Soạn A Closer Look 1 Unit 2 Lớp 8

     

Task 2.Put the words in 1 into the appropriate category. Some words can be used in more than one category.

Bạn đang xem: Soạn a closer look 1 unit 2 lớp 8

(Xếp các từ trong bài 1 vào đúng mục. Một số từ có thể dùng được ở nhiều mục)

*

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Để miêu tả

Các từ

con người

thân thiện, can đảm, buồn chán, thuộc về du mục, đầy màu sắc

cuộc sống

chậm, khó khăn, buồn chán, bất tiện, yên bình, thuộc về du mục, đầy màu sắc

phong cảnh

đầy màu sắc, bát ngát, yên bình

Bài 3

Task 3.Match the nouns/ noun phrases in the box with each verb.

(Nối những danh từ/ cụm danh từ trong khung với mỗi động từ.)

*

Hướng dẫn giải:

ride- a horse, a camel

Tạm dịch:cưỡi - ngựa, lạc đà

collect - hay, water

Tạm dịch:đi lấy — cỏ, nước

pick - wild flowers, apples

Tạm dịch:hái - hoa dại, táo

put up- a tent, a pole

Tạm dịch:dựng — lều, cột

herd - the buffaloes, the cattle

Tạm dịch:chăn — trâu, gia súc

Bài 4

Task 4.Use the words in 1 and 3 to complete the sentences. Remember to use the correct form of the verbs.

(Sử dụng từ trong phần 1 và 3 để hoàn thành các câu.Nhớsửdụng hình thức đúng của động từ.)

*

Hướng dẫn giải:

1. picking

Tạm dịch:Khi mùa hè đến, chúng tôi thích hái quả mâm xôi.

2. inconvenient; collect

Tạm dịch:Làng tôi không có nước chạy vào, thật bất tiện. Chúng tôi phải giúp ba mẹ đi lấy nước từ sông.

3. herd

Tạm dịch: Ở miền quê, trẻ con học chăn gia súc khi chúng còn nhỏ.

Xem thêm: Câu Nào Sau Đây Không Phải Là Mệnh Đề : Bạn Bao Nhiêu Tuổi, Câu Nào Sau Đây Không Là Mệnh Đề

4. ridden, brave

Tạm dịch:Bạn đã từng cưỡi ngựa chưa? Mình nghĩ ai đó phải thật can đảm mới cưỡi nó.

5. peaceful

Tạm dịch: Bạn có thể thư giãn nghỉ ngơi ở miền quê. Thật là bình yên.

6. Nomadic

Tạm dịch:Cuộc sống du mục thật khó khăn bởi vì người ta phải di chuyển rất nhiều.

Xem thêm: Tập Cuối Doremon Tập Cuối Cùng Tiếng Việt Nam, Phim Hoạt Hình Doremon Tập Cuối

7. vast

Tạm dịch: Bầu trời ở miền quê thật bao la. Không có những tòa nhà khóa đi tầm nhìn.