CÁCH TÍNH HAO MÒN LŨY KẾ

     

Những công cụ và chỉ dẫn về chính sách và phương thức kế toán đối với tài sản thắt chặt và cố định được chuẩn chỉnh hóa vào các chuẩn mực kế toán và các thông tư hướng dẫn… cụ thể như chuẩn chỉnh mực 03 về Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình, chuẩn chỉnh mực 04 về tài sản cố định vô hình, chuẩn mực 06 về thuê tài sản và các thông bốn hướng dẫn..

Bạn đang xem: Cách tính hao mòn lũy kế

.

Đặc biệt, vừa mới đây nhất là thông tư 45/2013/TT-BTC có những hướng dẫn ví dụ về những quy định cai quản và cách tính khấu hao gia tài cố định. Vậy ví dụ các cách tính khấu hao được áp dụng trong số doanh nghiệp như vậy nào? Nội dung bài viết sẽ hỗ trợ cho chúng ta những phương pháp trích khấu hao tài sản thắt chặt và cố định một cách chi tiết nhất.

*

I. Cách tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt số 1: khấu hao mặt đường thẳng

Phương pháp khấu hao con đường thẳng là phương pháp tính khấu hao tài sản cố định đầu tiên shop chúng tôi giới thiệu tới chúng ta đọc. Cụ thể nội dung của phương thức này là:

1. Ngôn từ của phương pháp: Tài sản cố định trong doanh nghiệp lớn được trích khấu hao theo phương thức khấu hao mặt đường thẳng như sau:

- khẳng định mức trích khấu hao trung bình thường niên cho tài sản thắt chặt và cố định theo bí quyết dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình thường niên của tài sản cố định

=

Nguyên giá bán của gia tài cố định

Thời gian trích khấu hao

- mức trích khấu hao trung bình các tháng bằng số khấu hao đề xuất trích cả năm chia cho 12 tháng.

2. Ngôi trường hợp thời gian trích khấu hao tốt nguyên giá bán của tài sản cố định và thắt chặt thay đổi, công ty phải khẳng định lại nút trích khấu hao mức độ vừa phải của gia sản cố định bằng phương pháp lấy giá trị sót lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu hao xác minh lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời hạn đã trích khấu hao) của gia sản cố định.

3. Nấc trích khấu hao cho năm sau cuối của thời hạn trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt được xác minh là hiệu số giữa nguyên giá bán tài sản cố định và số khấu hao luỹ kế đã tiến hành đến năm ngoái năm cuối cùng của tài sản cố định và thắt chặt đó.

4. Lấy ví dụ tính cùng trích khấu hao TSCĐ:

Ví dụ: công ty A cài một tài sản thắt chặt và cố định (mới 100%) với giá ghi bên trên hoá solo là 119 triệu đồng, phân tách khấu mua sắm và chọn lựa là 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3 triệu đồng, ngân sách lắp đặt, test là 3 triệu đồng.

Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt = 119 triệu - 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình thường niên = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm.

Mức trích khấu hao trung bình mỗi tháng = 12 triệu đồng: 12 mon = 1 triệu đồng/ tháng

Hàng năm, doanh nghiệp lớn trích 12 triệu đồng ngân sách trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt đó vào chi phí kinh doanh.

Nguyên giá bán tài sản cố định = 120 triệu vnd + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng

Số khấu hao luỹ kế sẽ trích = 12 triệu đ (x) 5 năm = 60 triệu đồng

Giá trị còn sót lại trên sổ kế toán = 150 triệu đ - 60 triệu đồng = 90 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 90 triệu đ : 6 năm = 15 triệu đồng/ năm

Mức trích khấu hao trung bình mỗi tháng = 15.000.000 đồng : 12 mon = 1.250.000 đồng/ tháng

Từ năm 2018 trở đi, doanh nghiệp trích khấu hao vào chi phí kinh doanh từng tháng 1.250.000 đồng so với tài sản cố định và thắt chặt vừa được nâng cấp.

a. Cách xác định mức trích khấu hao:

- Căn cứ các số liệu bên trên sổ kế toán, làm hồ sơ của tài sản thắt chặt và cố định để xác minh giá trị sót lại trên sổ kế toán của tài sản cố định.

- xác minh thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định và thắt chặt theo phương pháp sau:

Trong đó:

T : thời gian trích khấu hao còn sót lại của gia sản cố định

T1 : thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo mức sử dụng tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tứ số 203/2009/TT-BTC.

T2 : thời hạn trích khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định xác định theo chế độ tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư số .../2013/TT-BTC.

t1 : thời hạn thực tế sẽ trích khấu hao của gia sản cố định

- xác định mức trích khấu hao thường niên (cho gần như năm còn lại của tài sản cố định) như sau:

Mức trích khấu hao trung bình thường niên của TSCĐ

=

Giá trị sót lại của gia sản cố định

Thời gian trích khấu hao còn sót lại của TSCĐ

- nấc trích khấu hao trung bình mỗi tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm phân chia cho 12 tháng.

Xem thêm: Văn Hay Được Sử Dụng Để Bón Phân Lót Là, Phân Hay Được Sử Dụng Để Bón Phân Lót Là A

Nếu công ty lớn lựa chọn lựa cách tính khấu hao tài sản cố định này thì các kiến thức trên rất cần được kế toán nắm vững và thực hành thực tế thành thạo.

II. Phương pháp tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định số 2: khấu hao theo số dư bớt dần tất cả điều chỉnh

1.Nội dung của phương pháp:

Mức trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức số dư giảm dần có kiểm soát và điều chỉnh được xác định như:

- xác minh thời gian khấu hao của tài sản cố định:

Doanh nghiệp khẳng định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo chính sách tại Thông tứ số /2013/TT-BTC của cục Tài chính.

- xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo phương pháp dưới đây:

Mức trích khấu hao thường niên của gia sản cố định

=

Giá trị sót lại của gia sản cố định

X

Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh khẳng định theo phương pháp sau:

Tỷ lệ khấu khao nhanh

(%)

=

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo cách thức đường thẳng

X

Hệ số điều chỉnh

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng xác minh như sau:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo phương pháp đường trực tiếp (%)

=

1

X 100

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh khẳng định theo thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt quy định tại bảng dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh

(lần)

Đến 4 năm ( t £ 4 năm)

1,5

Trên 4 mang đến 6 năm (4 năm 6 năm)

2,5

Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương thức số dư bớt dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) nút khấu hao tính bình quân giữa giá bán trị còn sót lại và số thời gian sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao được xem bằng giá bán trị còn lại của tài sản thắt chặt và cố định chia mang lại số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

- mức trích khấu hao các tháng bằng số khấu hao nên trích cả năm phân tách cho 12 tháng.

2. Lấy ví dụ như tính và trích khấu hao gia sản cố định:

Ví dụ: doanh nghiệp A cài một thiết bị tiếp tế các linh phụ kiện điện tử mới với nguyên giá bán là 50 triệu đồng. Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo lý lẽ tại Phụ lục 1 (ban hành dĩ nhiên Thông tứ số /2013/TT-BTC) là 5 năm.

Xác định nút khấu hao thường niên như sau:

- phần trăm khấu hao hàng năm của tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức khấu hao đường thẳng là 20%.

- tỷ lệ khấu hao nhanh theo cách thức số dư giảm dần bằng 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

- nút trích khấu hao thường niên của tài sản cố định trên được xác định cụ thể theo bảng bên dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn sót lại của TSCĐ

Cách tính số khấu hao TSCĐ hàng năm

Mức khấu hao mặt hàng năm

Mức khấu hao mặt hàng tháng

Khấu hao luỹ kế cuối năm

1

50.000.000

50.000.000 x 40%

20.000.000

1.666.666

20.000.000

2

30.000.000

30.000.000 x 40%

12.000.000

1.000.000

32.000.000

3

18.000.000

18.000.000 x 40%

7.200.000

600.000

39.200.000

4

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

44.600.000

5

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

50.000.000

Trong đó:

+ nút khấu hao tài sản thắt chặt và cố định từ năm đầu tiên đến không còn năm lắp thêm 3 được xem bằng giá bán trị còn lại của tài sản cố định và thắt chặt nhân với tỷ lệ khấu hao cấp tốc (40%).

+ từ năm thứ 4 trở đi, nút khấu hao thường niên bằng giá trị còn lại của tài sản thắt chặt và cố định (đầu năm đồ vật 4) phân chia cho số thời gian sử dụng còn sót lại của tài sản thắt chặt và cố định (10.800.000 : 2 = 5.400.000). .

III. Cách tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định số 3: khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Cách tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định cuối cùng cửa hàng chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc là khấu hao theo só lượng, trọng lượng sản phẩm.

1. Văn bản của phương pháp:

Tài sản cố định và thắt chặt trong doanh nghiệp lớn được trích khấu hao theo phương thức khấu hao theo số lượng, trọng lượng sản phẩm như sau:

- địa thế căn cứ vào hồ sơ kinh tế tài chính - chuyên môn của tài sản cố định, doanh nghiệp xác minh tổng số lượng, khối lượng sản phẩm chế tạo theo công suất thiết kế của gia sản cố định, gọi tắt là sản lượng theo năng suất thiết kế.

- địa thế căn cứ tình hình thực tiễn sản xuất, doanh nghiệp xác minh số lượng, trọng lượng sản phẩm thực tế sản xuất sản phẩm tháng, hàng năm của gia sản cố định.

- khẳng định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản thắt chặt và cố định theo cách làm dưới đây:

Mức trích khấu hao trong thời điểm tháng của gia tài cố định

=

Số lượng hàng hóa sản xuất trong tháng

X

Mức trích khấu hao bình quân tính mang đến một đơn vị sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao trung bình tính mang đến một đơn vị chức năng sản phẩm

=

Nguyên giá chỉ của tài sản cố định

Sản lượng theo hiệu suất thiết kế

- nấc trích khấu hao năm của tài sản cố định và thắt chặt bằng tổng giá trị trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo bí quyết sau:

Mức trích khấu hao năm của gia tài cố định

=

Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm

X

Mức trích khấu hao bình quân tính mang đến một đơn vị chức năng sản phẩm

Trường vừa lòng công suất kiến tạo hoặc nguyên giá chỉ của tài sản thắt chặt và cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác minh lại nút trích khấu hao của gia sản cố định.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Ghế Nhạy Cảm

2. Ví dụ như tính và trích khấu hao gia sản cố định:

Ví dụ: doanh nghiệp A sở hữu máy ủi khu đất (mới 100%) với nguyên giá 450 triệu đồng. Hiệu suất thiết kế của dòng sản phẩm ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo công suất thiết kế của sản phẩm ủi này là 2.400.000 m3. Cân nặng sản phẩm giành được trong năm đồ vật nhất của máy ủi này là:

Tháng

Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)

Tháng

Khối lượng sản phẩm ngừng (m3)

Tháng 1

14.000

Tháng 7

15.000

Tháng 2

15.000

Tháng 8

14.000

Tháng 3

18.000

Tháng 9

16.000

Tháng 4

16.000

Tháng 10

16.000

Tháng 5

15.000

Tháng 11

18.000

Tháng 6

14.000

Tháng 12

18.000

Mức trích khấu hao theo cách thức khấu hao theo số lượng, trọng lượng sản phẩm của tài sản cố định và thắt chặt này được xác minh như sau:

- nấc trích khấu hao trung bình tính cho một m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 m3 = 187,5 đ/m3

- nấc trích khấu hao của dòng sản phẩm ủi được tính theo bảng sau:

Tháng

Sản lượng thực tế tháng

(m3)

Mức trích khấu hao tháng

(đồng)

1

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

2

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

3

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

4

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

5

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

6

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

7

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

8

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

9

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

10

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

11

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

12

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

Tổng cùng cả năm

35.437.500

Ngoài câu hỏi nắm được những cách tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt thì để làm chủ tài sản buổi tối ưu những doanh nghiệp cần nắm được chuẩn mực kế toán tài chính về gia sản cố định. Hoặc với cùng một số doanh nghiệp béo hiện nay, bọn họ còn thực hiện phần mềm thống trị tài sản nhằm thực hiện tốt công tác này.