CÁCH LÀM BẢNG HỎI

     

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bước 7: Điu chnh li bng câu hi

Thực hiện xong bước 6, người nghiên cứu cần có những sự điều chỉnh cần thiết để có một bảng hỏi tốt. Sự điều chỉnh này được thực hiện nhằm khắc phục các lỗi mà người khảo sát thử/các chuyên gia hoặc giảng viên đã góp ý. Một bảng hỏi tốt có thể mất nhiều lần phỏng vấn thử và điều chỉnh cho tới khi hoàn thiện.

Sau khi thực hiện xong bước 7, nhóm nghiên cứu sẽ cùng đồng thuận về bảng hỏi hoàn chỉnh và bắt đầu tiến hành khảo sát thực tế. cần lưu ý rằng kể từ lúc này, nhóm nghiên cứu sẽ không tiếp tục chỉnh sửa bảng câu hỏi nữa để tiết kiệm thời gian và tạo sự nhất quán trong dữ liệu thu thập (trừ trường hợp bảng hỏi mắc sai lầm mang tính trọng yếu).