Soạn anh 7 unit 9 skills 2

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 9: Skills 2 trang 33 chi tiết đầy đủ những phần giúp học sinh làm bài tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Soạn anh 7 unit 9 skills 2


Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: Skills 2 trang 33

Video giải tiếng Anh 7 Unit 9 Festivals around the world: Skills 2

1 (trang 33 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Look at the pictures below. What kind of festivals vày you think it is? cốt truyện your ideas with a partner. (Nhìn vào những tranh bên dưới. Chúng ta nghĩ sẽ là kiểu tiệc tùng nào? chia sẻ ý kiến của công ty với bạn cùng lớp.)

*

Gợi ý:

I think this is a music festival. (Tôi nghĩ đây là một tiệc tùng âm nhạc.)

2 (trang 33 giờ Anh lớp 7) Listen to lớn Nick talk about a music festival he attended. Tick (√) true (T) or false (F.) Correct the false sentences. (Lắng nghe Nick nói tới một tiệc tùng âm nhạc cậu ta đã tham dự. Đánh vệt (√) T hoặc F. Sửa lại các câu sai.)

Bài nghe:


1. The Isle of Wight is the most well-known festival in the world.

2. About 60,000 people attended the festival last year.

3. Nick và his family stayed at a hotel near the campsite.

4. Jon Bon Jovi is Nick’s favourite singer.

5. Jon Bon Jovi"s band performed for nearly three hours.

Đáp án:

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

Nội dung bài nghe:

Last summer holiday my family went back to the UK & we went lớn a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know about sixty thousand people went to the event. We didn’t stay at a hotel but put up a tent in the campsite. It was lots of fun. We listened lớn a lot of songs by many bands such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met Jon Bon Jovi! He’s my dad’s favourite singer. He & his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. We also went to the Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There we enjoyed a set of good music from around the world và escaped the busy và noisy festival for a while.

Hướng dẫn dịch:

Mùa hè năm ngoái, mái ấm gia đình tôi trở về Anh và chúng tôi đến một liên hoan tiệc tùng âm nhạc trên đảo Wight. Đây là trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất vào nước, diễn ra vào mon 6 mặt hàng năm. Khi cửa hàng chúng tôi đến đó, tôi vẫn rất tuyệt vời với số lượng người khổng lồ. Chúng ta biết khoảng chừng sáu mươi nghìn người đã tham dự sự khiếu nại này. Chúng tôi đã ko ở trên một khách hàng sạn tuy thế ở tại một cái lều vào khu gặm trại. Đó là rất nhiều niềm vui. Cửa hàng chúng tôi đã nghe tương đối nhiều bài hát của không ít ban nhạc như The Killers với The Stone Roses. Đoán chiếc gì? công ty chúng tôi đã gặp mặt Jon Bon Jovi! Anh ấy là ca sĩ ái mộ của phụ thân tôi, anh ấy cùng ban nhạc của anh ý ấy vẫn khuấy động đám đông trong khoảng thời gian gần ba tiếng đồng hồ thời trang với những bài hát nổi tiếng. Cửa hàng chúng tôi cũng đang đi tới Rừng Bohemian, một vùng rừng núi tuyệt đẹp mặt bờ sông. Ở đó, cửa hàng chúng tôi thưởng thức một buổi hòa nhạc xuất xắc từ khắp địa điểm trên quả đât và ra khỏi lễ hội bận bịu và ồn ã cho một color trắng.

3 (trang 33 tiếng Anh lớp 7) Listen again & answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:


1. When does the festival take place?

2. What are The Killers and the Stone Roses?

3. How did Jon Bon Jovi interest the audience?

4. Where did Nick và his family also go?

5. What did they vì there?

Đáp án:

1. It takes place every June.

2. They are music bands.

3. He interested the audience with the hit songs.

4. They also went lớn the Bohemian woods.

5. They enjoyed a set of good music from around the world.

Hướng dẫn dịch:

Câu hỏi

Câu trả lời

1. Lễ hội ra mắt khi nào?

2. The Killers & the Stone Roses là gì?

3. Jon Bon Jovi khiến khán giả thích thú như thế nào?

4. Nick và gia đình cũng đi đâu?

5. Chúng ta đã làm cái gi ở đó?

1. Ra mắt vào tháng 6 hàng năm.

2. Họ là các ban nhạc.

3. Anh ấy làm khán giả thích thú với những bài hit.

4. Chúng ta cũng đang đi vào khu rừng Bohemian.

5. Họ đã hưởng thụ sự phối kết hợp của những bạn dạng nhạc tốt từ khắp khu vực trên cầm cố giới.

4 (trang 33 giờ Anh lớp 7) Think about a festival you attended. Make notes about it below. (Nghĩ về một lễ hội bạn sẽ tham dự. Chú giải về nó dưới đây.)

*

Gợi ý:

- Name of festival: 1000th Anniversary of Thang Long - Ha Noi Festival

- What was the festival?: Lots of activities in this festival such as: fireworks display, military parade, music performance, ect.

- Who celebrated it?: Vietnam government.

Xem thêm: Unit 3 Lớp 10: Language Focus Unit 3: People"S Background Tiểu Sử Của Mọi Người

- Where was it held?: Everywhere in Viet Nam và Ha Noi is the centre.

- When was it held?: From October 1st 2015 to October 10th 2015.

- How was it held?: People bởi vì a lot of activities such as: fireworks, parties, parade & other interesting things.

- Why was it held?: to celebrate tile 1000th anniversary of Ha Noi.

Hướng dẫn dịch:

- tên lễ hội: Lễ lưu niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- tiệc tùng, lễ hội là gì?: khôn xiết nhiều chuyển động trong liên hoan tiệc tùng này như: bắn pháo hoa, diễu hành binh sự, màn trình diễn âm nhạc, v.v.

- ai đó đã tổ chức lễ?: cơ quan chỉ đạo của chính phủ Việt Nam.

- Nó được tổ chức ở chỗ nào ?: các nơi ở việt nam và tp. Hà nội là trung tâm.

- Nó được tổ chức triển khai khi nào?: từ ngày 1 tháng 10 năm năm ngoái đến ngày 10 mon 10 năm 2015.

- Nó được tổ chức như thế nào?: Mọi người tham gia rất nhiều hoạt động như: bắn pháo hoa, tiệc tùng, diễu hành và đông đảo điều thú vui khác.

- vì sao lại tổ chức?: để lưu niệm 1000 năm thành lập và hoạt động Hà Nội.

5 (trang 33 giờ Anh lớp 7) Now write a short paragraph about the festival you attended. Use the notes above. (Bây tiếng viết một đoạn văn ngắn về một hội bạn đã tham gia. Sử dụng các ghi chú bên trên.)

Five years ago, I attended a very big festival in Ha Noi. It"s called 1000th Anniversary of Thang Long - Ha Noi Festival. There are a lot of activities in this festival such as fireworks display, military parade, music performances, ect. It was organized very splendidly because the organizers are the Viet phái mạnh government. Millions of people came to lớn Ha Noi to participate in this great festival. It was held for ten days from October 1st 2015 to October 10th 2015.1 saw lots of fireworks, parties, parades during these days. It was interesting. I took so many pictures on this festival because there were plenty of beautiful scenes. We organized this great festival to lớn celebrate the 1000th anniversary of Thang Long - Ha Noi.

Hướng dẫn dịch:

Năm năm trước, tôi đã tham dự một lễ hội rất lớn ở Hà Nội. Đó là Lễ lưu niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bao gồm rất nhiều chuyển động trong lễ hội này như phun pháo hoa, diễu hành quân sự, biểu diễn âm nhạc, v.v. Nó được tổ chức rất hùng hổ vì ban tổ chức là cơ quan chính phủ Việt Nam. Hàng triệu con người đã đến tp hà nội để tham gia vào lễ hội lớn này. Nó được tổ chức trong mười ngày từ ngày 1 mon 10 năm 2015 đến ngày 10 mon 10 năm 2015.1 đã bệnh kiến không ít pháo hoa, tiệc tùng, diễu hành trong những ngày này. Nó rất thú vị. Tôi đã chụp khôn cùng nhiều ảnh trong liên hoan tiệc tùng này vì có tương đối nhiều cảnh đẹp. Chúng tôi tổ chức tiệc tùng, lễ hội lớn này để lưu niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bài giảng giờ đồng hồ Anh 7 Unit 9 Festivals around the world: Skills 2

Unit 9: trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh: Liệt kê những từ vựng đề nghị học trong bài...

Unit 9: Getting Started (trang 26 - 27): Listen and read...

Unit 9: A closer look 1 (trang 28): Can you complete the table below with appropriate verbs...

Unit 9: A closer look 2 (trang 29 - 30): Look at the pictures below. What information would you like...

Unit 9: Communication (trang 31): Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner...

Unit 9: Skills 1 (trang 32 - 33): In pairs, look at the pictures below. They are all from the La Tomatina Festival in Spain...

Xem thêm: Cho 11 36G Hỗn Hợp Gồm Fe Feo Fe2O3 Fe3O4

Unit 9: Looking back (trang 34): Rearrange the letters to make reasons for holding festivals...