Cho hai điện trở r1 và r2 biết r2=3r1

     

Câu hỏi :

Cho hai năng lượng điện trở R1 và R2, biết R2 = 3R1 và R1 = 15Ω. Khi mắc hai năng lượng điện trở này tiếp liền vào nhị điểm tất cả hiệu điện chũm 120V thì loại điện chạy qua nó tất cả cường độ là: 


*