CÁCH TẠO CHỮ KÝ OUTLOOK

     
vào Outlook bạn cũng có thể tạo một hoặc những chữ ký cá nhân như một phần của một tin nhắn. Chữ cam kết được tạo hoàn toàn có thể là text, hình ảnh, card điện tử, logo, hoặc cả hình hình ảnh của chữ ký kết viết tay. Chữ ký rất có thể cấu hình tự động chèn vào tin nhắn bạn gửi đi hoặc tùy vào từng trường hợp do chúng ta qui định.

Bạn đang xem: Cách tạo chữ ký outlook

Lưu ý: Nếu chúng ta có áp dụng thêm Outlook trên web, bạn sẽ phải tạo chữ ký cho tất cả 2 phiên bản web và desktop. Tìm hiểu cách sinh sản chữ ký Outlook bên trên web.

Thao tác:

Mở cửa sổ tạo mới mail.Message> Signature>Signatures.Tùy trực thuộc vào ai đang tạo một mail new hay đang trả lời/chuyển tiếp mail (reply or forward) nút Signaturesẽ tất cả 2 địa chỉ hiển thị như sau:
*
*
Bên dướiSelect signature to lớn edit > New > New Signaturegõ tên chữ ký.

Xem thêm: Giải Bài Tập Luyện Từ Và Câu Lớp 3 Trang 35 Mở Rộng Vốn Từ: Sáng Tạo

*

Bên bên dưới Choose default signature, thiết lập cấu hình các mặc định cho chữ ký:Tại E-mail account, chọn thông tin tài khoản email tương xứng với chữ ký. Chúng ta có thể tạo nhiều chữ ký cho mỗi tài khoản email. Tại New messages, chọn chữ cam kết mà các bạn muốn add vào tất cả các mail khi soạn thảo một mail mới. Nếu khách hàng không mong muốn chọn None.Tại Replies/forwards, chọn chữ ký bạn có nhu cầu thêm vào các mail được trả lời (reply) hoặc nối tiếp (forward). Nếu như bạn không ước ao chọn None.

*

ChọnOKđể cất giữ chữ cam kết vừa tạo. Sau khi tạo chữ ký lần đầu, Outlook không thêm chữ cam kết vào e-mail bạn mở ở bước 1, bây giờ nếu bạn sẽ phải địa chỉ cửa hàng bằng tay một đợt đầu bằng phương pháp chọn Signature từ menu của Message. Các lần sau, chữ cam kết sẽ tự động hóa được phân phối mail.

Xem thêm: Làm Cách Mở File Archive Trong Outlook Báo Đầy Bộ Nhớ Đơn Giản

Thêm hình ảnh hoặc hình ảnh vào chữ ký

Message> Signature>Signatures.Select signature chọn chữ ký bạn cần chèn hình ảnh hoặc hình ảnhClick vào icon
*
> lựa chọn hình ảnh/logo > Insert.Chỉnh size hình ảnh/logo: click phải đối tượng > Picture > chọn tab Size. Để giữ unique hình hình ảnh đánh lốt vào hộp kiểm Lock aspect ratio.ChọnOK > OKđể cất giữ chữ ký.