Một Mảnh Vườn Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Bằng 3/2 Chiều Rộng

     
Home/ Môn học/Toán/Một mảnh vườn HCN tất cả chiều dài bằng 3/2 chiều rộng . Những số đo chiều dài cùng chiều rộng theo đơn vị mét là những số tự nhiên . Biết rằng diện tích s mảnh v

Một mảnh vườn HCN có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng . Các số đo chiều dài cùng chiều rộng theo đơn vị mét là những số thoải mái và tự nhiên . Biết rằng diện tích s mảnh v


Một miếng vườn HCN tất cả chiều dài bằng 3/2 chiều rộng . Các số đo chiều dài và chiều rộng lớn theo đơn vị chức năng mét là những số thoải mái và tự nhiên . Biết rằng diện tích mảnh vườn đó ở trong vòng từ 90m2 mang lại 100m2. Tính chu vi ?


*

Đáp án:

Giải thích công việc giải:

Coi chiều dài là 3 phần thì chiều rộng lớn là 2 phần.

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng

Diện tích là 6 phần suy ra diện tích s mảnh vườn nên là số phân chia hết đến 6 .

Từ 90 mang đến 100 bao gồm 96 phân chia hết cho 6 . Vậy mảnh vườn đó có diện tích s là 96 cm2 .

Chia mảnh vườn thành 6 hình vuông nhỏ có độ nhiều năm bằng một phần .

Xem thêm: Năm Nay Tuổi Bố Gấp 4 Lần Tuổi Con, Hiện Nay Tuổi Bố Gấp 10 Lần Tuổi Con

Diện tích một hình vuông nhỏ là : 96 : 6 = 16 ( m2 )

Vì 16 = 4 x 4 đề xuất cạnh một hình vuông nhỏ tuổi là 4m

Chiều dài mảnh vườn cửa là : 4 x 3 = 12 ( m )

Chiều lâu năm mảnh vườn cửa là : 4 x 2 = 8 ( m )

Chu vi mảnh vườn là : ( 12 + 8 ) x 2 = 40 ( m )

Đáp số : 40m.


danghonganhthu


*

thanhha
0
Reply

Đáp án:

`=“ 40 m`

Giải thích các bước giải:

Ta chia mảnh đất nền thành 6 mảnh đất nhỏ hình vuông bằng nhau.

Xem thêm: Nội Dung Của Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Nội Dung Cơ Bản Của Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa

Nếu diện tích s mảnh đất là 90m² thì diện tích mỗi mảnh đất hình vuông vắn là:

`90 : 6 = 15 ( m²)`

Nếu diện tích s mảnh khu đất là 96m² thì diện tích mỗi miếng đất hình vuông vắn là:

`96 : 6 = 16 ( m²)`

`->` Cạnh miếng đất hình vuông vắn là 4m

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là:

`4 × 3 = 12 ( m)`

CHiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là:

`4 × 2 = 8 ( m)`

Chu vi mảnh đất nền là:

`( 12 + 8) × 2 = 40 (m)`

Đáp số:` 40 m`


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here lớn cancel reply.
Ariana
*

About Ariana
Đặt Câu Hỏi