Một Trại Chăn Nuôi Có 860 Con Vịt

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một trại chăn nuôi có 860 con vịt

*

một trại chăn nuôi bao gồm 860 con vịt với 540 con gà . Mổi ngày 1 con vịt hoặt một bé gà ăn uống hết 80g thức ăn uống . Hỏi trại chăn nuôi kia phải chuẩn bị bao nhiêu kg thức ăn để đủ cho số con gà , vịt đó ăn uống trong một ngày là (Giải bằng hai cách)


*

Một trại chăn nuôi bao gồm 860 con vịt với 540 con gà.

Mỗi ngày 1 con vịt hoặc một bé gà ăn uống hết 80g thức ăn.

Hỏi trại chăn nuôi kia phải sẵn sàng bao nhiêu ki-lô-gam thức nạp năng lượng để đủ mang lại số gà vịt đó ăn uống trong một ngày? (giải bằng hai cách)


*

Tóm tắt:

*

Cách 1

Bài giải

Số con gà và vịt có trong trại chăn nuôi là:

860 + 540 = 1400 (con)

Số ki – lô – gam thức ăn mà trại chăn nuôi phải sẵn sàng trong một ngày là:

80 × 1400 = 112000 (g)

Đổi 112000g = 112kg

Đáp số :112 kg

Cách 2

Bài giải

Số ki – lô – gam thức nạp năng lượng để đủ mang lại số gà đó ăn uống trong một ngày là:

540 × 80 = 43200 (g)

Số ki – lô- gam thức ăn uống để đủ mang lại số vịt đó ăn trong một ngày là:

860 × 80 = 68800 (g)

Tổng số ki-lô-gam thức nạp năng lượng để đủ mang đến số gà, vịt dùng trong một ngày là:

43200 + 68800 = 112000 (g)

Đáp số :112 kg


Đúng 0
bình luận (0)

một trại chăn nuôi gồm 860 con vịt và 540 con gà. Hằng ngày một nhỏ vịt hoặc 1 nhỏ gà ăn hết 80g thức ăn. Hỏi trại chăn nuôi đó phải sẵn sàng bao nhiêu ki lo gam thức nạp năng lượng để đủ mang đến số con kê và vịt ăn trong 1 ngày. ( giải bằng 2 cách)


Lớp 4 Toán
10
0
Gửi bỏ

c1 : giải 

số kg thức ăn uống 860 nhỏ vịt ăn là

860 nhân 80=68800(kg)

số kilogam thức ăn 540 nhỏ gà ăn uống là

540 nhân 80= 43200(kg)

số kilogam thức ăn uống nhiều cho số kê và số vịt ăn là

68800+43200= 112000 kg

đs 112000kg

c2 giải

tổng số con gà và số vịt là

540+860=1400 con

số kg đủ cho số con gà và số vịt là

1400 nhân 80= 112000kg

đs 112000kg


Đúng 0

phản hồi (0)

cho minh hoi dang bai len ntn ?


Đúng 0
bình luận (0)

Số bé gà với vịt của trại : 1400 con

Phải chuẩn bị : 112000 kg thức ăn

Đổi 112000 kg = 112000000 kilogam thức ăn nha

Chúc may mắn


Đúng 0
comment (0)

Một trại chăn nuôi gồm 860 nhỏ vịt với 540 nhỏ gà. Mỗi ngày một bé vịt hoặc một con gà nạp năng lượng hết 80g thức ăn. Hỏi trại chăn nuôi kia phải sẵn sàng bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn uống để đủ cho số con gà và vịt đó ăn uống trong một ngày ? (giải bởi hai cách)


Lớp 4 Toán
0
0
Gửi bỏ

Một trại chăn nuôi gồm 860 con vịt với 540 nhỏ gà .Mỗi ngày 1 con vịt hoặc một bé gà ăn hết 80g thức ăn.Hỏi trại chăn nuôi đó phải chuẩn bị bao nhiêu ki-lô gam thức nạp năng lượng để đủ đến số con kê ;vịt đó nạp năng lượng trong một ngày (giải bằng hai cách)


Lớp 4 Toán
0
0
gửi Hủy

Một trại chăn nuôi tất cả 860 bé vịt và 540 bé gà. Từng ngày một nhỏ vịt hoặc con gà nạp năng lượng hết 80g thức ăn uống .Hỏi trại chăn nuôi kia phải chuẩn bị bao nhiêu ki-lô-gam thức nạp năng lượng để đủ đến số gà, vịt đó ăn trong những ngày.Giải bằng 2 cách.


Lớp 4 Toán
0
0
giữ hộ Hủy

Một trang trại chăn nuôi có 860 nhỏ vịt với 540 bé gà .Mỗi ngày 1 con vịt hoặc 1 bé gà nạp năng lượng hết 80g thức ăn uống . Hổi trại chăn nuôi đó phải chuẩn bị bao nhiêu kg thức ăn uống để đủ mang lại số gà , vịt đó ăn trong một ngày giải bằng 2 cách cả lời giải cả phép tính ví dụ ai nhanh tich đó nhađầy đủ đó


Lớp 4 Toán
2
0
giữ hộ Hủy

Cách 1:

Tổng số vịt và con gà là:

860+540=1400 con

Vậy số thức ăn mà đàn chăn nuôi đó ăn uống hết vào một ngày là:

1400×80=112000(g)=112(kg)

Đáp số: 112kg

Cách 2:

Lượng thức ăn uống số vịt ăn hết trong 1 ngày là:

860×80=6880

Lượng thức ăn uống số gà ăn hết trong 1 ngày là:

540×80=4320

Vậy lượng thức ăn uống phải chuẩn bị là:

68800+43200=112000(g)=112(kg)

Đáp số: 112kg

HT
Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 24 Sgk Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 24

Đúng 0

bình luận (0)

thack
Đúng 0
phản hồi (0)

một trại chăn nuôi bao gồm 860 bé vịt va 540 nhỏ gà.mổi ngày 1 con vịt hoặc một bé gà ăn hết 80g thức ăn.hỏi trại chăn nuôi kia phải sẵn sàng bao nhiêu ki-lô-gam thúc ăn để đủ cho số gà,vịt đó nạp năng lượng trong một ngày (giải bằng hai cách)


Lớp 4 Toán
2
0
Gửi bỏ

mot trai chan nuoi teo 860 con vit va 540 con ga . Moi ngay lập tức mot nhỏ vit hoac mot con ga an het 80g thuc an .hoi trai chan nuoi bởi phai chuan bi bao nhieu kg thuc an de du cho so ga,vit do an trong moi ngay (giai bang nhì cach)


Đúng 0

comment (0)

Số ki – lô – gam thức ăn để đủ cho số con gà đó ăn trong một ngày là:

540 80 = 43200 (g)

Số ki – lô- gam thức ăn uống để đủ đến số vịt đó ăn trong một ngày là:

860 × 80 = 68800 (g)

Tổng số ki-lô-gam thức ăn uống để đủ mang lại số gà, vịt cần sử dụng trong một ngày là:

43200 + 68800 = 112000 (g)

Đáp số :112 kg phương pháp 1


Đúng 0
phản hồi (0)
Một trại chăn nuôi bao gồm 860 con vịt với 560 nhỏ gà. Từng ngày một bé gà hoặc một nhỏ vịt ăn hết 80g thức ăn.Hỏi trại chăn nuôi kia phải chuẩn bị bao nhiêu ki lô gam thức ăn uống để đủ cho số gà, vịt đó ăn trong một ngày Giải bằng 2 phương pháp
Lớp 4 Toán
3
0
Gửi diệt

Cách 1

Bài giải

Số con gà với vịt gồm trong trại chăn nuôi là:

860 + 540 = 1400 (con)

Số ki – lô – gam thức ăn uống mà trại chăn nuôi phải chuẩn bị trong một ngày là:

80 × 1400 = 112000 (g)

Đổi 112000g = 112kg

Đáp số :112 kg

Cách 2

Bài giải

Số ki – lô – gam thức nạp năng lượng để đủ đến số kê đó ăn trong một ngày là:

540 x 80 = 43200 (g)

Số ki – lô- gam thức ăn uống để đủ mang đến số vịt đó ăn uống trong một ngày là:

860 × 80 = 68800 (g)

Tổng số ki-lô-gam thức ăn để đủ mang lại số gà, vịt dùng trong một ngày là:

43200 + 68800 = 112000 (g)

Đáp số :112 kg

k cho doanh nghiệp nha !


Đúng 0

bình luận (0)

số gam thức ăn để đủ cho số kê là :

80.560=44 800 ( gam )

đổi 44 800 g = 44,8 kg

số gam thức ăn uống để đủ đến số vịt là :

80.860=68 800 ( gam ) 

đổi 68 800 g = 66,8 kg

vậy trại chăn nuôi đó phải chuẩn bị 44,8 kg để đủ cho số gà , 66,8 kg để đủ mang đến số vịt đó ăn uống trong một ngày


Đúng 0
bình luận (0)
Một con vịt có hai cánh mất một
Đúng 0
comment (0)

một trại chăn nuôi bao gồm 800 bé vịt cùng 540 bé gà.mỗi ngày 1 con vịt hoặc một con gà nạp năng lượng hết 80g thức ăn hỏi trại chăn nuôi đó phải sẵn sàng bao nhiêu ki-lô-gam thức nạp năng lượng để đủ cho số gà,số vịt đó ăn trong một ngày ( giải bằng hai cách)


Lớp 4 Toán
2
0
Gửi bỏ

Cần số thức ăn để đủ mang đến số con kê ăn trong một ngày là :

540x80=43200g

 Cần số thức nạp năng lượng để đủ mang đến số vịt ăn trong một ngày là :

800x80=64000g

Cần số thức nạp năng lượng để cả con gà và vịt ăn trong 1 ngày là :

64000+43200=107200g=107,2kg

2)Có tổng số số con kê và vịt là :

540+800=1340 con

Cần số kilogam thức nạp năng lượng là :

1340x80=107200g=107,2kg


Đúng 0

phản hồi (0)

Cách 1:

Số thức ăn cho 800 con vịt ăn hết trong 1 ngày là:

800 x 80 = 64000 ( g )

Số thức ăn đến 540 nhỏ gà ăn hết trong 1 ngày là:

540 x 80 = 43200 ( g )

Số thức ăn trại chặn nuôi đó phải chuẩn bị để mang đến 800 nhỏ vịt cùng 540 con gà ăn trong một ngày là:

64000 + 43200 = 107200 ( g ) = 107,2 kg

ĐS: 107,2 kg

Cách 2:

Trại chăn nuôi đó có toàn bộ số bé gà với vịt là:

800 + 540 = 1340 ( bé )

Số thức ăn trại ngăn nuôi đó phải chuẩn bị để mang lại 800 con vịt và 540 con gà ăn trong 1 ngày là:

1340 x 80 = 107200 ( g ) = 107,2 kg

ĐS: 107,2 kg

Chúc bạn zui :3


Đúng 0
comment (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Bài Ca Hóa Trị Full Lớp 8 - Bảng Hóa Trị Hóa Học Cơ Bản Và Bài Ca Hóa Trị

olm.vn hoặc hdtho
duhoctop.vn