ÔN TẬP CHƯƠNG 2 ĐẠI SỐ 6

     

Hướng dẫn Giải bài ôn tập chương 2 số học Toán 6 tập 1: bài xích 107, 108, 109 trang 98; bài xích 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 trang 99; bài xích 119, 120, 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1 trên duhoctop.vn

Bài 107. Trên trục số mang lại hai điểm a,b (h.53). Hãy:

a) xác định điểm -a, -b bên trên trục số

b) khẳng định điểm |a|, |b|, |-a|, |-b| bên trên trục số

c) So sánh các số a, b, -a, -b, |a|, |b|, |-a|, |-b| cùng với số 0

a), b) các em xác định như hình dưới đây

*

c) a0; -a>0; -b0;|b| > 0; |-a| > 0; |-b| > 0 hoặc |a| = |-a| = -a > 0 với a 0 với -b |a| ≥ 0 với đa số a.

Bạn đang xem: ôn tập chương 2 đại số 6

Đang xem: Toán 6 ôn tập chương 2

Bài 108. Cho số nguyên a không giống 0. đối chiếu -a với a và -a cùng với 0

Vì a ≠ 0 ⇒ a > 0 hoặc a trường hợp a > 0 ⇒ -a trường hợp a 0 ⇒ -a > a

Bài 109 trang 98. Dưới đấy là tên với năm sinh của một trong những nhà toán học:

TênNăm sinh
Lương cụ Vinh1441
Đề-Các1596
Pi-Ta-Go-570
Gau-xơ1777
Ác-si-mét-287
Ta-lét-624
Cô-va-lép-xkai-a1850

Sắp xếp các năm sinh trên đây theo lắp thêm tự thời gian tăng dần.

Sắp xếp những năm sinh trên trên đây theo sản phẩm tự thời hạn tăng dần: -624

Bài 110 Ôn tập chương 2 Toán số học Trong các câu sau đây, câu làm sao đúng, câu nào sai? mang lại ví dụ minh họa so với các câu saia) Tổng của nhì số nguyên âm là một số trong những nguyên âm


READ: Soạn bài bác Chuyển Đỏi Câu công ty Đọng Thành Câu Bị Đọng, chuyển Đổi Câu nhà Động Thành Câu Bị Động

b) Tổng của nhị số nguyên dương là một số nguyên dương

c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

d) Tích của hai số nguyên dương là một trong những nguyên dương.

Xem thêm: Nhóm Nào Sau Đây Thuộc Phân Bón Hữu Cơ ? Nhóm Phân Nào Sau Đây Thuộc Nhóm Phân Hữu Cơ

a) Đúng; b) Đúng c) không nên ví dụ (-3).(-2) = 6; d) Đúng

Bài 111 trang 99. Tính các tổng sau:

a)  +(-8)

b) 500 – (-200) – 210 – 100

c) –( -129) + (-119) –301 +12

d) 777 – (-111) –(-222) +20

Đáp án: a) +(-8) = (-28)+(-8) = -36

b) 500 – (-200) – 210 – 100 = 500+200 – 210 – 100 = 700 – 210 – 100=490 – 100 = 390

c) –( -129) + (-119) –301 +12= 129 – 119 – 301 +12 =10 +12 –301 = 22 – 301 = ( – 279)

d) 777 – (-111) –(-222) +20 = 777+111+222+20 = 1020

Bài 112 trang 99. Đố vui: bạn Điệp đã tìm kiếm được hai số nguyên, số đầu tiên (2a) bởi hai lần số thứ 2 (a) nhưng lại số thứ 2 trừ đi 10 lại bởi số thứ nhất trừ đi 5 ( tức là a-10 =2a -5). Hỏi đó là hai số nào?

Theo bài bác ra ta có:

a – 10 =2a – 5 ⇔ 2a – a = 5 – 10 ⇔ a = -5

Vậy 2a = 2.(-5) = -10

Vậy số thứ nhất là -10; số thứ hai là -5.

Bài 113.

Xem thêm: This Laptop Is Much More User, Friendly But It Costs The Other One

*

Đố: Hãy điền các số 1;-1;2;-2;3;-3 vào các ô trống ở hình vuông (mỗi số vào trong 1 ô) thế nào cho tổng cha số trên từng dòng, mỗi cột hoặc mỗi đường chéo đều bằng nhau.


READ: gửi Động Thẳng thay đổi Đổi Đều, Các kim chỉ nan Và các Dạng bài Tập

*

Tổng tất cả 9 số nghỉ ngơi 9 ô của hình vuông vắn là:

1+(-1)+2+(-2)+3+(-3)+4+0+5 = 9

⇒Tổng cha số trên từng dòng, từng cột, từng đường chéo là: 9:3 = 3

Do đó:

c = 3-(5+0) = -2 ; e = 3- = 1; a = 3-(1+0) = 2;

g = 3-(4+0) = -1; b = 3- = 3; d = 3-(2+4) = -3

23-2
-315
4-1

Bài 114 trang 99 – Ôn tập chương 2. Liệt kê với tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

a) -8

Bài 115. Tìm a ∈ Z, biết:a) |a| = 5; b) |a| = 0; c) |a| = -3;d) |a| = |-5|; e) -11|a| = -22

Đáp án: a) |a| = 5 ⇒ a = ±5b) |a| = 0 ⇒ a = 0c) |a| = -3 không tồn tại số a nào thỏa mãn vì |a| ≥ 0d) |a| = |-5| ⇒ a = ±5e) -11.|a| = -22 ⇒|a| = 2 ⇒ a =±2

Bài 116. Tính:

a) (-4).(-5).(-6);

b) (-3+6).(-4);

c)(-3-5).(-3+5);

d)(-5-13):(-6)

Đáp án: a) (-4).(-5).(-6) = (-120)

b) phương pháp 1: (-3+6).(-4)= 3.(-4) = (-12) giải pháp 2: = (-3).(-4)+ 6.(-4) = 12-24 = -12

c) (-3-5).(-3+5)= (-8).2 = -16

d) (-5-13):(-6)= (-18): (-6) = 3

Bài 117. Tính:

a) (-7)3.24

b) 54.(-4)2

Giải: a) (-7)3.24 = (-343).16 = -5488b) 54.(-4)2 = 625.16 =10000

Bài 118 Toán 6. Tìm số nguyên x, biết:a) 2x -35 =15; b) 3x +17 =2; c) |x-1| = 0

a) 2x -35 = 152x = 15+352x = 50x = 50:2x = 25b) 3x + 17 = 23x = 2 – 173x = -15x = -5c) |x-1| = 0 x =1

Bài 119. Tính bởi hai cách:

a) 15.12-3.5.10;

b) 45-9.(13+5);

c) 29.(19-13) -19.(29-13)

Giải: a)15.12-3.5.10 = 180-150 = 30 (cách 1)

15.12-3.5.10 = 15.12-15.10 = 15.(12-10)= 15.2 = 30(cách 2)

b) 45-9.(13+5)= 45-9.18= 45-162= -117 (Cách 1)

c) 29.(19-13) -19.(29-13) =29.6 -19.16 = 174 – 304 = -130 (cách 1)

29.(19-13)-19.(29-13) = 29.19-29.13-19.29+19.13 = 29.19-19.29-29.13+19.13 = 0-(29.13-19.13)= 0-((29-19).13)=0-(10.13) = 0-130 = -130 (cách 2)

Bài 120. Cho nhì tập hợp: A =3;-5;7; B =-2;4;-6;8a) có bao nhiêu tích ab( cùng với a ∈ A với b ∈ B) được tạo thành thành?b) bao gồm bao nhiêu tích lớn hơn 0; bao nhiêu tích bé dại hơn 0?c) bao gồm bao nhiêu tích là bội của 6?d) tất cả bao nhiêu tích là mong của 20?


READ: 500 bài xích Tập Trắc Nghiệm Toán 11 Giải chi Tiết, bộ Trắc Nghiệm Toán 11

Giải: a) có 12 tích a.bb) gồm 6 tích to hơn 0; 6 tích bé dại hơn 0.c) gồm 6 tích là bội của 6 là : -6;12;-18;24;30;-42d) tất cả 2 tích là Ước của đôi mươi là: 10; -20

Bài 121 trang 100. Đố: hãy điền những số nguyên tương thích vào những ô trống dưới đây sao đến tích của bố số ở ba ô tức thời nhau đều bằng 120:


Post navigation


Previous: coi Phim Về bên Đi nhỏ Tập 85 : Thư bao gồm Cho Vũ Cơ Hội? coi Phim Về công ty Đi con Tập 85 Vietsub
Next: 5 chủng loại Tóm Tắt Văn bản Vượt Thác Của Đoàn Giỏi, tò mò Nội Dung cầm Tắt Văn bạn dạng Vượt Thác