Cách Khôi Phục Thẻ Nhớ Bị Định Dạng

     

Trong gợi ý khôi phục dữ liệu thẻ nhớ Camera. Các bạn sẽ biết cách phục hồi ảnh, đoạn phim bằng Disk Drill. ứng dụng miễn phí cung cấp thẻ nhớ SD, CF, MicroSD. Tương thích Windows và Mac OS. Hỗ trợ định dạng FAT/FAT32/exFAT, NTFS, HFS và HFS+, APFS, EXT3/EXT4 cùng RAW. OK, chúng ta bước đầu nhé