Một Cuộn Dây Có 400 Vòng Điện Trở 4

     

Câu hỏi :

Một cuộn dây bao gồm 400 vòng điện trở 4Ω, diện tích s mỗi vòng là 30cm2 đặt cố định trong từ trường sóng ngắn đều, véc tơ chạm màn hình từ vuông góc với khía cạnh phẳng máu diện cuộn dây. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là từng nào để cường độ loại điện trong mạch là 0,3A


*