Soạn Tiếng Anh 9 Unit 3 Looking Back

     

Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và download ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại đây (88.08 KB, 5 trang )


SOẠN TIẾNG ANH LỚP 9 MỚI

THEO TỪNG UNIT

UNIT 3: TEEN STRESS và PRESSURE - LOOKING BACK

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- đánh giá all what they have learnt in this unit.2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to lớn the topic “Teen stress and pressure”.- Structures:

use reported speech with confidenceuse question words before to-infinitive

II. Biên soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Looking back

1. Put yourself in these teens" shoes. Choose the TWO bestwords to describe your feelings in the following situations. Đặt vị trí của doanh nghiệp vào vị trí của rất nhiều người trẻ. Lựa chọn 2 từtốt tuyệt nhất để diễn tả cảm xúc của người sử dụng trong gần như tình huốngsau.

Đáp án


(2)

4 - worried/ tense

5 - disappointed/ frustrated
6 - emotional/ depressedHướng dẫn dịch

1. Bạn đã win trong cuộc thi viết luận 2. Phụ huynh của bạn không hiểu biết bạn. 3. Bạn thức muộn mang đến kì thi quan liêu trọng.

4. Bạn bị bạn bè bỏ rơi. Các bạn không thể tập trung vào việc học của bạn. 5. Tuần trước bạn có một bài thuyết trình bên trên lớp và bạn nghĩ nó siêu tệ.6. Người bạn bè nhất của người sử dụng đang đưa tới một thành phố khác.

2. Use the following prompts to lớn say something khổng lồ thestudents in. áp dụng những lời khuyên nhủ sau để nói với họcsinh ở bài xích 1.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 9 unit 3 looking back

Gợi ý

1. ‘Congratulations!’ / ‘Well done! You did a really great job!’

2. ‘You must have been really disappointed.’ / ‘If I were you, I would talk to lớn myparents.’

3. ‘Stay calm. Everything will be all right.’ / ‘It might be a good idea lớn have a breakwhen you feel too stressed.’


(3)

5. ‘I understand how you feel.’ / ‘It might help khổng lồ consider focusing on the good points ofthe presentation rather than only the weak points.’

6. ‘You must have been really emotional.’ / ‘I understand how you feel.’


3. Give at least two examples for each of these sets of skills .Đưa ra tối thiểu 2 ví dụ cho từng kĩ năng sau.

Gợi ý

1. Concentrate on doing something; organise your timetable2. Control feelings; be optimistic

3. Cooperate with others; communicate well

4. Know how khổng lồ act in emergencies; know when lớn stop taking risks5 learn khổng lồ cool meal; manage a small budget

4. Rewrite the following in reported speech. Viết lại câu saubằng tiếng nói gián tiếp.

Đáp án

1. She said she was really stressed out, và that she had had three sleepless nightsthinking about her exam.

Xem thêm: " Any Đi Với Danh Từ Số Ít Hay Số Nhiều ? Any Đi Với Danh Từ Số Ít Hay Số Nhiều


(4)

5. Rewrite the underlined phrases in the following duhoctop.vn, usingquestion words + fo-infinitives. Viết lại những nhiều được gạchchân trong đoạn văn dưới đây, sử dụng kết cấu từ nhằm hỏi +to V.

Đáp án1 - what to do2 - where to lớn find3 - how lớn activate
4 - what number lớn callCommunication

6. Work in pairs. Look at the notes of the two callers from 4,SKILLS 1 & give them some advice. Làm việc theo cặp. Nhìnvào đông đảo chú ưa thích 2 fan gọi năng lượng điện ở bài 4, phần Skills 1 vàcho chúng ta lời khuyên.

Ví dụ

A. I think she should tell her parents that she really likes art & design.

B. If I were her, I would convince my parents that today it"s become quite easy to find ajob as a designer.

Xem thêm: Nuclêôcapsit Là Tên Gọi Dùng Để Chỉ :, Nuclêôcapsit Là Tên Gọi Dùng Để Chỉ:

Gợi ýCaller 2:

A. If I were her, I would tell khổng lồ my parents.


(5)

Mời các bạn đọc bài viết liên quan tài liệu tiếng Anh lớp 9 tại đây:

Bài tập tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-9


Anh lớp 9 Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9
https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-9 https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop-9

Tài liệu liên quan


*
Giải bài xích tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 12 Unit 3: Reading - Speaking 6 596 0
*
Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 12 Unit 3: Listening - Language Focus 7 642 0
*
Giải bài tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 3: Listening - Writing 5 685 1
*
Giải bài bác tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 3: Reading - Speaking 5 632 0
*
Giải bài tập SGK giờ Anh lớp 10 Unit 3: People's background 9 628 0
*
Giải bài xích tập SGK giờ Anh lớp 9 Unit 2: Getting started - Listen & read - Read - Speak 4 1 0
*
Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 3: A trip lớn the countryside 8 1 0
*
Giải bài tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1: Back to school 7 864 1
*
Giải bài tập SGK giờ đồng hồ anh lớp 7 unit 1 back to lớn school 6 707 1
*
Giải bài tập SGK tiếng anh lớp 7 unit 3 at trang chủ 7 770 0
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(10.23 KB - 5 trang) - cài Unit 3 lớp 9 Looking back - Soạn tiếng Anh 9 Unit 3 Looking back | Giải bài xích tập SGK giờ đồng hồ Anh 9 new Unit 3
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×