Khi cho ankan x (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo

     

Vì X bội nghịch ứng cùng với Cl2 theo tỉ trọng mol 1:1 chỉ chiếm được hai sản phẩm thế monoclo yêu cầu X mang tên là 2,3-đimetylbutan.

Phương trình phản ứng :

*
Bạn đang xem: Khi cho ankan x (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo

Khi clo hóa metan nhận được một thành phầm thế cất 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là :


Cracking m gam n-butan thu được thích hợp A tất cả H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan không bị cracking. Đốt cháy trọn vẹn A thu được 9 gam H2O cùng 17,6 gam CO2. Giá trị của m là :


Ankan Y bội phản ứng cùng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối tương đối so với H2 bằng 39,25. Tên của Y là :


Khi tiến hành phản ứng rứa giữa ankan X với khá brom bao gồm chiếu sáng bạn ta thu được hỗn hợp Y chỉ đựng hai hóa học sản phẩm. Tỉ khối tương đối của Y so với ko khí bằng 4. Thương hiệu của X là :


Khi clo hóa một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất tất cả tỉ khối hơi so với hiđro là 53,25. Tên của ankan X là :


Đốt cháy trọn vẹn hỗn đúng theo X có hai hiđrocacbon tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng chiếm được 2,24 lít CO2 (đktc) với 3,24 gam H2O. Nhì hiđrocacbon vào X là :


Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít các thành phần hỗn hợp X (đktc) tất cả CH4, C2H6 cùng C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) với 6,3 gam H2O. Quý hiếm của V là :
Xem thêm: Top 9 Mẫu Cảm Nhận Về Huấn Cao Trong Chữ Người Tử Tù Của Nhà Văn

Hỗn đúng theo khí X bao gồm 2 hiđrocacbon no, mạch hở A cùng B là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy X với 64 gam O2 (dư) rồi dẫn thành phầm thu được qua bình đựng Ca(OH)2 dư chiếm được 100 gam kết tủa. Khí ra khỏi bình rất có thể tích 11,2 lít ngơi nghỉ 0oC cùng 0,4 atm. Phương pháp phân tử của A cùng B là :


Một hỗn hợp X gồm hai ankan A, B đồng đẳng kế tiếp. Crackinh 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X thu được 22,4 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm ankan, anken và H2, tỉ khối tương đối của Y so với H2 là 8,2. Vậy cách làm phân tử và số mol của A, B lần lượt là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A ( là hóa học khí đk thường) rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc cùng bình 2 đựng NaOH dư người ta thấy trọng lượng bình 1 tăng 1,8g và trọng lượng bình 2 tăng 3,52 gam. Xác định CTPT của A.


Đề hidro hóa các thành phần hỗn hợp A gồm: C2H6, C3H8 , C4H10. Sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí B, dA/B =1,75. % ankan bị đề hidro hóa là:


Hỗn hòa hợp khí gồm etan cùng propan có tỉ khối đối với hidro là 20,25 được nung trong bình với chất xúc tác để triển khai phản ứng đề hidro hóa. Sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí tất cả tỉ khối so với hidro là 16,2 bao gồm có những ankan, anken với hidro. Tính năng suất phản ứng đề hidro biết rằng tốc độ phản ứng của etan với propan là như nhau?


Cho 8,8g ankan A bội nghịch ứng cùng với clo trong đk ánh sáng thu được 15,7g dẫn xuất một rứa clo. Xác minh dẫn xuất một lần nỗ lực clo của A:
Xem thêm: Những Tên Gọi Cũ Của Chí Phèo, Ý Nghĩa Nhan Đề Chí Phèo Siêu Hay (7 Mẫu)

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam