KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐIỂM GẦN NHAU NHẤT NGƯỢC PHA

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bước sóng là khoảng cách giữa nhì điểm sát nhau tuyệt nhất trên phương truyền sóng dao động

A.

Bạn đang xem: Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất ngược pha

vuông pha với nhau

B.lệch nhau về pha 1200

C. ngược trộn với nhau

D. cùng pha với nhauBước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A. Sát nhau độc nhất vô nhị mà xê dịch tại hai điểm đó cùng pha.

B. Trên cùng một phương truyền sóng mà xấp xỉ tại hai điểm đó cùng pha.

C. Trên và một phương truyền sóng mà giao động tại hai đặc điểm này ngược pha.

D. Sát nhau duy nhất trên cùng một phương truyền sóng mà xấp xỉ tại hai đặc điểm này cùng pha.


*

Một sóng cơ truyền trên mặt nước có bước sóng bằng 2 m. Khoảng cách giữa nhị điểm gần nhau độc nhất trên cùng một phương truyền sóng và xê dịch ngược trộn nhau là

A. 2 m.

B. 1 m.

C. 0,50 m.

D. 0,25 m


Đáp án B

Khoảng cách giữa nhị điểm ngay gần nhau nhất, các bộ phận dao rượu cồn ngược trộn là nửa bước sóng 0,5 λ = 1 m


Một sóng cơ truyền trên mặt nước có bước sóng bởi 2 m. Khoảng cách giữa nhì điểm sát nhau tốt nhất trên cùng một phương truyền sóng và giao động ngược trộn nhau là:

A. 2 m.

B. 1 m.

C. 0,50 m.

D. 0,25 m.


Khoảng phương pháp giữa nhị điểm ngay gần nhau nhất, các phần tử dao hễ ngược trộn là nửa bước sóng 0,5λ = 1 m.

Đáp án B


Cho những phát biểu sau về sóng cơ truyền vào môi trường:

(a) Sóng cơ truyền trong hóa học rắn luôn là sóng dọc.

(b) Sóng cơ truyền trong hóa học lỏng luôn là sóng ngang.

(c) vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào bản chất môi ngôi trường truyền sóng.

(d) Hai thành phần của môi trường cách nhau một trong những phần tư cách sóng thì xấp xỉ lệch trộn nhau 90°.

(e) cách sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên thuộc hướng truyền sóng mà giao động tại hai điểm này cùng pha.

(f) Hai bộ phận môi ngôi trường trên cùng hướng truyền sóng cách nhau lẻ nửa cách sóng thì xê dịch ngược trộn nhau.

Số tuyên bố đúng là

A. 2.

 B. 3

C. 4

D.

Xem thêm: Giải Sgk Lịch Sử Và Địa Lý Lớp 5 Hay Nhất, Lịch Sử Và Địa Lí 5

5


Lớp 12 thiết bị lý
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A

+ những phát biểu đúng là:

(c) vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào vào thực chất môi trường truyền sóng.

(f) Hai thành phần môi trường trên thuộc hướng truyền sóng giải pháp nhau lẻ nửa cách sóng thì xê dịch ngược pha.

 


Đúng 0

bình luận (0)

Cho các phát biểu sau về sóng cơ truyền trong môi trường:

(a) Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.

(b) Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.

(c) vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào vào bản chất môi trường truyền sóng.

(d) Hai bộ phận của môi trường cách nhau một phần tư cách sóng thì giao động lệch trộn nhau 90°.

(e) bước sóng là khoảng cách giữa nhị điểm trên cùng hướng truyền sóng mà xấp xỉ tại hai đặc điểm này cùng pha.

(f) Hai phần tử môi trường trên cùng hướng truyền sóng cách nhau lẻ nửa bước sóng thì dao động ngược pha nhau.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 12 thứ lý
1
0
Gửi diệt

+ những phát biểu đúng là:

(c) vận tốc truyền sóng nhờ vào vào bản chất môi ngôi trường truyền sóng.

(f) Hai bộ phận môi trường trên cùng hướng truyền sóng bí quyết nhau lẻ nửa cách sóng thì dao động ngược pha.

Đáp án A


Đúng 0

phản hồi (0)

một mối cung cấp sóng S xấp xỉ với tần số 40Hz. Nhì điểm M,N trên phương truyền sóng cách nhau 13cm luôn luôn dao động vuông pha với nhau. Biết gia tốc nằm trong vòng từ 1.5m/s đến 1.8m/s. Xác định khoảng cách giữa hai xấp xỉ ngược pha với giữa chúng có 1 điểm giao động cùng trộn với một trong những hai điểm trên phương truyền sóng


Lớp 12 thiết bị lý Chương II - Sóng cơ học
0
0
Gửi diệt

Điều nào sau đây sai khi nói về bước sóng.

A.Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì.

B.Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm xấp xỉ cùng trộn nhau trên phương truyền sóng.

C.Bước sóng là khoảng cách giữa nhị điểm ngay sát nhau độc nhất trên phương truyền sóng và xê dịch cùng pha.

D.Bước sóng là khoảng cách giữa nhị đỉnh sóng tiếp tục nhau.


Lớp 12 trang bị lý bài xích 7. Sóng cơ với sự truyền sóng cơ
1
0
gởi Hủy

Bước sóng là khoảng cách giữa nhì điểm giao động cùng pha trên phương truyền sóng là SAI.

Phải là khoảng cách giữa nhì điểm gần nhau nhất xê dịch cùng pha.


Đúng 0

phản hồi (0)

Một sóng truyền cùng bề mặt biển tất cả bước sóng 2m. Khoảng cách giữa hai điểm sát nhau độc nhất vô nhị trên cùng một phương truyền sóng xê dịch cùng pha nhau là

A. 1,5 m.

B. 2 m.

C. 1 m.

D. 0,5 m.


Lớp 0 thiết bị lý
1
0
Gửi hủy

Chọn B.


Đúng 0

comment (0)

1 sóng cơ lan truyền trong 1 môi trường 2 điển trên thuộc 1 phương truyền sóng bí quyết nhau 1 khoảng = gấp rất nhiều lần bước sóng sẽ dao động A ngược trộn B thuộc pha C lệch sóng pi/4D lệch pha pi/2


Lớp 12 thiết bị lý bài xích 7. Sóng cơ cùng sự truyền sóng cơ
0
1
Gửi diệt

Khoảng bí quyết giữa hai điểm trên phương truyền sóng ngay gần nhau độc nhất và xấp xỉ cùng pha với nhau hotline là:

A. tốc độ truyền sóng

B. bước sóng

C.

Xem thêm: Soạn Anh 7 Unit 2 Communication Unit 2 Tiếng Anh 7 Mới, Giáo Án Tiếng Anh 7 Unit 2: Personal Information

tần số sóng

D. chu kì sóng


Lớp 0 vật lý
1
0
giữ hộ Hủy

Đáp án B

Khoảng biện pháp giữa nhì điểm ngay sát nhau tuyệt nhất trên phương truyền sóng giao động cùng pha gọi là cách sóng


Đúng 0

comment (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
duhoctop.vn