HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LỚP 3

     

​​​​​​​Toán lớp 3 ôn tập những bảng chia là bài học củng cố kiến thức cho trẻ trước lúc bước vào làm cho quen những bảng cửu chương tiếp theo.Toán lớp 3 ôn tập các bảng chia là bài học kinh nghiệm củng cố kiến thức và kỹ năng cho trẻ trước khi bước vào làm cho quen những bảng cửu chương tiếp theo. Dưới dây là toàn bộ những điều cần xem xét về những bảng phân tách đã học.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học toán lớp 3

1. Ôn tập những bảng phân tách đã học

1.1. Định nghĩa phép chia

*

1.2. Những thành phần nằm trong phép chia

*

1.3. Những bảng phân tách đã học

Ở chương trình lớp 2, trẻ đã được thiết kế quen cùng với bảng chia từ 2 mang đến 5:

*

2. Những dạng bài tập vận dụng bảng chia

2.1. Tính nhẩm

Cách làm: phụ thuộc vào kiến thức về các bảng phân chia đã học để tính nhẩm.

Ví dụ:

a) 12 : 3

b) 24 : 6

c) 25 : 5

d) 30 : 6

Trả lời:

a) 12 : 3 = 4

b) 24 : 6 = 4

c) 25 : 5 = 5

d) 30 : 6 = 5

2.2. Tra cứu ẩn

*

Ví dụ:

a) y : 3 = 5

b) y : 2 = 7

c) 21 : y = 3

d) 18 : y = 2

Trả lời:

a)

y : 3 = 5

y = 5 x 3

y = 15

b)

y : 2 = 7

y = 7 x 2

y = 14

c)

21 : y = 3

y = 21 : 3

y = 7

d)

18 : y = 2

y = 18 : 2

y = 9

2.3. Giải toán gồm lời văn

Cách làm:

Bước 1: Đọc và phân tích dữ liệu bài toán.

Bước 2: bắt tắt bài bác toán.

Bước 3: tiến hành phép tính phù hợp.

Bước 4: trình diễn bài giải và soát sổ lại.

Ví dụ: Nam gồm 28 viên bi, chia đa số vào 7 lọ. Hỏi từng lọ gồm bao nhiêu viên bi?

Trả lời:

Mỗi lọ tất cả số bi là:

28 : 7 = 4 (viên bi)

Đáp số: 4 viên bi

2.4. Bài xích tập về phân số

*

3. Bài xích tập vận dụng toán lớp 3 ôn lại những bảng chia

3.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 27 : 3

b) 12 : 2

c) 24 : 4

d) 32 : 4

Bài 2: Điền vào khu vực trống

a) quý hiếm ⅓ của 18 là:...

Xem thêm: Phim Câu Hỏi Số 5 Tập 13 : Luyện Tập Chung, Phim Câu Hỏi Số 5 Tập 2 Full Hd

b) giá trị 1 tháng 5 của 25 là:...

c) quý hiếm 1/4 của 28 là:...

d) giá trị một nửa của trăng tròn là:...

Bài 3: Tìm y

a) y : 3 = 2

b) y : 3 = 5

c) 36 : y = 4

d) 30 : y = 3

Bài 4: Lớp 3B bao gồm 32 bạn làm việc sinh, giáo viên xếp lớp thành 4 hàng bởi nhau, hỏi từng hàng bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

3.2. Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

a) 27 : 3 = 9

b) 12 : 2 = 6

c) 24 : 4 = 6

d) 32 : 4 = 8

Bài 2: Điền vào địa điểm trống

a) quý hiếm ⅓ của 18 là: 18 : 6 = 3

b) giá bán trị 1/5 của 25 là: 25 : 5 = 5

c) quý hiếm 1/4 của 28 là: 28 : 4 = 7

d) giá trị 50% của 20 là: trăng tròn : 2 = 10

Bài 3: Tìm y

a)

y : 3 = 2

y = 2 x 3

y = 6

b)

y : 3 = 5

y = 5 x 3

y = 15

c)

36 : y = 4

y = 36 : 4

y = 9

d)

30 : y = 3

y = 30 : 3

y = 10

Bài 4:

Mỗi hàng bao gồm số học viên là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học tập sinh

4. Bài bác tập thực hành thực tế toán lớp 3 ôn lại các bảng chia

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính nhẩm

a) 45 : 5

b) 40 : 4

c) 36 : 4

d) 16 : 4

Bài 2: Điền vào chỗ trống

a) giá trị 1/2 của 16 là:...

b) giá trị 1/4 của 20 là:...

c) giá chỉ trị 1 tháng 5 của 40 là:...

Xem thêm: My Brother Never Enjoys Classical Music And I Don'T Too, Find And Correct The Mistake

d) giá trị ⅓ của 15 là:...

Bài 3: Tìm y

a) y : 4 = 6

b) y : 3 = 4

c) y : 5 = 5

d) y : 2 = 9

Bài 4: Bà chia can dầu chứa 40 lít dầu ra 4 can, hỏi từng can đựng bao nhiêu lít dầu?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 9

b) 10

c) 9

d) 4

Bài 2:

a) 8

b) 5

c) 8

d) 5

Bài 3:

a) y = 24

b) y = 12

c) y = 25

d) y = 18

Bài 4:

Đáp số: 10 lít dầu

Trên dây, duhoctop.vn đã cùng bé xíu học toán lớp 3 ôn tập các bảng chia. Để giúp nhỏ nhắn học xuất sắc môn toán, cha mẹ đừng quên mong chờ những bài bác giảng tiếp sau nhé!