Cách nhận xét biểu đồ đường

     
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI thpt QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG


Bạn đang xem: Cách nhận xét biểu đồ đường

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ vật Đường (địa lý)

*

b. Cách vẽ biểu đồ Đường (địa lý)

" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-65)

" data-medium-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300" data-large-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9778" src="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" alt="T-65" srcset="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723 723w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=150 150w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300 300w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=768 768w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png 880w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-65)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-72)

" data-medium-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300" data-large-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9830" src="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" alt="T-72" srcset="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723 723w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=150 150w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300 300w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=768 768w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png 792w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-72)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-49)

" data-medium-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300" data-large-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9668" src="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" alt="T-49" srcset="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723 723w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=150 150w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300 300w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=768 768w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png 836w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-49)

*

c.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Vnen Bài 8 Bạn Đến Chơi Nhà Ngữ Văn Lớp 7 Bài 8 Bạn Đến Chơi Nhà 2Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt 2, Vbt Tiếng Việt 2 Ctst, Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Kết Nối Tri Thức

Phương pháp nhận xét biểu thứ Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-48)

" data-medium-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298" data-large-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9664" src="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" alt="T-48" srcset="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723 723w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=150 150w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298 298w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-48)

d. Số đông lỗi thường chạm chán khi vẽ biểu thiết bị Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" alt="T-34" srcset="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723 723w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150 150w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300 300w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768 768w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

e. Ví dụ như minh họa cụ thể biểu thứ Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-17)

" data-medium-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300" data-large-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9517" src="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" alt="T-17" srcset="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723 723w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=150 150w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300 300w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png 762w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-17)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-15)

" data-medium-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300" data-large-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9513" src="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" alt="T-16" srcset="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723 723w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=150 150w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300 300w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png 752w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-15)

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

Năm

Sản phẩm

1995

20052010

2014

Bóng đèn điện (triệu cái)

25,1

102,2350,4

154,8

Nước mắm (triệu lít)

149,0

191,5257,1

337,5

Giày, dép domain authority (triệu đôi)

46,4

218,0192,2

251,2

Muối biển (nghìn tấn)

689,0

897,7975,3

765,7

Hãy vẽ biểu đồ phù hợp thể hiện tại tốc độ tăng thêm một số thành phầm của ngành công nghiệp của Việt Nam, quy trình tiến độ 1995-2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://duhoctop.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)