Một chiếc cốc có dạng hình trụ chiều cao 16cm

     

Câu 532294: Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chiều cao là \(16\)cm, đường kính đáy là \(8\)cm, bề dày của thành cốc và đáy cốc là \(1cm\). Nếu đổ một lượng nước vào cốc cách miệng cốc \(5cm\) thì ta được khối nước có thể tích \({V_1}\), nếu đổ đầy cốc ta được khối trụ (tính cả thành cốc và đáy cốc) có thể tích \({V_2}\). Tỉ số \(\dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}}\) bằng:

A.

Bạn đang xem: Một chiếc cốc có dạng hình trụ chiều cao 16cm

\(\dfrac{2}{3}\)

B. \(\dfrac{{245}}{{512}}\)

C. \(\dfrac{{45}}{{128}}\)

D.

Xem thêm: Luyện Tập Chung Trang 124 Lớp 5, Giải Toán Lớp 5 Trang 124, 125, Luyện Tập Chung

\(\dfrac{{11}}{{16}}\)


Giải chi tiết:

Bán kính đường tròn đáy là \(R = 4cm\).

Nếu đổ một lượng nước vào cốc cách miệng cốc \(5cm\) thì ta được khối nước có chiều cao \(16 - 1 - 5 = 10cm\), bán kính đường tròn đáy (không tính đáy cốc, bề dày thành cốc) là: \(r = 4 - 1 = 3cm\).

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân Lớp 7 Rõ Ràng, Dễ Hiểu, Giải Bài Tập Gdcd 7 Rõ Ràng, Dễ Hiểu

Thể tích \({V_1} = \pi {.3^2}.10 = 90\pi \).

Thể tích của khối trụ (tính cả thành cốc và đáy cốc) là: \({V_2} = \pi {.4^2}.16 = 256\pi \)

\(\dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \dfrac{{90\pi }}{{256\pi }} = \dfrac{{45}}{{128}}\)

Chọn C.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát