CÁCH SỬ DỤNG MAKE

     

Make là một trong những động từ vô cùng thông dụng trong tiếng Anh. Bài toán nắm vững cấu tạo và giải pháp dùng make sẽ góp bạn miêu tả được hầu hết những câu dưới cuộc sinh sống một biện pháp dễ dàng.

Bạn đang xem: Cách sử dụng make

Nào bạn hãy thuộc duhoctop.vn khám phá về kết cấu Make quan trọng này nhé!


Phân biệt cách dùng make, cause

What Caused the damage?

Cái gì đã gây nên sự thiệt sợ này?

(Khôngsử dụng*made*)

(Cause + danh từ = bring about: làm cho xảy ra)

What made her faint/Caused her khổng lồ faint?


Đăng ký kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ contact với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui tươi click TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Hướng Dẫn Hít Đất Đúng Cách Hít Đất Cho Người Mới Tập Tại Nhà


*
*
*
Cấu trúc, bí quyết dùng make trong giờ Anh
make progresstiến bộ
make up one’s mind = make a decisionquyết định
make a contribution togóp phần
make an impression on sbgây tuyệt vời với ai
make a habit of sthtạo thói quen có tác dụng gì
make a livingkiếm sống
make moneykiếm tiền
make a beddọn giường
make allowance for sbchiếu nạm cho ai
make a fuss over sthlàm rối, có tác dụng ầm cái gì đấy lên
make a messbày bừa ra
make friend with sbkết các bạn với ai
make an effortnỗ lực
make the most/the best of sthtận dụng triệt để
make way for sb/sthdọn đường cho ai, loại gì

Bài tập về kết cấu make trong giờ Anh

Bài 1: Supply the proper form of vày or MAKE:

1. What……………………you…………….yesterday? I…………………..the washing up.2. What kind of research was he………………in the laboratory?3. The President………………………………..a very important speech on TV tonight.4. The children………………………….too much noise. I can’t work.5. She asked us khổng lồ sit down, & then went to…………………..some tea.6. So far they……………………………..all the presentations for the journey.7. It’s a great pleasure to……………..conversation with Julia.8. You should…………………….an effort to………………..your duty.9. Tom…………………much progress in his study this month.10. Where…………………your sister often……………………………her hair?11. Joe sold his old Ford and……………………a profit of $60.12. Come on, Jane! We’ve been waiting trăng tròn minutes. Please…………….a decision.13. Albert is always afraid of…………………….mistakes when he speaks English.14. Next summer we’d like to……………………..an Italian course in French.15. Don’t worry about your driving test. Just get in the car and……….your best.16. In Britain, young men don’t have to…………………..military service.17. Our company……………………most of its business with Europe.18. Vày you mind waiting five minutes? I have to………………….a quick telephone call.19. I wish this house could clean itself. I hate……………the housework.20 Her idea of pleasure is sitting in front of the TV………………nothing.

Xem thêm: Học Cách Dùng Slide Master Trong Powerpoint 2010, Cách Dùng Slide Master Trong Powerpoint

Bài 2: Complete the following sentences with the correct khung of do or MAKE:

1. He is…………………research in chemistry now.2. She………………my bed this morning.3. Have you………………….arrangements to lớn sell your house?4. We have to………………military service in my country.5. Tom’s mother………………….him eat his dinner last evening.6. We always……………………our best.7. That shop…………………….very good business.8. She always………………..fun of me.9. The principal will………………..a speech at the meeting.10. Let’s……………a plan.11. Who…………………….this beautiful blouse?12. A computer can……………………..simple calculations with lightning speed.13. I’m going to…………………..some reading.

Trên đấy là tổng hợp toàn bộ các kỹ năng liên quan liêu đến cấu trúc make dưới tiếng Anh. Không quá khó để ghi nhớ đúng không bạn. Chúng ta hãy ghi nhớ ôn luyện với làm bài tập thật các để dùng thành thạo kết cấu này nhé!