HAI NGUỒN ĐIỆN GIỐNG NHAU MỖI NGUỒN

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hai nguồn tích điện giống nhau, từng nguồn có suất điện hễ là 2V, điện trở trong là 1Ω, được mắc song song với nhau và nối cùng với một năng lượng điện trở không tính R. Điện trở R bằng bao nhiêu nhằm cường độ cái điện đi qua nó là 1A.

Bạn đang xem: Hai nguồn điện giống nhau mỗi nguồn

A. 1,5Ω.

B. 1Ω.

C. 2Ω.

D. 3Ω.


*

*


Một nguồn tích điện 9 V, năng lượng điện trở trong 1 Ω được nối cùng với mạch ngoài tất cả hai năng lượng điện trở tương đương nhau mắc tiếp liền thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1 trong những A. Giả dụ 2 năng lượng điện trở nghỉ ngơi mạch quanh đó mắc tuy nhiên song thì cường độ chiếc điện qua mối cung cấp là

A. 3 A.

B. 1/3 A.

C. 9/4 A.

D. 2,5 A.


Hai nguồn giống nhau gồm suất điện hễ và năng lượng điện trở trong đợt lượt là E với r được ghép thành bộ. Mạch kế bên được mắc với năng lượng điện trở R = 3 Ω . Ví như hai nguồn mắc song song thì cường độ cái điện chạy qua R là 1,5 A, ví như mắc tiếp nối thì cường độ mẫu điện chạy qua R là 2 A. Giá trị của E cùng r lần lượt là

A. 5,4 V cùng 1 , 2 Ω

B.

Xem thêm: Soạn Văn Tây Tiến Giáo Án Tây Tiến, Giáo Án Ngữ Văn 12 Tiết 19+ 20: Tây Tiến

3,6 V cùng 1 , 8 Ω

C. 4,8 V với 1 , 5 Ω

D. 6,4 V với 2 Ω


Mắc điện trở R = 2 Ω vào cỗ nguồn gồm hai pin tất cả suất điện động và điện trở trong kiểu như nhau. Nếu như hai sạc pin ghép tiếp nối thì cường độ cái điện qua R là I 1 = 0,75 A. Giả dụ hai sạc ghép song song thì cường độ cái điện qua R là I 2 = 0,6 A. Tính suất điện cồn và năng lượng điện trở vào của từng pin.


Mắc điện trở R = 2 Ω vào bộ nguồn gồm hai pin tất cả suất điện đụng và năng lượng điện trở trong tương tự nhau. Giả dụ hai pin ghép tiếp nối thì cường độ chiếc điện qua R là I 1 = 0 , 75 A . Trường hợp hai pin sạc ghép tuy vậy thì cường độ chiếc điện qua R là I 2 = 0 , 6 A . Tính suất điện đụng và năng lượng điện trở trong của từng pin.


Một mạch điện bí mật gồm bộ nguồn có hai pin như thể nhau mắc nối tiếp, từng pin tất cả suất điện động 3V, điện trở trong bởi 1 Ω cùng mạch ngoài là 1 điện trở R = 2 Ω . Hiệu điện thay giữa hai cực của mỗi pin là:

A. 1V

B. 3V

C. 4V

D. 1,5V


Một mối cung cấp điện bao gồm suất điện đụng và điện trở trong E = 6 V, r = 1 Ω . Hai năng lượng điện trở R 1 = 2 Ω , R 2 = 3 Ω mắc nối liền với nhau rồi mắc với nguồn tích điện trên thành mạch kín. Hiệu điện cố gắng hai đầu R 1 bằng

A. 2 V

B. 3 V

C. 6 V

D. 1V.


Nguồn điện với suất điện cồn ξ , năng lượng điện trở r mắc nối tiếp với năng lượng điện trở bên cạnh R = r, cường độ loại điện trong mạch là 2A. Nếu cầm nguồn năng lượng điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện vào mạch là: 

A. 4 A.

B. 1,5 A

C. 2 A.

D. 3 A


Bốn mối cung cấp điện, mỗi nguồn tất cả suất điện rượu cồn ξ = 4 , 5 V và điện trở trong r = 1 Ω , được mắc tuy nhiên song cùng với nhau với mắc với điện trở quanh đó R = 2 Ω để chế tạo thành mạch kín. Cường độ chiếc điện đi qua R bằng

A. 1A

B. 1,5 A

C.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Khổ Thơ Đầu Bài Sang Thu, Cảm Nhận Khổ 1 Sang Thu Của Hữu Thỉnh (7 Mẫu)

2A

D. 3A


Hai nguồn gồm cùng suất điện động E và điện trở vào r được mắc thành bộ nguồn cùng được mắc với điện trở R = 11 Ω thành một mạch kín. Giả dụ hai mối cung cấp mắc nối tiếp thì chiếc điện qua R bao gồm cường độ = 0,4 A; nếu như hai mối cung cấp mắc song song thì cái điện qua R tất cả cường độ I 2 = 0,25 A. Suất điện động và điện trở vào của mỗi nguồn bằng