Toán lớp 5 bài 22 trang 57

     

Giải bài xích 22 : mặt hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân phần vận động thực hành trang 59, 60 sách VNEN toán lớp 5 với giải mã dễ hiểu


Câu 1

Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và quý giá theo vị trí của mỗi chữ số làm việc từng hàng:

*

Phương pháp :

- ao ước đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng phải chăng : trước tiên đọc phần nguyên, đọc vết "phẩy", tiếp đến đọc phần thập phân.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài 22 trang 57

- rất nhiều chữ số ở bên trái dấu phẩy ở trong về phần nguyên, gần như chữ số ngơi nghỉ bên buộc phải dấu phẩy ở trong về phần thập phân.

Cách giải :

*

Câu 2

Viết số thập phân tất cả :

a) Sáu đơn vị, bảy phần mười

b) ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, bảy phần trăm

c) Năm mươi lăm solo vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn

d) Bảy nghìn không trăm linh ba 1-1 vị, tư phần trăm

e) Không đối kháng vị, sáu phần nghìn

Phương pháp :

Muốn viết một trong những thập phân, ta viết thứu tự từ sản phẩm cao cho hàng thấp : đầu tiên viết phần nguyên, viết dấu "phẩy", tiếp nối viết phần thập phân.

Cách giải : 

*

Câu 3

a) Chuyển các phân số thập phân sau thành lếu số (theo mẫu) :

*

(dfrac734100,,; dfrac5608100,,; dfrac906100)

b) Chuyển những hỗn số nhằm được tại phần (a) thành các số thập phân :

Mẫu : (36dfrac810 = 36,8)

Phương pháp :

a) Để viết phân số thành lếu láo số ta có thể làm như sau :

- mang tử số phân tách cho chủng loại số.

- Thương tìm kiếm được là phần nguyên; viết phần nguyên tất nhiên một phân số tất cả tử số là số dư, mẫu mã số là số chia.

b) Quan tiếp giáp ví dụ mẫu mã để viết lếu số thành số thập phân.

Cách giải : 

a) Ta tất cả :

+) (734 : 10 = 73) dư (4.)

Vậy (dfrac73410 = 73dfrac410.)

+) (5608 : 100 = 56) dư (8.)

Vậy (dfrac5608100 = 56dfrac8100.)

+) (905 : 100 = 9) dư (5.)

Vậy (dfrac905100 = 9dfrac5100.)

b) (73dfrac410 = 73,4,,;) (56dfrac8100 = 56,08,,;) (9dfrac5100 = 9,05.)

Câu 4

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó. 

(dfrac72110,,;) (dfrac2015100,,;) (dfrac46191000,,;) (dfrac123410000,.)

Phương pháp :

- có thể chuyển những phân số thập phân thành hỗn số, kế tiếp viết bên dưới dạng số thập phân.

Xem thêm: Có Thể Coi Trái Đất Là Một Chất Điểm

- muốn đọc một vài thập phân, ta phát âm lần lượt từ hàng cao đến hàng tốt : đầu tiên đọc phần nguyên, đọc vệt "phẩy", tiếp đến đọc phần thập phân.

Cách giải :

+) (dfrac72110,, = 72dfrac110 = 72,1,,;,,,,) số (72,1) hiểu là “bảy mươi hai phẩy một”.

+) (dfrac2015100 = 20dfrac15100 = 20,15,,;) số (20,15) phát âm là “hai mươi phẩy mười lăm”.

+) (dfrac46191000 = 4dfrac6191000 = 4,619,,;) số (4,619) phát âm là “bốn phẩy sáu trăm mười chín”.

+) (dfrac123410000 = 0,1234,,;) số (0,1234) đọc là “không phẩy một nghìn nhì trăm bố mươi tư”.

Xem thêm: Đồ Vật Có Hình Tam Giác Pptx, Giải Toán Lớp 1 Trang 9: Hình Vuông

Câu 5

Điền giá trị của những chữ số vào bảng sau (theo mẫu) :

*

Phương pháp :

Xác định hàng của các chữ số rồi từ kia tìm giá bán trị của những chữ số đó.

Các chữ số phía bên trái dấu phẩy theo lắp thêm tự từ cần sang trái theo thứ tự thuộc hàng solo vị, mặt hàng chục, mặt hàng trăm, sản phẩm nghìn, …

Các chữ số bên cần dấu phẩy theo trang bị tự từ trái sang bắt buộc lần lượt thuộc hàng phần mười, hàng phần trăm, mặt hàng phần nghìn, …

Cách giải :

*


Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + duhoctop.vn"Ví dụ: "B. Vận động thực hành - bài bác 22 : sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân duhoctop.vn"