MỆNH ĐỀ NÀO SAU ĐÂY SAI VỀ PHÉP VỊ TỰ

     

Phép phát triển thành hình nào sau đây không bao gồm tính chất: ”Biến một con đường thẳng thành đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng với nó”?


Cho tư đường trực tiếp a, b, a’, b’ trong số ấy a//a’, b//b’, a cắt b. Gồm bao nhiêu phép tịnh tiến thay đổi a và b theo lần lượt thành a’ với b’.

Bạn đang xem: Mệnh đề nào sau đây sai về phép vị tự


Cho hai đường thẳng d cùng d’cắt nhau. Bao gồm bao nhiêu phép đối xứng trục vươn lên là đường thẳng (d) thành con đường thẳng (d’) :


Cho hai tuyến đường thẳng song song d cùng d’.Có bao nhiêu phép vị trường đoản cú với tỉ số k=100 đổi mới d thành d’?


Cho hai tuyến đường thẳng d với d’song song. Tất cả bao nhiêu phép đối xứng trục trở nên đường thẳng (d) thành con đường thẳng (d’) :


Số vạc biểuđúng là:

a) Phép tịnh tiến phát triển thành đường trực tiếp thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó

b) Phép đổi thay hình vươn lên là đường tròn thành con đường tròn có nửa đường kính bằng nó là phép tịnh tiến

c) Phép tịnh tiến biến đổi tứ giác thành tứ giác bằng nó

d) Phép tịnh tiến đổi mới đường tròn thành chính nó

e) Phép đồng điệu biến số đông hình thành chủ yếu nó

f) Phép dời hình là một phép vươn lên là hình ko làm cố gắng đồi khoảng cách giữa nhị điểm bất kì

g) Phép chiếu xuất hành thẳng không là phép dời hình

h) Với bất kì 2 điểm A, B và hình ảnh A’, B’ của chúng sang một phép dời hình, ta luôn luôn có A’B = AB’.

i) giả dụ phép dời hình F biến chuyển tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ thì giữa trung tâm tam giác ABC biến thành trọng trung khu tam giác A’B’C’.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 4 Tính Từ Tiếp Theo, Luyện Từ Và Câu Lớp 4

k) Phép tịnh tiến theo vectơ là phép đồng nhất.

Xem thêm: Xem Phim Thiếu Lâm Võ Vương Thuyết Minh, Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự Phần 2 Tập 21

l) giả dụ phép dời hình biến chuyển điểm A thành điểm B ( B≠A ) thì nó cũng biến điểm B thành A

m) nếu phép dời hình đổi thay điểm A thành điểm B và phát triển thành điểm B thành điểm C thì AB = BC


Câu 12:


Giả sử qua phép đối xứng trục Đa (a là trục đối xứng) con đường thẳng d trở thành đường thẳng d’. Hãy lựa chọn mệnh đề sai trong những mệnh đề sau.


Câu 13:


Trong những mệnh đề sau đây, mệnh đề như thế nào sai?


Câu 14:


Trong các hình sau đây, hình nào có bốn trục đối xứng


Câu 15:


Cho B là vấn đề nằm thân A cùng C. A’,B’,C’ lần lượt là hình ảnh của A,B,C qua phép tịnh tiến. Xác định nào sau đây đúng:


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam