SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 6 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

     

Xem Nhanh

Giới thiệu về Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mớiLink tải sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới Câu Hỏi Thường chạm mặt Khi Download Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới

Bạn vẫn muốn tìm hiểu về sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới, đây là bộ sách theo chương trình 2020 được bên xuất bản Giáo dục việt nam tổ chức biên soạn. Trong bài viết hôm nay, duhoctop.vn sẽ giới thiệu đến bạn đọc bài viết “Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 new . Thuộc theo dõi nhé!


Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 bắt đầu

Giới thiệu về Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới

Sách Giáo Khoa giờ đồng hồ Anh Lớp 6 mới được Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ban hành. Cuốn sách bao gồm 12 Units , mỗi Unit được trang bị khá đầy đủ các kĩ năng nghe (listening), nói (Speaking), đọc (reading), viết (writting) cũng giống như về kiến thức từ vựng và ngữ pháp Getting started, Communication, closer look…

Sách được biên soạn theo triết lý giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tiếp xúc thông qua ngữ âm, từ bỏ vựng, ngữ pháp, mặt khác giúp tăng kĩ năng nghe, nói, đọc cùng viết.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới tập 1 có ngôn từ xoay xung quanh 2 công ty điểm (Theme) Our Communities và Our Heritage, đây hầu hết là đa số chủ điểm gần gũi với học tập sinh.

Xem thêm: Cách Làm Khoai Lang Chiên Bơ Thơm Giòn, Ăn Hoài Không Chán, (14) Món Khoai Lang Chiên Bơ

Mỗi công ty điểm có 3 đơn vị bài học (Unit), tương ứng với 3 chủ thể (Topic) của Chương trình. Xong xuôi mỗi chủ điểm là một bài ôn tập (Review) tập trung vào khả năng ngôn ngữ và kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ mà học viên đã học tập được.

Xem thêm: Cách Viết Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Và Thông Dụng Nhất Hiện Nay

Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 new tập 2 cũng bao gồm nội dung luân phiên quanh 2 nhà điểm quen thuộc là Vision of the Future cùng Our World. Mỗi chủ điểm tất cả 3 đơn vị chức năng bài học tập (Unit), tương ứng với ba chủ đề (Topic). Dứt mỗi công ty điểm là 1 bài ôn (Review) triệu tập vào ôn luyện kĩ năng ngôn ngữ và kỹ năng ngôn mà học viên đã học được.

Mục lục của sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới:

Unit 1: My new SchoolGetting Started – trang 6 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 1 Sách giờ anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 11 Unit 1 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 13 Unit 1 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 14 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 2: My homeGetting started – trang 16 Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiCommunication – trang 20 Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiSkills 2 – trang 23 Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 24 Unit 2 Sách tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiProject – trang 25 Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mới
*
Unit 2 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 3: My friendsGetting Started – trang 26 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 3 Sách tiếng anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 30 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiSkills 2 – trang 33 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 34 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiReview 1 (Units 1 – 2 – 3)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 đánh giá 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 review 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 4: My neighbourhoodGetting Started – trang 38 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiCommunication – trang 43 Unit 4 Sách giờ anh lớp 6 chương trình mớiSkills 1 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 46 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 47 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 5: Natural Wonders of The WorldGetting Started – trang 48 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 53 Unit 5 Sách giờ anh lớp 6 chương trình mớiSkills 1 – trang 54 Unit 5 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 5 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 56 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiProject – trang 57 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiUnit 6: Our Tet HolidayGetting started – trang 58 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 6 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiCommunication – trang 63 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiSkills 2 – trang 65 Unit 6 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 66 Unit 6 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiProject – trang 67 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiReview 2 (Units 4 – 5 – 6)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 review 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 bắt đầu (22/10)Skills (Kỹ năng) – trang 69 review 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 7: TelevisionGetting Started – trang 6 Unit 7 Sách giờ anh lớp 6 công tác mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 7 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 mớiCommunication – trang 11 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 13 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 14 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiUnit 8: Sports và GamesGetting Started – trang 16 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 8 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 21 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 2 – trang 23 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 24 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 25 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mới
*
Unit 8 sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 9: Cities of the WorldGetting Started – trang 26 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 9 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 31 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 33 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 34 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiReview 3 (Units 7 – 8 – 9)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 review 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 review 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mớiUnit 10: Our houses in the futureGetting Started – trang 38 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 43 Unit 10 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiSkills 1 – trang 44 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 45 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 46 Unit 10 Sách tiếng anh lớp 6 công tác mớiProject – trang 47 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 11: Our greener worldGetting Started – trang 48 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 11 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 11 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 53 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 54 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 56 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 57 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiUnit 12: RobotsGetting started – trang 58 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 12 Sách giờ anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 63 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 65 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 66 Unit 12 Sách tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiProject – trang 67 Unit 12 Sách giáo khoaSGK tiếng anh lớp 6 mới
*
Unit 12 vào sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiReview 4 (Units 10 – 11 – 12)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 reviews 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 69 đánh giá 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa giờ anh 6 mới

Link download sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 bắt đầu

https://drive.google.com/drive/folders/1DQtBMDRssHD9zNmwrtlwJAsUjDPO-Y18

Với cỗ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới được duhoctop.vn chia sẻ trên đây, ý muốn rằng nội dung bài viết này đang cung cấp cho bạn đọc mối cung cấp tài liệu sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 chương trình mới hữu ích và có mức giá trị. Chúc chúng ta học tốt!

Câu Hỏi Thường gặp Khi Download Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới

Dung lượng tải về khoảng bao nhiêu?

=> khoảng tầm 300MB

File download google drive phải không?

=> Đúng, để tốc độ tải miễn tầm giá được cấp tốc và an toàn nhất

File download có lăng xê không?

=> File download google drive nên hoàn toàn không quảng cáo!!!