Language Focus Unit 15 Lớp 11

     

Phần trọng tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói về về phong thái phát âm trong tiếng Anh, cũng giống như ôn tập về could/ be able to và thắc mắc đuôi. Bài viết cung cấp những từ vựng và cấu tạo cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Language focus unit 15 lớp 11

*

PRONUNCIATION (Phát âm)

Listen & repeat (Lắng nghe cùng nhắc lại)

     

Went

Rent

Tenant

Didn’t

End

Remind

Warned

Friend

Month

Seventh

Tenth

Thirteenth

Chance

Florence

Glance

Tense

Phones

Learns

Barnes

Tonnes

Practise reading aloud this dialogue. (Thực hành hiểu to đoạn đối thoại sau.)

A: Florence, Mr. Barnes went on the tenth of last month.B: Oh, I have warned you, haven’t I? Did he pay the rent?A: Only to lớn the seventh.B: Only to lớn the seventh?A: Yes, and we may have no chance lớn see him again. Is he your friend?B: No, Mr. Barnes is not my friend & if he phones, remind him that he must pay the rent khổng lồ the over of the month.A: Don’t be so tense. We’ll have a new tenant on the thirteenth of this month.

GRAMMAR and VOCABULARY (Ngữ pháp với từ vựng)

Exercise 1. Complete the sentences, using could, couldn"t or was/were (not) able to. (Hoàn thành câu, sử dụng could, couldn"t hoặc was/were (not) able to.)

1. Laura had hurt her leg and __couldn’t/ wasn"t able to__ walk very well. (Laura vị đau chân với không thể quốc bộ được nhiều.)2. Sue wasn"t at trang chủ when I phoned but I __was able to__ contact her at her office. (Sue không có ở đơn vị khi tôi call đến tuy thế tôi rất có thể liên lạc cùng với cô ấy làm việc cơ quan.)3. I looked very carefully & I __could/ was able to__ see a figure in the distance. (Tôi chú ý một bí quyết rất cẩn trọng và tôi có thể nhìn thấy một vật dụng thể tự đằng xa.)4. I wanted to lớn buy some tomatoes. The first siêu thị I went to didn’t have any but I __was able to__ get some in the next shop. (Tôi mong muốn mua vài quả cà chua. Cửa hàng đầu tiên tôi đến không tồn tại nhưng tôi rất có thể mua vài quả ở cửa hàng tiếp theo.)5. My grandmother loved music. She __could/ was able to__ play the piano very well. (Bà của tôi rất thích hợp âm nhạc. Bà hoàn toàn có thể chơi piano rất giỏi.)6. I had forgotten khổng lồ bring my camera so I __couldn’t/ wasn’t able to__ take any photographs. (Tôi quên sở hữu máy hình ảnh vì vậy tôi quan trọng chụp bất kể tấm hình nào.)

Exercise 2. Read the situation & write a sentence with a tag question. In each situation you are asking your friend to lớn agree with you. (Đọc tình huống và viết một câu với thắc mắc đuôi. Trong mỗi trường hợp em đang đề xuất bạn em gật đầu đồng ý với em.)

1. You’re with a friend outside a restaurant.

Xem thêm: Các Điểm Cực Bắc Nước Ta Thuộc Tỉnh Nào ? Các Điểm Cực Của Việt Nam Nằm Ở Tỉnh NàoXem thêm: Cách Để Tìm Độ Dài Đường Chéo Trong Hình Chữ Nhật Đầy Đủ, Chi Tiết, Dễ Hiểu

You"re looking at the prices, which are very high. (Bạn đang đi cùng 1 người các bạn ngài 1 nhà hàng. Ai đang nhìn vào giá loại mà vô cùng đắt.)What bởi you say? (expensive) (Bạn sẽ nói gì?)=> It is (very) expensive, isn"t it? (Nó thừa đắt nên không?)2. You’ve just come out of the cinema with a friend. You really enjoyed the film. What vị you say to lớn your friend? (great) (Bạn vừa rời khỏi khỏi địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim. Các bạn thực sự thích bộ phim truyện đó. Bạn sẽ nói gì với các bạn của bạn?)=> The film was great, wasn’t it? (Bộ phim vô cùng tuyệt đề xuất không nào?)3. You and a friend are listening to a woman singing. You like her voice very much. What vị you say lớn your friend? (a lovely voice) (Bạn và 1 người ai đang nghe một ca sĩ phái nữ hát. Bạn rất ưa thích giọng hát của cô ấy. Bạn sẽ nói gì với chúng ta của bạn?)=> She has a lovely voice, doesn"t she? (Cô ấy tất cả giọng hát tuyệt nhỉ?)4. You are trying on a jacket. You look in the mirror & you don’t lượt thích what you see. What vì chưng you say to lớn your friend? (not/look/ Very good ) (Bạn demo một mẫu áo vét. Bnaj quan sát mình trong gương và chúng ta không say mê lắm. Các bạn sẽ nói gì với chúng ta của bạn?)=> It doesn"t look very good, does it? (Trông không đẹp mắt lắm nhỉ?)5. Your friend"s hair is much shorter than when you last met. What vì you say khổng lồ her/ him? (have/ your hair/ cut ) (Tóc bạn của người tiêu dùng ngắn hơn những so cùng với lần sau cuối bạn gặp. Bạn sẽ nói gì cùng với cô ấy/ anh ấy?)=> You have had your hair cut, haven"t you? (Bạn vừa cắt tóc à?)

Exercise 3. Mark & Jenny were showing some family photographs lớn a friend. Here are some of the questions that were asked. Complete the questions by addine the tag questions. (Mark và Jenny đang chỉ cho 1 người chúng ta xem những bức ảnh gia đình. Dưới đấy là một vài câu hỏi đã được hỏi. Xong câu hỏi bằng cách thêm các thắc mắc đuôi.)

1. That"s a lovely picture of Sally. She looks just lượt thích Mary, doesn"t she? (Tấm ảnh của Sally thật đẹp. Cô ấy trông giống Mary yêu cầu không?)2. I think you"ve seen this one before, haven"t you? (Tôi suy nghĩ bạn đã nhận thức thấy cái này trước đó rồi bắt buộc không?)3. This photograph was taken in Scotland, wasn"t it? (Tấm hình ảnh này được chụp sống Scotland yêu cầu không?)4. We took this on holiday, didn"t we? (Chúng ta mang đặc điểm này theo cho thời điểm dịp lễ chứ?)5. We"ll go there again next year, won"t we? (Chúng ta sẽ tới đó lần nữa vào năm tiếp theo chứ?)6. You can see the sea in the distance, can"t you? (Bạn rất có thể nhìn thấy đại dương từ phía xa đề nghị không?)7. That must be Jenny"s father, mustn"t it? (Đó liệu có phải là bố của Jenny không nhỉ?)