Toán lớp 4 luyện tập trang 69

     

Đặt tính thế nào cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau, tiếp nối tính theo sản phẩm tự từ yêu cầu sang trái. 

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m

3

30

23

230

m × 78

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Thay chữ ngay số rồi tính quý giá biểu thức đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 luyện tập trang 69

Lời giải bỏ ra tiết:

Nếu m = 3 thì m × 78 = 3 × 78 = 234 ;

Nếu m = 30 thì m × 78 = 30 × 78 = 2340 ;

Nếu m = 23 thì m × 78 = 23 × 78 = 1794 ;

Nếu m = 230 thì m × 78 = 230 × 78 = 17940 ;

Ta bao gồm bảng tác dụng như sau:

m

3

30

23

230

m × 78

234

2340

1794

17940


Tim bạn khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng tầm 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó vào 24 giờ.

Phương pháp giải:

- Đổi: 1 giờ = 60 phút.

- Tính chu kỳ tim đập trong một giờ = mốc giới hạn tim đập trong 1 phút × 60.

- Tính số lần tim đập vào 24 giờ đồng hồ = mốc giới hạn tim đập trong 1 giờ × 24.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Mỗi phút: khoảng chừng 75 lần

24 giờ: .....lần ?

Cách 1:

Đổi: 1 tiếng = 60 phút.

Trong 1 giờ tim fan đó đập số lần là:

75 × 60 = 4500 (lần)

Trong 24 giờ, tim tín đồ đó đập chu kỳ là:

4500 × 24 = 108000 (lần)

Đáp số: 108000 lần.

Cách 2:

Số phút trong 24 giờ đồng hồ là

60 x 24 = 1440 (phút)

Trong 24 giờ, tim tín đồ đó đập số lần là

75 x 1440 = 108 000 (lần)

Đáp số: 108 000 lần


Bài 4


Video lý giải giải


Một shop bán 13kg đường một số loại 5200 đồng một ki-lô-gam cùng 18kg đường nhiều loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi phân phối hết hai các loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu chi phí ?

Phương pháp giải:

- Tính số tiền thu được khi chào bán đường nhiều loại 5200 đồng một ki-lô-gam.

Xem thêm: Để Tránh Tiếng Vang Trong Phòng, Please Wait

- Tính số tiền chiếm được khi bán đường một số loại 5500 đồng một ki-lô-gam.

- Tính tổng số chi phí thu được.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Loại 5200 đồng/kg: 13 kg

Loại 5500 đồng/kg: 18 kg

Tất cả:..... đồng?

Bài giải

Số tiền chào bán 13kg đường các loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

5200 × 13 = 67600 (đồng)

Số tiền phân phối 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

5500 × 18 = 99000 (đồng)

Số tiền siêu thị thu được tất cả là:

67600 + 99000 = 166600 (đồng)

Đáp số: 166600 đồng.


Bài 5


Video chỉ dẫn giải


Một ngôi trường học có 18 lớp, trong những số đó 12 lớp, từng lớp có 30 học viên và 6 lớp, từng lớp gồm 35 học tập sinh. Hỏi trường kia có tất cả bao nhiêu học viên ?

Phương pháp giải:

- Tính số học viên của 12 lớp (mỗi lớp gồm 30 học sinh) ta rước 30 nhân với 12.

- Tính số học viên của 6 lớp (mỗi lớp bao gồm 35 học tập sinh) ta rước 35 nhân cùng với 6.

- Tính số học viên của ngôi trường = số học viên của 12 lớp + số học sinh của 6 lớp.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi lớp 30 học sinh: 12 lớp

Mỗi lớp 35 học tập sinh: 6 lớp

Tất cả: ..... Học sinh?

Bài giải

Số học sinh của 12 lớp, từng lớp có 30 học viên là:

30 × 12 = 360 (học sinh)

Số học viên của 6 lớp, mỗi lớp bao gồm 35 học viên là:

35 × 6 = 210 (học sinh)

Tổng số học viên của trường là:

360 + 210 = 570 (học sinh) 

Đáp số: 570 học sinh.

Xem thêm: Nguyên Nhân Phong Trào Cải Cách Tôn Giáo ? Diễn Biến Phong Trào Cải Cách Tôn Giáo

duhoctop.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 1481 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp duhoctop.vn


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện duhoctop.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép duhoctop.vn gởi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.