GIẢI TOÁN LỚP 4 TẬP 2

     

a) (y + 3 over 4 = 4 over 5) b) (y - 3 over 11 = 9 over 22) c) (9 over 2 - y = 2 over 9)

2. Tính và đối chiếu giá trị của nhì biểu thức sau:

(left( 9 over 2 - 5 over 2 ight) - 3 over 4) (9 over 2 - left( 5 over 2 + 3 over 4 ight))

Vậy (left( 9 over 2 - 5 over 2 ight) - 3 over 4,...,9 over 2 - left( 5 over 2 + 3 over 4 ight))

3. Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

a) (18 over 15 + 7 over 15 + 12 over 15) b) (9 over 7 + 8 over 7 + 11 over 7)

4.


Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 tập 2


Xem thêm: Thông Qua Tên Sách Được Đặt Ở Đâu, Xem Bài Đọc


Xem thêm: Kinh Tế Nhiều Thành Phần Trong Nền Kinh Tế Nhiều Thành Phần Là Gì? Vai Trò


Trong số bài bình chọn môn Toán cuối học kì I của khối lớp Bốn tất cả (3 over 7) có bài lấy điểm khá. Biết số bài xích đạt điểm tốt và điểm khá là (29 over 35) số bài bác kiểm tra. Hỏi số bài được điểm gỏi chiếm bao nhiêu phần của bài bác kiểm tra?

Bài giải

1

(eqalign và a),,y + 3 over 4 = 4 over 5 cr & y = ,,4 over 5 - 3 over 4 = 16 - 15 over 20 = ,,1 over 20 cr )

(eqalign & b),,y - 3 over 11 = 9 over 22 cr và y = 9 over 22 + 3 over 11 = 9 + 6 over 22 = 15 over 22 cr )

(eqalign và c),,9 over 2 - y = 2 over 9 cr & y = 9 over 2 - 2 over 9 = 81 - 4 over 18 = 77 over 18 cr)

2. 

(eqalign và left( 9 over 2 - 5 over 2 ight) - 3 over 4 = left( 9 - 5 over 2 ight) - 3 over 4 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 4 over 2 - 3 over 4 = 8 - 3 over 4 = 5 over 4 cr & 9 over 2 - left( 5 over 2 + 3 over 4 ight) = 9 over 2 - left( 10 + 3 over 4 ight) cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 9 over 2 - 13 over 4 = 18 - 13 over 4 = 5 over 4 cr )

Vậy (left( 9 over 2 - 5 over 2 ight) - 3 over 4 = 9 over 2 - left( 5 over 2 + 3 over 4 ight))

3. 

a)

(eqalign và 18 over 15 + 7 over 15 + 12 over 15 = left( 18 over 15 + 12 over 15 ight) + 7 over 15 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( 18 + 12 over 15 ight) + 7 over 15 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 30 over 15 + 7 over 15 = 37 over 15 cr )

b) 

(eqalign & 9 over 7 + 8 over 7 + 11 over 7 = left( 9 over 7 + 11 over 7 ight) + 8 over 7 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( 9 + 11 over 7 ight) + 8 over 7 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 20 over 7 + 8 over 7 = 28 over 7 cr )

4. Tóm tắt

*

Bài giải

Số bài được điểm loại tốt là:

(29 over 35 - 3 over 7 = 29 - 15 over 35 = 14 over 35) (số bài bác kiểm tra)