Cách Tính Hạng Ma Trận Bằng Máy Tính Fx 570Es Plus

     
link websiteĐại học tập Duy TânCổng tin tức sinh viênDiễn bầy Duy TânĐoàn bạn trẻ - Đại học tập Duy Tân


*Tư vấn viên 2 KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách những học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đào tạo đại cưng cửng trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.Bạn đã xem: phương pháp tính hạng ma trận bằng máy tính fx 570es plus

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận những học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học ở những chương trình đào tạo và huấn luyện của Trường.

Bạn đang xem: Cách tính hạng ma trận bằng máy tính fx 570es plus

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

tạo ra chương trình, kế hoạch đào tạo và giảng dạy và nhà trì tổ chức quy trình đào tạo các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.

Bài viết tóm tắt những cách tiến hành các phép toán cơ bạn dạng của ma trận bằng máy tính xách tay bỏ túi như Casio Fx-570VN Plus,...

Các laptop bỏ túi có thể thực hiện các phép toán của ma trận một giải pháp nhanh chóng, ta rất có thể sử dụng bọn chúng để đo lường và thống kê hoặc kiểm bệnh kết quả.

Xem thêm: Top 3 Cách Làm Nộm Tai Heo Xoài Xanh Tai Heo Hấp Dẫn Tuyệt Vời

Bài viết này viết cách sử dụng máy tính xách tay Casio Fx-570VN Plus, các dòng máy khác gồm cách sử dụng hoàn toàn tương tự.

Để thực hiện giám sát và đo lường trên ma trận, ta chọn:

Sau đó máy tính xách tay sẽ hỏi thương hiệu ma trận mà bạn có nhu cầu nhập, bấm1,2,3tùy ưa thích (ở trên đây tôi chọn1).

Sau đó máy tính xách tay sẽ hỏi kích cỡ ma trận mà bạn có nhu cầu nhập, bấm từ1tới6tùy nằm trong vào kích cỡ ma trận mà bạn có nhu cầu tính (ở trên đây tôi chọn ma trận 3×31). Và bước đầu nhập ma trận

Phím bấm:1=2=2=2=1=2=2=2=1=

Ta nhận được ma trận A

1 2 2

1 1 2

2 2 1

Tiếp kia ta bấm để nhập thêm ma trận B với ma trận C cùng với Dim hoặc xem lại với Data (ở phía trên tôi nhập thêm ma trận B)

2 1 1

1 2 2

1 1 2

Khi đang nhập xong các ma trận, ta bấm , với trên màn hình lộ diện bảng lựa chọn

Với bảng này:

Dim là nhập lại ma trận.Data là xem xét lại ma trận.MatA là call ra ma trận A.MatB là điện thoại tư vấn ra ma trận B.MatC là điện thoại tư vấn ra ma trận C.MatAns là gọi ra ma trận đã đo lường và thống kê trước đó.Det là tính định thức của ma trận.Trn là tính ma trận chuyển vị.

Xem thêm: Vở Bài Tập Làm Văn Lớp 3 Trang 89 Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1

Tới đây, ta rất có thể tính toán những phép tính bên trên ma trận:

Tính tổng của 2 ma trận A và B

Phím bấm:+

Tính tích của 2 ma trận A với B

Phím bấm:

Tính bình phương của ma trận A

Phím bấm:

Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A

Phím bấm:

Tính định thức của ma trận A

Phím bấm:

Trên đó là những lý giải cho việc đo lường và thống kê các phép toán của ma trận bằng laptop CASIO fx-570VN plus, các laptop bỏ túi đời new hơn rất có thể thực hiện những phép toán mang lại ma trận cấp 4x4, với tốc độ nhanh hơn.