LOẠI TẾ BÀO NÀO CÓ KHẢ NĂNG QUANG HỢP

     
Trắc nghiệm Sinh học tập 10 bài xích 14 (có đáp án): Enzim cùng vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa !!
*