

D. Thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước.

Đáp án:

Giáo dục và đào tạo và giảng dạy được xem như là quốc sách sản phẩm đầu, bao gồm nhiệm vụ: nâng cấp dân trí, huấn luyện và đào tạo nhân lực, tu dưỡng nhân tài.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 5: nội dung nào dưới đây không bắt buộc là phương phía cơ bản để cách tân và phát triển giáo dục cùng đào tạo?

A. Nâng cao hóa học lượng, kết quả giáo dục với đào tạo.

B. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

C. Tăng cường phù hợp tác thế giới về giáo dục và đào tạo và đào tạo.

D. Nâng cao dân trí.

Đáp án:

Nâng cao dân trí là trọng trách của cơ chế giáo dục với đào tạo.

Đáp án phải chọn là: D

Câu 6: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục với đào tạo, công ty nước cần

A. Có cơ chế đúng đắn trong vấn đề phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài.

B. Huy động hầu như nguồn lực để cải tiến và phát triển giáo dục và đào tạo.

C. Mở rộng đồ sộ giáo dục.

D. Tạo điều kiện để fan nghèo có cơ hội được học tập.

Đáp án:

Để nâng cao chất lượng, kết quả giáo dục và đào tạo cần thực hiện giáo dục toàn diện, thay đổi nội dung, cách thức dạy học; cơ cấu tổ chức tổ chức, cơ cấu quản lí, có cơ chế đúng đắn trong vấn đề phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 7: Để thực hiện công bằng xã hội vào giáo dục, nhà nước cần

A. Hiện đại hóa công ty trường.

B. Tăng cấp tốc dạy nghề và trung cung cấp chuyên nghiệp.

C. Tạo mọi đk để bạn nghèo có cơ hội được học tập tập.

D. Đổi bắt đầu nội dung, phương thức dạy học.

Đáp án:

Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo cần bảo đảm an toàn học tập là quyền và nhiệm vụ của công dân, chế tạo ra mọi đk để bạn nghèo có thời cơ được học tập, người giỏi được đẩy mạnh tài năng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: tại sao cần tăng tốc hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo và đào tạo?

A. Giúp xóm hội hóa sự nghiệp giáo dục.

B. Tạo đk để người xuất sắc được đẩy mạnh tài năng.

C. Tiếp cận chuẩn chỉnh mực giáo dục đào tạo tiên tiến của cầm giới.

D. Tạo đk để người nghèo được đi học.

Đáp án:

Tăng cường đúng theo tác quốc tế về giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy giúp tiếp cận chuẩn mực giáo dục và đào tạo tiên tiến của nuốm giới cân xứng với yêu thương cầu phát triển của nước ta, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thay giới.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 9: rất nhiều phương phía cơ bạn dạng của chế độ giáo dục và đào tạo giúp

A. Kinh tế tổ quốc phát triển.

B. Đào tạo bé người nước ta phát triển toàn diện.

C. Đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời của nhân dân.

D. Tham gia đào tạo và giảng dạy nhân lực khu vực và nỗ lực giới.

Đáp án:

Thực hiện đều phương hướng cơ bạn dạng của chính sách giáo dục và đào tạo góp phần vào việc huấn luyện và đào tạo con người nước ta phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xuất bản và đảm bảo Tổ quốc.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Nhà vn coi công nghệ và technology là

A. Động lực xúc tiến sự nghiệp cách tân và phát triển đất nước.

B. Vấn đề rất nổi bật trong thời đại tài chính tri thức phạt triển.

C. Yêu cầu cần để hòa nhập với thay giới.

D. Nhiệm vụ hàng đầu của đất nước.

Đáp án:

Từ một nền tài chính kém phát triển đang thực hiện công nghiệp hóa, văn minh hóa trong bối cảnh tài chính tri thức gồm vai trò ngày càng nổi bật, việt nam coi công nghệ và technology là quốc sách hàng đầu, là hễ lực địa chỉ sự nghiệp cải tiến và phát triển đất nước.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 11: trong số những nhiệm vụ của kỹ thuật và công nghệ là

A. Huy động những nguồn lực trong làng mạc hội.

B. Đẩy mạnh bắt tay hợp tác quốc tế.

C. Chuyển giao technology phục vụ cải cách và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

D. Giải đáp đúng lúc những vụ việc lí luận và trong thực tế do cuộc sống đặt ra.

Đáp án:

Khoa học tập và technology có nhiệm vụ: câu trả lời kịp thời những vấn đề lí luận và trong thực tế do cuộc sống thường ngày đặt ra; hỗ trợ luận cứ công nghệ cho vấn đề hoạch định mặt đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng cùng nhà nước; thay đổi và cải thiện trình độ technology trong toàn cục nền kinh tế tài chính quốc dân; nâng cấp trình độ quản ngại lí, công dụng của hoạt động khoa học với công nghệ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: nội dung nào bên dưới đây không đề nghị là phương hướng cơ bản để trở nên tân tiến khoa học cùng công nghệ?

A. Đổi bắt đầu cơ chế quản lí lí kỹ thuật và công nghệ.

B. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

C. Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và trong thực tế do cuộc sống đặt ra.

Xem thêm: Chuyển Đổi Độ C Sang Độ F Vật Lý 6, Quy Đổi Từ Độ C Sang Độ F (°C To °F)

D. Tạo thị phần cho kỹ thuật và công nghệ.

Đáp án:

Việc câu trả lời kịp thời những sự việc lí luận và thực tế do cuộc sống thường ngày đặt ra là nhiệm vụ của công nghệ và công nghệ.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 13: mục đích của đổi mới cơ chế cai quản lí khoa học và technology là nhằm

A. Khai thác hồ hết tiềm năng trí tuệ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.

B. Tạo một môi trường đối đầu bình đẳng.

C. Đẩy bạo gan hợp tác thế giới trong phân tích khoa học cùng công nghệ.

D. Chuyển giao công nghệ, phát triển nông nghiệp nông thôn.

Đáp án:

Nhà vn tiến hành thay đổi cơ chế cai quản lí công nghệ và công nghệ nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 14: Để có thị trường khoa học và công nghệ, nước ta cần yêu cầu làm gì?

A. Tạo môi trường đối đầu và cạnh tranh bình đẳng.

B. Thúc đẩy bài toán áp dụng văn minh khoa học với công nghệ.

C. Nâng cao hiệu lực thực thi thi hành lao lý về mua trí tuệ.

D. Cả A, B với C

Đáp án:

Để có thị trường cho khoa học và công nghệ, việt nam phải tạo thành một môi trường tuyên chiến đối đầu bình đẳng, ảnh hưởng việc áp dụng hiện đại khoa học với công nghệ, đổi mới công nghệ, hoàn thành cơ sở pháp lí và nâng cao hiệu lực thi hành quy định về mua trí tuệ, trọng dụng nhân tài.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 15: ngôn từ nào bên dưới đây không nhằm mục tiêu xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ?

A. Nâng cao unique đội ngũ cán cỗ khoa học.

B. Tăng cường các đại lý vật hóa học – kĩ thuật.

C. Đẩy dũng mạnh hợp tác thế giới trong phân tích khoa học cùng công nghệ.

D. Phát triển công nghệ thông tin, technology sinh học.

Đáp án:

Nội dung vạc triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học tập thuộc trách nhiệm trọng tâm buộc phải tập trung, tăng mạnh nghiên cứu chứ không hề nhằm phương châm xây dựng tiềm lực kỹ thuật và công nghệ.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 16: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của làng mạc hội, vừa là mục tiêu vừa là đụng lực liên can sự phát triển tài chính - làng hội” thể hiện

A. Vai trò của văn hóa.

B. Nhiệm vụ của văn hóa.

C. Phương hướng cơ bạn dạng của chính sách văn hóa.

D. Mục tiêu của chế độ văn hóa

Đáp án:

“Văn hóa là nền tảng lòng tin của làng hội, vừa là phương châm vừa là cồn lực thúc đẩy sự vạc triển kinh tế tài chính - làng hội” bộc lộ vai trò của văn hóa so với con người và xã hội.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 17: văn hóa truyền thống khơi dậy tiềm năng, đẩy mạnh sức sáng tạo của nhỏ người, tạo nên sự phát triển hợp lý giữa

A. Con fan và buôn bản hội.

B. Đời sinh sống vật hóa học và tinh thần.

C. Cá nhân với tập thể.

D. Đời sống và nghệ thuật.

Đáp án:

Văn hóa khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người, tạo nên sự phát triển hài hòa và hợp lý giữa cuộc sống vật hóa học và tinh thần.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 18: ngôn từ nào dưới đây là nhiệm vụ của văn hóa?

A. Tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại.

B. Nâng cao gọi biết với mức hưởng thụ văn hóa.

C. Phát huy sức sáng tạo của con người

D. Xây dựng nền văn hóa truyền thống tiên tiến, đậm đà bạn dạng sắc dân tộc.

Đáp án:

Xuất phạt từ yêu cầu của sự nghiệp những mạng nước ta, trọng trách của văn hóa truyền thống là: xuất bản nền văn hóa truyền thống tiên tiến, đậm đà bạn dạng sắc dân tộc; xây dựng bé người việt nam phát triển toàn diện về thiết yếu trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19: câu chữ nào dưới đây không yêu cầu là nhiệm vụ của văn hóa?

A. Phát huy tiềm năng trí tuệ sáng tạo văn hóa của nhân dân.

B. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến.

C. Xây dựng nền văn hóa truyền thống đậm đà bạn dạng sắc dân tộc.

D. Xây dựng con người việt nam phát triển toàn diện.

Đáp án:

Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp những mạng nước ta, trách nhiệm của văn hóa là: tạo nền văn hóa truyền thống tiên tiến, đậm đà phiên bản sắc dân tộc; xây dựng nhỏ người vn phát triển toàn vẹn về chính trị, bốn tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 20: nội dung nào dưới đây không đề nghị là phương phía cơ bạn dạng để kiến tạo nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

A. Kế thừa, phát huy phần đa di sản và truyền thống lâu đời văn hóa của dân tộc.

B. Tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại.

C. Nâng cao gọi biết với mức thưởng thức văn hóa.

D. Tạo ra sự vạc triển hợp lý giữa cuộc sống vật hóa học và tinh thần.

Đáp án:

Việc làm nên phát triển hợp lý giữa cuộc sống vật chất và lòng tin là vai trò của văn hóa.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 21: Nội dung đảm bảo dân chủ, tự do thoải mái cho mọi trí tuệ sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật, cổ vũ chiếc đúng, dòng đẹp, phê phán cái ác, loại thấp hèn, nêu cao ý thức trách nhiệm của mái ấm gia đình trong việc xây dựng lối sống mới thể hiện nay phương phía nào của chính sách văn hóa?

A. Tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại.

B. Nâng cao gọi biết và mức hưởng thụ văn hóa, đẩy mạnh tiềm năng sáng chế văn hóa của nhân dân.

C. Kế thừa, vạc huy các di sản và truyền thống lâu đời văn hóa của dân tộc.

D. Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin và tứ tưởng hồ chí minh giữ vai trò chủ yếu trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Đáp án:

Nội dung bảo vệ dân chủ, tự do cho mọi sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật, cổ vũ cái đúng, chiếc đẹp, phê phán mẫu ác, chiếc thấp hèn, nêu cao lòng tin trách nhiệm của mái ấm gia đình trong việc xây dựng lối sống new thể hiện tại phương hướng nâng cấp hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 22: vấn đề làm như thế nào thể hiện trọng trách của từng công dân đối với chính sách giáo dục cùng đào tạo, kỹ thuật và công nghệ, văn hóa?

A. Ra mức độ trau dồi phẩm hóa học đạo đức, chỉ chiếm lĩnh kỹ năng khoa học.

B. Không xem xét những thói hư, khuyết điểm trong buôn bản hội.

C. Chỉ suy nghĩ kiến thức khoa học, không xem xét đạo đức.

D. Không cân nhắc các nền văn hóa truyền thống của nắm giới.

Đáp án:

Mỗi công dân yêu cầu ra mức độ trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm phần lĩnh kỹ năng khoa học – kĩ thuật tân tiến để thực hiện ước mơ có tác dụng cho tổ quốc ngày càng giàu mạnh.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 23: câu hỏi làm nào dưới đây thể hiện trọng trách của công dân trong vấn đề thực hiện chế độ khoa học cùng công nghệ?

A. Chủ rượu cồn tiếp thu phần lớn tinh hoa văn hóa của nhân loại.

B. Kiên trì sử dụng các thiết bị đang cũ, lạc hậu.

C. Liên tục nghiên cứu, chiếm lĩnh kỹ năng và kiến thức khoa học – kĩ thuật hiện nay đại.

D. Bảo tồn, tôn tạo những danh lam chiến thắng cảnh, di tích lịch sử lịch sử, văn hóa.

Đáp án:

Việc công dân thường xuyên nghiên cứu, chỉ chiếm lĩnh kỹ năng khoa học – kĩ thuật văn minh thể hiện tại công dân có trọng trách trong thực hiện chính sách khoa học cùng công nghệ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24: vấn đề làm nào tiếp sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chế độ giáo dục với đào tạo?

A. Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

B. Phê phán, bài trừ những hủ tục lạc hậu.

C. Giới hạn số lượng các ngôi trường học, có sở giáo dục.

Xem thêm: Một Hôm Chủ Nhà Bảo Anh Đầy Tớ Về Quê Có Việc, Mượn Cái Chày Giã Cua

D. Tự giác thường xuyên nâng cấp trình độ học tập vấn.

Đáp án:

Mỗi công dân bắt buộc thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng bài toán tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để lấy nước ta tự tình trạng là một trong nước kém phát triển trở thành một đất nước giàu mạnh, văn minh