Cách Trích Lập Các Quỹ Từ Lợi Nhuận Sau Thuế

     
c. Trường hợp Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu (phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) ghi:
d. Các doanh nghiệp không phải là công ty cổ phần khi quyết định bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:
g. Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước, ghi:

Trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ đã được nhà nước quy định đối với công ty đặc thù mà pháp luật quy định phải trích lập. Trong bài viết này, duhoctop.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo quy định của thông tư 200 nhé.

Bạn đang xem: Cách trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

*

– Trường hợp lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanhCó TK 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4212).

– Trường hợp lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4212)Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

b. Khi có quyết định hoặc thông báo trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiCó TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Khi trả tiền cổ tức, lợi nhuận, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)Có các TK 111, 112,… (số tiền thực trả).

c. Trường hợp Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu (phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiCó TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu (mệnh giá)Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lêch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá) (nếu có).

Xem thêm: Làm Cách Nào Để Bé Chịu Bú Bình Của Mẹ Mèo Ú, Kinh Nghiệm Tập Cho Trẻ Bú Bình

d. Các doanh nghiệp không phải là công ty cổ phần khi quyết định bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiCó TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

e. Khi trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiCó TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.Có TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).

g. Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước, ghi:

– Trường hợp TK 4212 có số dư Có (lãi), ghi:

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nayCó TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

– Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (lỗ), ghi:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trướcCó TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay.

Xem thêm: Tả 1 Ca Sĩ Đang Biểu Diễn Lớp 5, Tả Một Ca Sĩ Đang Biểu Diễn Hay, Ngắn Gọn

Quy định mới nhất về việc phân phối lợi nhuận của các loại hình tổ chức tín dụng

Tải về Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về chênh lệch tỷ giá hối đoái

Lãnh đạo Deloitte nói về quá trình Khống chế chi phí lãi vay ở Việt Nam

Tải về Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 19 – Employee Benefits (Lợi ích người lao động)

Phần mềm kế toán MISA SME.NET sẽ cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp, nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế… MISA SME.NET là sản phẩm của MISA, công ty có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán cho hơn 200.000 doanh nghiệp.