TIẾNG ANH 6 TẬP 2 TRANG 53

     

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Natural wonders of the world - liên kết tri thức

Unit 5 lớp 6 Communication trang 53

EVERYDAY ENGLISH

Making và accepting appointments

1. Listen và read the short conversation below, paying attention to the highlighted parts.

Bạn đang xem: Tiếng anh 6 tập 2 trang 53

Bài nghe:

Steven: Duong, let’s go for a picnic this Sunday.

Duong: That’s fine. What time can we meet?

Steven: How about 9 c’clock?

Duong: Sure. I’ll meet you at that time.

Hướng dẫn dịch:

Steven:Dương, nhà nhật này đi dã ngoại đi.

Dương:Được đấy. Chúng ta gặp nhau dịp mấy giờ?

Steven:9 tiếng thì sao?

Dương:Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ gặp mặt vào thời gian đó nhé.

3. Read the travel guide entry. (Đọc giải đáp du lịch)

*

Hướng dẫn dịch:

Himalaya là một trong những dãy nói. Nó hết sức đặc biệt. Nó gồm ngọn núi tối đa thế giới – đỉnh Everest.

Khi thăm hàng Himalaya, đề nghị nhớ những khí cụ sau:

- bạn cần hỏi han trước lúc thăm thú khu vực này.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 26, Giải Bài 1, 2, 3 Trang 26 Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2

- bạn không được đi một mình. Luôn luôn đi theo nhóm.

- chúng ta không được xả rác

- chúng ta chỉ mang mọi thứ đề xuất thiết.

- các bạn phải mang xống áo phù hợp. Đừng mặc quần đùi tuyệt áo phông.

4. Now make a các mục of the things you must bring khổng lồ the Himalayas. Then địa chỉ things you mustn’t bring. (Bây giờ đồng hồ hãy viết một danh sách những sản phẩm công nghệ em rất cần được mang lên Himalaya. Tiếp nối thêm phần lớn thứ em không hẳn mang).

MUST

MUSTN’T

Compass, cane, sleeping bag, sun hat, sun glasses, suncream, painkiller

Bicycle, scissor, t-short, short, dress

5. Role-play being a tour guide & a tourist. Tell your partner what lớn prepare for their trip khổng lồ the Himalayas, và give reasons. (Đóng vai là phía dẫn viên với khách du lịch. Nói cho mình về phần đông thứ cần sẵn sàng cho chuyến di của mình đến Himalaya. Cố gắng đưa ra lý do.)

Ví dụ:

A: I’d lượt thích to go khổng lồ the Himalayas next month.

B: Ok. I think you must bring a waterproof coat. It’s cold & rainy there!

A. Yes. Anything else?

B: You must bring some painkillers. You can be ill because it’s very cold.

Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 53 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 44 Trang 53 Bài 44: Luyện Tập

A: Ok. Anything else?

B: You mustn’t bring fashionable clothes. It’s not necessary.

A: Thank you

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi mong đến núi Mimalaya vào thời điểm tháng tới

B: Được thôi. Tôi nghĩ chúng ta phải với theo áo khóa ngoài chống ngấm nước. Nó rét và tất cả mưa sinh hoạt đó!