Unit 2 Lớp 10 Grammar Trang 17, 18 Sgk Tiếng Anh 10

     

Tổng hợp bài xích tập vào phần Language Unit 2 SGK giờ đồng hồ Anh 10 mới. Nhìn vào những nhiều từ tiếp sau đây và nối với định nghĩa của chúng.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 10 grammar trang 17, 18 sgk tiếng anh 10


1. Your body (Cơ thể của bạn)

a. Look at the phrases below & match each with its definition.

(Nhìn vào những các từ sau đây và nối với khái niệm của chúng.) 

1. Circulatory System

A. This system is the controller of the body. Led by the brain và nerves, it allows us to lớn move, talk and feel emotions.

2. Digestive System

B. This system of the body toàn thân lets us breathe in oxygen with our lungs & breathe out carbon dioxide.

3. Respiratory System

C. This system of the body is made up of the heart and blood vessels. The heart pumps blood through the blood vessels to bring oxygen khổng lồ all parts of the body.

4. Skeletal System

D. This system of the body toàn thân lets us break down the food we eat và turn it into energy.

5. Nervous System

E. This system of the body is made up of our bones. It supports our toàn thân and protects our organs.

b. With a partner, practise saying the names of the systems.

(Tập luyện nói tên các khối hệ thống với một fan bạn.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Circulatory System - c

Digestive System - d

Respiratory System - b

Skeletal System - e

Nervous System - a

 

+ Circulatory SystemThis system of the toàn thân is made up of the heart và blood vessels. The heart pumps blood through the blood vessels to lớn bring oxygen lớn all parts of the body. 

(Hệ tuần hoàn: hệ thống này của cơ thể được kết cấu bởi tim và các mạch máu. Tim bơm tiết xuyên suốt những mạch máu để với ôxy đến tất cả các thành phần của cơ thể.)

+ Digestive SystemThis system of the toàn thân lets us break down the food we eat và turn it into energy. 

(Hệ tiêu hóa : khối hệ thống này của khung người giúp họ chuyển hóa thức ăn uống và gửi nó thành năng lượng.)

+ Respiratory System This system of the body lets us breathe in oxygen with our lungs & breathe out carbon dioxide. 

(Hệ hô hấp: hệ thống này của cơ thể giúp chúng ta hít khí ôxy vào phổi với thở ra khí các-bô-níc.)

+ Skeletal System This system of the toàn thân is made up of our bones. It supports our body toàn thân and protects our organs. 

(Hệ xương: khối hệ thống này của cơ thể được làm cho bởi xương của bọn chúng ta. Nó nâng đỡ khung hình và đảm bảo nội tạng của chúng ta.)

+ Nervous System This system is the controller of the body. Led by the brain và nerves, it allows us to move, talk and feel emotions. 

(Hệ thần kinh: hệ thống này tinh chỉnh và điều khiển cơ thể. Được tinh chỉnh và điều khiển bởi óc và những dây thần kinh, nó cho phép họ di chuyển, thủ thỉ và bao gồm cảm xúc.)


2. Which system vì the followings belong to? Use a dictionary khổng lồ look up any words you don"t know.

(Những từ sau đây thuộc khối hệ thống nào? thực hiện từ điển để tra cứu mọi từ bạn không hiểu.) 

blood heart breath brain skull

lung bone stomach intestine spine

air nerves thinking pump

Circulatory System

Digestive System

Respiratory System

Skeletal System

Nervous System

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lời giải bỏ ra tiết:

Circulatory System: heart; blood; pump

(Hệ tuần hoàn: tim; máu; van bơm)

Digestive System: stomach; intestine

(Hệ tiêu hóa: dạ dày; ruột)

Respiratory System: breath; air; lung

(Hệ hô hấp: thở; khí; phổi)

Skeletal System: spine; bone; skull

(Hệ xương: xương sống; khúc xương; sọ)

Nervous System: brain; nerves; thinking

(Hệ thần kinh: não; dây thần kinh; suy nghĩ)


2. Read these sentences aloud.

(Đọc thành tiếng số đông câu sau.)

1. The press came khổng lồ the presentation with a view khổng lồ collecting information.

(Báo chí đã đến thuyết trình để thu thập thông tin.)

2. The play normally takes place in the school playground.

(Trò nghịch thông thường diễn ra trong sân chơi của ngôi trường học.)

3. The group gradually increased as more people joined in.

(Nhóm từ từ gia tăng khi có khá nhiều người tham gia.)

4. I am glad that you have glanced through the glass lớn see the glow.

 (Tôi mừng là chúng ta đã nhìn qua kính để xem thấy tia nắng rực rỡ.)


1. Read the following about will and be going to

(Đọc đa số dòng sau về "will" cùng "be going to".)

will’ can be used khổng lồ express

("will" hoàn toàn có thể thường dùng để thể hiện)

1. Promises (lời hứa)

2. Offers and requests for help (đề nghị và yêu ước giúp đỡ)

3. Refusal of things (từ chối điều gì đó)

4. And predictions about the future (và dự kiến về tương lai)

"be going to’ is used for

("be going to" dùng cho)

5. Plans, intentions

(kế hoạch, dự định)

6. Và making some predictions

(và đưa ra một số trong những tiên đoán)

Note: Sometimes will và be going to lớn are interchangeable when expressing predictions.

(Chú ý: Thỉnh thoảng will và be going to có thể thay thế cho nhau khi miêu tả sự dự đoán.)


2. Identify the use of "will" & "be going to" in the sentences below. Write the type of use presented in 1 (1-6) next to lớn each sentence.

(Xác định cách sử dụng của "will" và "be going to" vào câu bên dưới đây. Viết những dạng thực hiện được trình diễn ở câu 1 (1-6) sát bên mỗi câu.)

1. She will give me a book when I finish cleaning the floor.

2. The screw is stuck. It won"t loosen.

3. I am going to lớn travel around the world.

4. Viet nam giới is going to become a new industrialised country in the 21st century.

5. Phái nam (seeing an elderly lady with heavy bags): Don"t worry, I will carry it for you.

A. Promises

B. Offers & requests for help

C. Refusal of things

D. & predictions about the future

E. Plans, intentions

F. And making some predictions

Lời giải đưa ra tiết:

1 - A. She will give me a book when I finish cleaning the floor.

(Cô ấy sẽ đến tôi một quyển sách khi tôi lau xong xuôi sàn nhà.)

Giải thích: lời hứa hẹn => will

2 - C. The screw is stuck. It won"t loosen.

(Cái đinh ốc bị kẹt. Nó sẽ không xoáy lỏng ra được.)

Giải thích: Sự trường đoản cú chối, phủ nhận của cái gì => will

3 - E. I am going khổng lồ travel around the world. 

(Tôi dự định đi du lịch vòng quanh gắng giới.)

Giải thích: Kế hoạch, ý định => be going to

4 - F. Viet nam giới is going to become a new industrialised country in the 21st century. 

(Việt phái nam sẽ trở thành một nước công nghiệp bắt đầu vào nuốm kỉ 21.)

Giải thích: Đưa ra dự kiến => be going to

5 - B. phái nam (seeing an elderly lady with heavy bags): Don"t worry, I will carry it for you. 

(Nam (thấy một bà núm xách những chiếc túi nặng): Đừng lo, cháu sẽ xách bọn chúng giúp bà ạ.)

Giải thích: Đưa ra nhã ý giúp sức => will


3. Read the following sentences. Put a tick (✓) if it is appropriate, put a cross (x) if it isn"t. Give explanations for your choice.

(Đọc hầu hết câu sau. Đặt vết tick nếu câu đó ưa thích hợp, đặt dấu x trường hợp nó không ham mê hợp. Đưa ra lời giải thích cho sự sàng lọc của bạn.) 

1. I need to lớn fix the broken window. Are you going lớn help me?

 

2. The forecast says it will be raining tomorrow.

 

3. Can you hear that noise? Someone is going to enter the room.

 

4. It"s been decided that we"re going to lớn the seaside tomorrow.

 

5. We"ve booked the tickets so we will fly to thủ đô bangkok thái lan next month.

 

6. I think men will live on the Moon some time in the near future.

 

7. I am going to translate the email, so my boss can read it.

 

8. Don"t worry, I"ll be careful.

 

Lời giải đưa ra tiết:

1. X

2. ✓ 

3. ✓ 

4. ✓ 

5. X

6. ✓

7. ✓

8. ✓ 

1. I need lớn fix the broken window. Are you going to lớn help me?

(Tôi buộc phải sửa hành lang cửa số bị vỡ. Bạn sẽ giúp tôi chứ?)

Giải thích: Đưa ra yêu ước sự giúp đỡ từ tín đồ khác => chính vì thế cần sử dụng "Will you...." thay do "Are you going to..."

2. The forecast says it will be raining tomorrow.

(Dự báo bảo rằng trời đã mưa vào ngày mai.)

Giải thích: Dự đoán về sau được chuyển ra do dự báo thời tiết => will

3. Can you hear that noise? Someone is going to lớn enter the room.

(Bạn có nghe thấy tiếng ồn không? gồm ai đó sẵn sàng đi vào phòng.)

Giải thích: dự kiến về tương lai dựa vào cơ sở, dấu hiệu thực tế ở thời điểm hiện tại => be going to

4. It"s been decided that we are going lớn the seaside tomorrow.

(Quyết định là họ sẽ ra bờ biển vào ngày mai.)

Giải thích: Kế hoạch, dự định => be going to

5. We"ve booked the tickets so we will fly to bangkok thái lan next month.

(Chúng tôi vừa để vé, vày vậy shop chúng tôi sẽ cất cánh đến Băng Cốc hồi tháng sau.)

6. I think men will live on the Moon some time in the near future.

(Tôi nghĩ về một thời điểm nào đó loài bạn sẽ sống xung quanh trăng sau này gần.)

Giải thích: Đưa ra dự kiến không giới thiệu cơ sở địa thế căn cứ => will

7. I am going khổng lồ translate the email, so my quái nhân can read it.

(Tôi định dịch thư điện tử này nhằm ông chủ tôi hoàn toàn có thể đọc nó.)

Giải thích: Dự định chắc chắn là => be going to

8. Don"t worry, I"ll be careful.

(Đừng lo, tôi đã cẩn thận.)

Giải thích: lời hứa => will


4. Complete the following sentences with the right khung of ‘will’ or "be going to". Sometimes both are correct.

Xem thêm: Có Thể Cải Tạo Đất Chua Bằng Cách Nào, Để Cải Tạo Đất Chua Cần Làm Gì

(Hoàn thành các câu tiếp sau đây với dạng đúng của "will" hoặc "be going to". Tất cả câu cả 2 cùng đúng.)

1. Look at the clouds. I think it ­­­­­­­­­­­­__________ rain.

2. I cannot xuất hiện this bottle. The cap __________move.

3. What __________ the weather be lượt thích in the next century?

4. As planned, we__________ drive from our đô thị to the sea.

5. It"s not easy to lớn say what the objectives __________ become next year.

6. __________ you__________ travel anywhere this Tet holiday?

7. Despite the heat, we __________ reach our destination in time.

8. I __________ hang out with you as I"ve decided khổng lồ stay in và study for the kiểm tra next week.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Will / is going to

2. Won"t

3. Will / is going to

4. Are going to

5. Will

6. Are ... Going to

7. Will 

8. Am not going to

 

1. Look at the clouds. I think it will / is going to rain.

(Nhìn phần lớn đám mây kìa. Tôi suy nghĩ trời đã mưa.)

Giải thích: dự đoán về tương lai, fan nói đưa ra ý kiến hoàn toàn có thể là chỉ dựa quan điểm cá nhân (I think) hoặc là dựa vào cơ sở, dấu hiệu thực tế ở thời điểm hiện nay (Look at the clouds) => vì chưng đó cả 2 cách hầu như đúng

2. I cannot xuất hiện this bottle. The cap won’t move.

(Tôi thiết yếu mở cái chai này. Loại nắp ko xê dịch gì cả.)

Giải thích: từ chối làm gì, chính vì vậy cần sử dụng will not/ won"t

3. What will / is the weather going to be lượt thích in the next century?

(Thời tiết sẽ ra làm sao vào chũm kỉ tới?)

Giải thích: dự đoán về tương lai ko rõ là bao gồm cơ sở thực thế hay không nên cả hai phương pháp đều đúng

4. As planned, we are going to drive from our đô thị to the sea.

(Như kế hoạch, chúng ta sẽ lái xe từ tp đến biển.)

Giải thích: vày là kế hoạch, dự tính (As planned), chính vì thế cần sử dụng "be going to", và "be" chia là "are" theo công ty ngữ "we".

5. It’s not easy to say what the objectives will become next year.

(Thật không dễ để nói rằng mục tiêu gì sẽ đạt được vào thời điểm năm tới.)

Giải thích: dự đoán về tương lai dựa trên quan điểm cá nhân của bạn nói

6. Are you going to travel anywhere this Tet holiday?

(Bạn định đi du lịch ở nơi nào đó vào đầu năm này hả?)

Giải thích: vày đi du ngoạn thường là có kế hoạch, dự định từ trước cần ta dùng "be going to"

7. Despite the heat, we will reach our destination in time.

(Bất chấp cái nóng, công ty chúng tôi sẽ mang đến nơi đúng giờ.)

Giải thích: vì là lời hứa, đề xuất ta cần sử dụng "will"

8.am not going to hang out with you as I’ve decided lớn stay in và study for the demo next week.

(Tôi đã không ra phía bên ngoài chơi với chúng ta được vì tôi đã đưa ra quyết định ở nhà và ôn tập cho bài kiểm tra tuần tới.)

Giải thích: do là dự định, kế hoạch bắt buộc cần sử dụng "be going to", "be" được phân chia là "am" theo nhà ngữ "I".


5. Read the surprising facts about your toàn thân and complete the following sentences using the passive. 

(Đọc những thực sự đáng kinh ngạc về khung người bạn và chấm dứt những câu sau thực hiện câu bị động.)

SURPRISING FACTS ABOUT YOUR BODY

Nerve signals to & from the brain can travel as fast as 170 miles or 273 kilometres per hour.

A heart pumps about 2,000 gallons, or 7570 litres, of blood through our bodies every day.

The brain consumes the same amount of power nguồn as a 10-watt light bulb.

We use 17 muscles lớn smile và 43 khổng lồ frown.

A simple, moderately severe sunburn damages the blood vessels extensively.

Scientists estimate about 32 million bacteria live on one square inch (2,5cm 2 ) of our skin.

About 7,000,000,000,000, 000,000,000,000,000 (7 octillion) atoms biến hóa your body.

Only humans produce emotional tears.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Độ an toàn của bạn

Tín hiệu có thể đến cùng đi từ cỗ não có thể nhanh khoảng chừng 170 dặm tuyệt 273 km mỗi giờ.

Một trái tim bơm khoảng 2000 gallon, hoặc 7570 lít tiết trong khung người của họ hàng ngày.

Bộ não tiêu thụ cùng một lượng năng lượng như một bóng đèn có công suất 100 watt.

Chúng ta áp dụng 17 cơ nhằm cười và 43 cơ để cau mày.

Việc cháy nắng không nghiêm trọng đã và đang làm tổn hại mạch máu.

Các nhà khoa học cầu tính khoảng 32 triệu vi trùng sống bên trên 2,5cm2 domain authority của bọn chúng ta.

Khoảng 7.000.000.000.000, 000.000.000.000.000 các nguyên tử chế tạo ra nên khung hình của bạn.

Chỉ gồm con người tạo ra những giọt nước mắt cảm xúc.

Lời giải đưa ra tiết:

1. The same amount of power as a 10-watt light bulb is consumed by the brain.

(Cùng một lượng tích điện tương trường đoản cú như một đèn điện 10 watt được tiêu tốn bởi bộ não.)

2. The blood vessels are damaged by a simple, moderately severe sunburn / are damaged extensively by a simple, moderately severe sunburn.

(Các huyết mạch bị tổn thương bởi vì bị cháy nắng nghiêm trọng nhẹ, dễ dàng và đơn giản hoặc bị tổn thương triệt để vì bị cháy nắng nhẹ.)

3. Your body is made up of around 7 octillion atoms / is made up of around 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 atoms.

(Cơ thể của công ty được chế tác thành từ khoảng chừng 7 octillion nguyên tử / được sinh sản thành từ khoảng tầm 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 nguyên tử.)

4. 2,000 gallons (around 7570 litres) of blood is pumped through our toàn thân every day (by the heart).

(2.000 galông (khoảng 7570 lít) tiết được bơm qua khung người của chúng ta mỗi ngày (bằng trái tim).)

5. 17 muscles are used khổng lồ smile and 43 are used to lớn frown / used to lớn frown.

(17 cơ được sử dụng để mỉm cười và 43 cơ được sử dụng để cau mày.)

6. 32 million bacteria are estimated to lớn live on one square inch of our skin.

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5 Tập 2

(32 triệu vi trùng được ước tính sinh sống trên một inch vuông trên domain authority của chúng ta.)