Cách xóa pivottable

     
Excel cho duhoctop.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm...Ít hơn

Để loại bỏ tất cả các bộ lọc báo cáo, nhãn, giá trị và định dạng khỏi PivotTable và để bắt đầu thiết kế lại bố trí, hãy sử dụng lệnh Xóa Tất cả.

Bạn đang xem: Cách xóa pivottable


Bấm vào PivotTable hoặc PivotChart.

Trên tab Phân tích, trong nhóm Hành động, bấm Xóa, rồi bấm Xóa Tất cả.


Xóa PivotTable

Bấm vào PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Hành động, bấm Xóa, rồi bấm Xóa Tất cả.

Xóa danh PivotChart

Bấm vào nút PivotChart.

Xem thêm: Cách Thử Nhóm Máu Tại Nhà - Làm Thế Nào Để Biết Nhóm Máu Của Mình

Trên tab Phân tích, trong nhóm Dữ liệu, bấm Xóa, rồi bấm Xóa Tất cả.

Lệnh Xóa Tất cả sẽ đặt lại PivotTable của bạn nhưng không xóa pivottable đó. Kết nối dữ liệu, vị trí của PivotTable và bộ đệm ẩn PivotTable vẫn giữ nguyên. Nếu có lệnh liên PivotChart với PivotTable, lệnh Xóa Tất cả cũng sẽ loại bỏ các trường PivotChart, tùy chỉnh biểu đồ và định dạng liên quan.


Lệnh Xóa Tất cả sẽ đặt lại PivotTable của bạn nhưng không xóa pivottable đó. Kết nối dữ liệu, vị trí của PivotTable và bộ đệm ẩn PivotTable vẫn giữ nguyên. Nếu có lệnh liên PivotChart với PivotTable, lệnh Xóa Tất cả cũng sẽ loại bỏ các trường liên quan PivotChart, tùy chỉnh biểu đồ và định dạng.


Lưu ý: Nếu bạn đang chia sẻ kết nối dữ liệu hoặc nếu bạn đang sử dụng cùng một dữ liệu giữa hai hoặc nhiều PivotTable, thì việc sử dụng lệnh Xóa Tất cả trên một PivotTable cũng có thể loại bỏ nhóm, trường hoặc mục được tính toán và mục tùy chỉnh trong PivotTable dùng chung khác. Tuy nhiên, bạn sẽ được cảnh báo trước khi Excel cố loại bỏ các mục trong PivotTable dùng chung khác và bạn có thể hủy thao tác.

Xem thêm: Bài Toán Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Diện Tích Hình Chữ Nhật: Công Thức Và Bài Tập


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia duhoctop.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
duhoctop.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © duhoctop.vn 2022