Hình nào dưới đây có tâm đối xứng

     

Hình bình hành tất cả tâm đối xứng; hình tam giác cân nặng và hình tam giác phần lớn chỉ gồm trục đối xứng.

Bạn đang xem: Hình nào dưới đây có tâm đối xứng

Đáp án B


Trong mặt phẳng Oxy cho hình (H) tất cả đường trực tiếp d tất cả phương trình: 3x - 5y + 7 = 0; con đường thẳng d’ gồm phương trình 3x - 5y + 12 = 0. Một trọng điểm đối xứng của (H) là:


Hình có hai tuyến phố thẳng a cùng b tuy nhiên song cùng nhau thì gồm bao nhiêu phép đối xứng tâm đổi mới a thành b?


Trong mặt phẳng Oxy đến đường trực tiếp d bao gồm phương trình x - 2y + 2 = 0; con đường thẳng d’ tất cả phương trình x - 2y - 8 = 0. Tra cứu tọa độ điểm I sao có thể chấp nhận được đối xứng trung khu I biến đổi d thành d’ đồng thời biến chuyển trục Oy thành thiết yếu nó.

Xem thêm: Kể Chuyện Chúng Mình Là Bạn Lớp 2 Tập 1, Câu Chuyện Chúng Mình Là Bạn Tiếng Việt Lớp 2


Trong mặt phẳng Oxy đến hình (H) bao gồm đường thẳng d tất cả phương trình 3x - 5y + 7 = 0 và con đường thẳng d’ tất cả phương trình:

*

Tâm đối xứng của (H) là:


Trong phương diện phẳng Oxy mang lại điểm M(2;-6) với điểm I(1;4). Phép đối xứng trung tâm I biến M thành M’ thì tọa độ M’ là:


Trong phương diện phẳng Oxy mang đến điểm M(-3;7). Phép đối xứng trung ương O đổi thay M thành M’ thì tọa độ M’ là:


Trong mặt phẳng Oxy mang đến điểm I(2; -5). Phép đối xứng trọng điểm I đổi mới M(x; y) thành M"(3; 7). Tọa độ của M là:


Trong mặt phẳng Oxy đến parabol (P) có phương trình y = x2 - 3x + 1. Phép đối xứng trọng tâm O(0;0) đổi mới (P) thành (P’) có phương trình:


Trong khía cạnh phẳng Oxy mang lại điểm M(-5;9). Phép đối xứng tâm I(2; -6) thay đổi M thành M’ thì tọa độ M’ là.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Trang 125, Trang 123 Vở Bài Tập (Vbt) Tiếng Việt 4 Tập 1


Trong mặt phẳng Oxy đến đường trực tiếp d gồm phương trình 2x - 6y + 5 = 0 điểm I(2;-4). Phép đối xứng vai trung phong I biến đổi d thành d’ bao gồm phương trình:


Cho hình bình hành ABCD tâm O. Call E, F lần lượt là trung điểm của những cạnh BC và AD. Phép đối xứng trung ương O biến.


Trong khía cạnh phẳng Oxy đến đường thẳng d có phương trình 6x + 5y - 7 = 0; điểm I(2;-1). Phép đối xứng trung khu I biến đổi d thành d’ gồm phương trình:


Trong khía cạnh phẳng Oxy mang lại đường tròn (C) bao gồm phương trình: x - 32 + y - 12 = 4. Phép đối xứng tất cả tâm O là cội tọa độ biến hóa (C) thành (C’) tất cả phương trình:


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam