Cách nhiệt superlon

     
Giá:Vui lòng gọi

Qui cách:dài 183 cm/ống

Đường kính: từ d6 đến d165Độ dày ống: 10mm/ 13mm/ 19mm/ 25mm/ 32mm/ 38mmXuất xứ:SuperlonMalaysia

*
BẢNG GIÁ ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON


ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA - DÀY 10MM

Sản PhẩmĐường Kính ỐngĐộ DàyĐƠN GIÁ(VNĐ/ỐNG)Số Ống / Thùng

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø6

10mm

8.400

156

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø10

10mm

9.400

120

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø13

10mm

12.000

100

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø16

10mm

13.800

90

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø19

10mm

14.600

72

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø22

10mm

15.800

64

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø25

10mm

17.500

56

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø28

10mm

18.400

49

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø35

10mm

25.000

36

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø42

10mm

30.800

30

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø48

10mm

34.400

28

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø54

10mm

38.400

21

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø60

10mm

42.100

20

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø76

10mm

53.000

18

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø89

10mm

58.800

16

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø114

10mm

135.000

14

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø140

10mm

166.300

10

ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA - DÀY 13MM

Sản PhẩmĐường Kính ỐngĐộ DàyĐƠN GIÁ(VNĐ/ỐNG)Số Ống / Thùng

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø6

13mm

11.900

110

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø10

13mm

13.800

90

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø13

13mm

16.300

72

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø16

13mm

19.800

63

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø19

13mm

21.600

56

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø22

13mm

24.300

48

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø25

13mm

26.900

42

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø28

13mm

29.400

36

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø35

13mm

34.100

30

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø42

13mm

45.000

25

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø48

13mm

51.300

20

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø54

13mm

57.500

20

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø60

13mm

65.000

18

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø76

13mm

80.000

12

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø89

13mm

92.500

12

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø114

13mm

187.500

12

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø140

13mm

212.500

8

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø165

13mm

225.000

8

ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA - DÀY 19MM

Sản PhẩmĐường Kính ỐngĐộ DàyĐƠN GIÁ(VNĐ/ỐNG)Số Ống / Thùng

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø6

19mm

22.500

49

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø10

19mm

26.300

42

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Þ 13

19mm

30.000

36

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø16

19mm

35.000

36

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø19

19mm

37.500

30

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø22

19mm

41.300

25

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø25

19mm

47.500

20

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø28

19mm

52.500

20

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø32

19mm

57.500

20

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø35

19mm

61.300

16

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø42

19mm

71.300

16

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø48

19mm

83.800

15

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø54

19mm

92.500

12

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø60

19mm

106.300

12

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø76

19mm

135.000

8

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø89

19mm

150.000

8

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø114

19mm

300.000

6

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø140

19mm

337.500

6

ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA - DÀY 25MM

Sản PhẩmĐường Kính ỐngĐộ DàyĐƠN GIÁ(VNĐ/ỐNG)Số Ống / Thùng

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø10

25mm

46.300

30

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø13

25mm

53.800

24

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø16

25mm

60.000

20

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø19

25mm

66.300

20

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø22

25mm

73.800

18

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø28

25mm

82.500

16

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø35

25mm

96.300

12

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø42

25mm

110.000

12

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø48

25mm

122.500

10

Ống Bảo ÔnCách sức nóng Superlon Malaysia - 183cm

Ø54

25mm

147.500

9

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø60

25mm

152.500

9

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø76

25mm

187.500

8

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm

Ø89

25mm

225.000

6

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø114

25mm

400.000

4

Ống Bảo ÔnCách nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Ø140

25mm

475.000

3

ỐNG CÁCH NHIỆT SUPERLON MALAYSIA - DÀY 32MM

Sản PhẩmĐường Kính ỐngĐộ DàyĐƠN GIÁ(VNĐ/ỐNG)Số Ống / Thùng

Ống Bảo ÔnCách nhiệt độ Superlon Malaysia - 183cm