Sự Kiện Đánh Dấu Bước Chuyển Biến Lớn

     

Trong quy trình chiến tranh quả đât thứ nhất, sự kiện nào khắc ghi bước đưa biến béo trong viên diện bao gồm trị gắng giới?
Bạn đang xem: Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn

Tháng 1-1917, sau sự lãnh đạo của Lê nin với Đảng Bôn-sê-vich, quần chúng Nga đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa - được call là giải pháp mạng tháng Mười (theo lịch Nga). đơn vị nước Xô viết ra đời, trải qua “Sắc lệnh hòa bình”, lôi kéo chính phủ các nước tham chiến hoàn thành chiến tranh.

=> bí quyết mạng tháng Mười Nga thắng lợi và đơn vị nước Xô viết được thành lập và hoạt động đã ghi lại bước chuyển khủng ở cục diện chính trị cầm giới, sau đó Nga rút ngoài cuộc chiến. Lần trước tiên một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa (Cách mạng vô sản) được thực hiện thắng lợi. Lần trước tiên nhà nước thôn hội chủ nghĩa thành lập ở đế quốc Nga. Nga tránh khỏi cuộc chiến tranh đế quốc bằng việc kí Hòa cầu Bret Litốp đã tạo nên cục diện chiến tranh trái đất thứ nhất có tương đối nhiều thay đổi.


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên (1914-1916), Đức vẫn sử dụng chiến lược nào?

*


Trong giai đoạn thứ nhị của chiến tranh thế giới thứ nhất (1917 - 1918), ưu nạm trên mặt trận thuộc về phe nào?


Đức đã làm những gì để cắt đứt con đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước trong quy trình tiến độ thứ nhì của Chiến tranh trái đất thứ nhất?
Xem thêm: " What Are You Doing Now Nghĩa Là Gì, Dịch Ra Nghĩa Là Gì

Sự khiếu nại nào ghi lại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức trong trận đánh tranh nỗ lực giới thứ nhất bị phá sản?


Đâu không hẳn là vì sao trong quá trình đầu của trận chiến tranh thay giới thứ nhất (1914-1916) phe kết hợp nắm được thế chủ hễ trên chiến trường?


Vì sao Mĩ lại giữ cách biểu hiện “trung lập” trong tiến trình đầu của cuộc chiến tranh trái đất thứ nhất?


Yếu tố nào ảnh hưởng tác động đến vấn đề Mĩ đưa ra quyết định đứng về phe Hiệp cầu trong Chiến tranh quả đât thứ nhất?


Vấn đề cơ phiên bản nào giữa các nước đế quốc vẫn chưa giải quyết và xử lý được khi cuộc chiến tranh thế giới trước tiên (1914-1918) kết thúc?
Xem thêm: Ví Dụ Kinh Tế Nhà Nước - Nêu Ví Dụ Về Các Thành Phần Kinh Tế Ơi Nước Ta

Sự kiện nào xảy ra trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) có ảnh hưởng tác động tích cực đến trào lưu đấu tranh giành hòa bình dân tộc của quần chúng Việt Nam?


Trên mặt trận về tinh vi thuần túy quân sự, chiến tranh thế giới đầu tiên là một trận đánh tranh sẽ có các đặc trưng hiện nay đại, đó là?