TOÁN LỚP 5 TRANG 156 BÀI 3

     

Một bồn tắm hình vỏ hộp chữ nhật có các kích cỡ đo ở trong thâm tâm bể là: chiều nhiều năm 4m, chiều rộng 3m, độ cao 2,5m. Hiểu được 80% thể tích của bể đang đựng nước. Hỏi:

a) trong bể có bao nhiêu lít nước ? (1(l) = 1dm3) 

b) mức nước đựng trong bể cao bao nhiêu mét ?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- Tính thể tích của bể = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 156 bài 3

- Tính thể tích nước đang sẵn có trong bể = thể tích của bể : 100 × 80.

- Đổi thể tích sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối tiếp nối đổi sang đơn vị lít.

Xem thêm: Thái Bình Với Cuộc Khởi Nghĩa Phùng Hưng Nổ Ra Năm Nào, Cuộc Khởi Nghĩa Phùng Hưng (766

- Tính diện tích đáy bể = chiều dài × chiều rộng. 

- chiều cao mực nước = thể tích nước trong bể : diện tích s đáy.


Lời giải chi tiết

a) Thể tích của bể nước là:

4 × 3 × 2,5 = 30 (m3)

Thể tích nước đang sẵn có trong bể là:

30 : 100 × 80 = 24 (m3)

Đổi: 24m3 = 24000dm3 = 24000 lít

b) biện pháp 1 :

Diện tích lòng của bể là:

4 × 3 = 12 (m2)

Chiều cao mức nước chứa trong bể là:

24 : 12 = 2 (m)

Cách 2 : 

Vì 80% thể tích của bể đang đựng nước nên chiều cao mức nước vào bể sẽ bằng 80% chiều cao của bể.

Xem thêm: Xét Các Mệnh Đề Sau: (I) Có Một Và Chỉ Một Mặt Phẳng Đi Qua Ba Điểm

Mức nước vào bể cao số mét là :

2,5 : 100 × 80 = 2 (m) 

Đáp số: a) 24000 lít ;

b) 2m.


Mẹo search đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + duhoctop.vn"Ví dụ: "Bài 3 trang 156 SGK Toán 5 duhoctop.vn"