Sgk Toán Lớp 6 Kết Nối Tri Thức

     

Giải bài 8.35; 8.36; 8.37; 8.38 trang 66 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường - Bài rèn luyện chung


Bài 8.35 trang 66, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hãy cần sử dụng ê ke để chất vấn và cho biết thêm góc như thế nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt bao gồm trong hình sau.

Bạn đang xem: Sgk toán lớp 6 kết nối tri thức

*

Trả lời:

Các góc nhọn là : Góc ABE ; Góc EBC; Góc BAC; Góc CAD ; Góc CDA; Góc ACB; Góc BEC.

Các góc vuông là : Góc ABC ; Góc BAD 

Các góc tù hãm là : Góc ACD ; Góc BCD ; Góc BEA.

Các góc bẹt là : Góc AEC

Bài 8.36 trang 66, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Trong hình vẽ sau, mang đến tam giác phần đông ABC cùng góc DBC bằng trăng tròn độ.

*

a) Kể tên những góc trong mẫu vẽ trên. Phần nhiều góc nào có số đo bằng 60 độ?

b) Điểm D tất cả nằm vào góc ABC ko ? Điểm C tất cả nằm trong góc ADB ko ?

c) Em hãy dự kiến số đo góc ABD và áp dụng thước đo góc để kiểm soát lại dự kiến của mình.

Trả lời:

a) những góc tất cả trong mẫu vẽ là : ∠ABC ; ∠BAC ; ∠CAB ; ∠BDA ; ∠DAB ; ∠ABD ; ∠DBC ; ∠DAC.

Những góc bao gồm số đo bằng 60 độ là : ∠ ABC ; ∠ BAC ; ∠ CAB 

b) Điểm D gồm nằm trong góc ABC . Điểm C không nằm trong góc ADB .

Xem thêm: Miêu Tả Một Cảnh Đẹp Mà Em Đã Từng Tham Quan Sát, Tả Cảnh Đẹp Mà Em Đã Từng Tham Quan

c) Số đo góc ABD là : 40 độ.

Bài 8.37 trang 66, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho hình vuông vắn MNPQ và số đo những góc ghi tương ứng như trên hình sau:

*

a) Kể tên các điểm nằm trong góc AMC.

b) Cho biết số đo góc AMC bằng cách đo.

c) Sắp xếp những góc NMA , AMC và CMQ theo đồ vật tự số đo tăng dần.

Trả lời:

a) Các điểm nằm trong góc AMC là: điểm P

b) (widehat AMC = 45^circ ).

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 2 - Ôn Tập Luyện Từ Và Câu Cuối Học Kì 1 Lớp 2

c) ∠ NMA ; ∠ CMQ ; ∠ AMC.

Bài 8.38 trang 66, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Góc nghiêng lúc để thang là góc tạo vày cạnh thang cùng mặt đất. Để đảm bảo bình yên khi sử dụng thang , bạn ta thấy rằng góc nghiêng an toàn khi để thang là 75 độ. Em hãy soát sổ xem chiếc thang vào hình sau vẫn đảm bảo an ninh hay chưa