MỘT TỤ ĐIỆN KHÔNG KHÍ CÓ ĐIỆN DUNG 40PF

     

Một tụ năng lượng điện không khí bao gồm điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bạn dạng là 2 cm. Tính năng lượng điện tích buổi tối đa hoàn toàn có thể tích đến tụ, biết rằng khi cường độ điện ngôi trường trong ko khí lên đến 3 . 10 6 V/m thì bầu không khí sẽ biến dẫn điện.

Bạn đang xem: Một tụ điện không khí có điện dung 40pf

A. 1,2 μ C .

B. 1,5 μ C .

C. 1,8 μ C .

D. 2,4 μ C .

Các câu hỏi tương tự

Một tụ điện không khí tất cả điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bạn dạng là 2 cm. Tính năng lượng điện tích về tối đa có thể tích mang lại tụ, biết rằng khi cường độ điện ngôi trường trong ko khí lên đến mức

*
V/m thì bầu không khí sẽ biến đổi dẫn điện

A. 1,2

*

B. 1,5

*

C. 1,8

*

D. 2,4

*

Một tụ năng lượng điện không khí tất cả điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai phiên bản là 1 cm. Tính điện tích về tối đa có thể tích mang đến tụ, hiểu được khi cường độ điện ngôi trường trong ko khí lên đến 3. 10 6 V/m thì không gian sẽ trở nên dẫn điện.

Một tụ điện không khí bao gồm điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 2 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích đến tụ, hiểu được khi độ mạnh điện trường trong ko khí lên tới mức 3 . 10 6 V/m thì không gian sẽ biến dẫn điện.

A. 1,2 μC.

B. 1,5 μC.

C. 1,8 μC


D. 2,4 μC.

Một tụ năng lượng điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai phiên bản là 2 cm. Tính năng lượng điện tích tối đa hoàn toàn có thể tích đến tụ, biết rằng khi độ mạnh điện ngôi trường trong ko khí lên đến mức 3 . 10 6 V/m thì không khí sẽ đổi mới dẫn điện.

A. 1,2 μC.

B. 1,5 μC.

Xem thêm: Giải Bài Luyện Từ Và Câu Lớp 4 Trang 161 Sgk Tiếng Việt 4 Tập 1

C. 1,8 μC.

D. 2,4 μC.

Một tụ năng lượng điện không khí tất cả điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai phiên bản là 2 cm. Tính năng lượng điện tích buổi tối đa rất có thể tích mang đến tụ, biết rằng khi độ mạnh điện trường trong không khí lên đến 3.108V/m thì bầu không khí sẽ trở nên dẫn điện.

A. 1,2 µC

B.1,5µC

C. 1,8µC

D. 2,4µC

Một tụ năng lượng điện không khí gồm điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bạn dạng tụ bằng 1 cm. Tính điện tích buổi tối đa có thể tích đến tụ, biết rằng khi cường độ điện ngôi trường trong không khí lên đến 3 . 10 6 V/m thì không gian sẽ đổi thay dẫn điện

A. 1 , 2 . 10 - 4 C

B. 12 . 10 7 C

C. 72 . 10 - 7 C

D. 72 . 10 - 7 p. C


Một tụ điện phẳng không khí gồm điện dung 1 000 pF và khoảng cách giữa hai phiên bản là d = 1 mm. Tích điện đến tụ điện dưới hiệu điện nạm 60 V.Tính năng lượng điện của tụ điện cùng cường độ năng lượng điện trường trong tụ điện.

Một tụ điện phẳng ko khí bao gồm điện dung 1000 pF và khoảng cách giữa hai bạn dạng là 2 mm. Tích điện cho tụ điện dưới hiệu điện thay 60 V. Điện tích của tụ điện với cường độ năng lượng điện trường vào tụ điện lần lượt là

A. 60 nC cùng 60 kV/m.

B. 6 nC với 60 kV/m.

C. 60 nC với 30 kV/m.

D. 6 nC cùng 6 kV/m.

Một tụ điện phẳng không khí bao gồm điện dung 1000 pF và khoảng cách giữa hai bạn dạng là 2 mm. Tích điện mang đến tụ năng lượng điện dưới hiệu điện cầm 60 V. Điện tích của tụ điện với cường độ năng lượng điện trường trong tụ năng lượng điện lần lượt là

A. 60 nC với 60 kV/m

B. 6 nC với 60 kV/m.

C. 60 nC với 30 kV/m.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 3 Trang 86, 87, 88 Luyện Từ Và Câu, Luyện Từ Và Câu

D. 6 nC cùng 6 kV/m


Một tụ năng lượng điện không khí gồm điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bạn dạng là 2 cm. Tính năng lượng điện tích buổi tối đa hoàn toàn có thể tích mang lại tụ, hiểu được khi cường độ điện trường trong ko khí lên tới mức 3.106V/m thì không gian sẽ đổi mới dẫn điện.