CÁCH TÍNH LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

     

Thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất năm 2022 vẫn áp dụng mức lương cơ sở của năm 2020 là 1.490.000 đồng/tháng. Ngoài ra, tại thông tư số 12/2021/TT-BQP chỉ có thay đổi các vấn đề về kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ, thẩm quyền nâng luong,…Còn hệ số lương quân nhân vẫn được giữ nguyên.

Bạn đang xem: Cách tính lương quân nhân chuyên nghiệp

Để biết mức lương cụ thể là bao nhiêu, các bạn có thể tham khảo thang bảng lương dưới đây.


1. Mức hưởng lương của quân nhân chuyên nghiệp 

*
Mức hưởng lương của quân nhân chuyên nghiệp

Thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp hưởng lương có hệ số dưới 3,95. Từ hệ số 6,80 trở lên là mức lương tương ứng với cấp bậc Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp, theo thông tư mới nhất của Bộ quốc phòng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ủ Mồi Câu Cá Chép, Những Cách Ủ Mồi Câu Cá Chép Phổ Biến Hiện Nay

Bộ quốc phòng vừa ban hành Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Điều 4 (Cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương), chương II của thông tư này nêu rõ:

Cấp bậc quân hàm Thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương có hệ số dưới 3,95.Cấp bậc quân hàm Trung uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 3,95 đến dưới 4,45.Cấp bậc quân hàm Thượng uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng từ hệ số lương 4,45 đến dưới 4,90.Cấp bậc quân hàm Đại uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 4,90 đến mức 5,30.Cấp bậc quân hàm Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 5,30 đến dưới 6,10.Cấp bậc quân hàm Trung tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 6,10 đến dưới 6,80.Cấp bậc quân hàm Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 6,80 trở lên.

Xem thêm: Cách Chỉnh Chuột Máy Tính - Cách Thay Đổi Thiết Lập Con Chuột Trong Windows

2. Thang bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp 

*
Thang bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp

Dưới đây là thang bảng lương quân nhân thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cao cấp năm 2022

*
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp 2022

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp năm 2022

*
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp 2022

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp năm 2022

*
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp 2022