Điều Khoản

     
duhoctop.vn thu thập thông tin của người tiêu dùng gửi cho việc đó tôi. Công ty chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, tin tức được cung ứng thông qua việc khảo sát điều tra và đăng ký, API. Những thông tin này rất có thể chứa dữ liệu cá nhân của chúng ta bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, vv... Duhoctop.vn khẳng định bảo vệ bình yên thông tin của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá thể mà không có sự có thể chấp nhận được bằng văn bản. Mặc dù nhiên, một số trong những thông tin thu thập từ chúng ta và về bạn được sẽ được sử dụng để cung cấp việc hỗ trợ dịch vụ của shop chúng tôi với bạn. Số đông thông tin công ty chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, cung cấp hoặc đến thuê, nước ngoài trừ một số trong những trường thích hợp sau đây:

duhoctop.vn tất cả thể share thông tin cá nhân để khảo sát hoặc ngăn ngừa các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các trường hợp liên quan mang lại các tai hại sự bình yên tính mạng của ngẫu nhiên người như thế nào theo yêu mong của quy định pháp.
duhoctop.vn hợp tác với các công ty không giống đại diện công ty chúng tôi ở một trong những nhiệm vụ và có thể cần phải share thông tin của doanh nghiệp với chúng ta để hỗ trợ các thành phầm và dịch vụ cho bạn. Duhoctop.vn cũng đều có thể chia sẻ thông tin của công ty để cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi shop chúng tôi có được sự có thể chấp nhận được của bạn.
Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về chúng ta nếu shop chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Vào trường thích hợp này, công ty chúng tôi sẽ thông báo cho mình bằng email hoặc bằng phương pháp thông báo khá nổi bật trên website của công ty chúng tôi trước khi tin tức về chúng ta được bàn giao và trở thành đối tượng người sử dụng của một chế độ Bảo mật khác.
Bảng nắm tắt này được cung cấp cho bạn vì ích lợi của bạn và ko ràng buộc pháp lý. Xin vui vẻ đọc Điều khoản một cách toàn vẹn để ráng rõ.